Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Handlovské katarínske dni 2017

Handlovské katarínske dni 2017 a výročné ceny mesta

Handllovské katarínske dni 2017

Pozrite si celú fotogalériu z Handlovských katarínskych dní 2017 po kliknutí sem

Z poverenia primátora mesta Handlová Ing. Rudolfa Podobu otvorila slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová v piatok 24. novembra 2017 Mgr. Jarmila Žišková. Po odznení hymny Slovenskej republiky v podaní speváckeho súboru Artanno sa začalo slávnostné zasadnutie s jediným bodom programu. Bolo ním vzdanie úcty a poďakovanie sa za činy a úspechy v našom meste od Kataríny po Katarínu. Tieto symbolické hranice nám dala patrónka nášho mesta sv. Katarína a už tradične k tomuto obdobiu patrí slávnostné oceňovanie osobností a kolektívov. S privítaním hostí a so slávnostným príhovorom predstúpil primátor mesta Ing. Rudolf Podoba.

Ocenenia mesta sa udeľujú v zmysle štatútu mesta Handlová

Poslanecký zbor mesta Handlová na svojom októbrovom zastupiteľstve (26.10.2017) rozhodoval o tom, komu udelí verejné uznania mesta. Tradične sa od roku 2006, v novembri, pri príležitosti Handlovských katarínskych dní, oceňujú Handlovčania, ktorí významne prispeli k rozvoju mesta a šíria dobré meno Handlovej doma i v zahraničí. Do roku 2016 bolo spolu udelených 132 verejných uznaní mestom vo všetkých kategóriách. V roku 2017 tento počet stúpol na okrúhlych 140 ocenených. Čestné občianstvo bolo do roku 2017 v meste Handlová  udelené týmto významným  Handlovčanom: v roku 2006 čestné občianstvo prevzal prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. a J. Ex. Mons. Peter Dubovský  - emeritný biskup († 10.04.2008 vo veku 87 rokov), v roku 2010 Jozef Juríček a v roku 2014 Žofia Martišová. Návrhy na ocenenie predkladali poslanci mestského zastupiteľstva, primátor mesta i široká verejnosť. Mesto Handlová prostredníctvom Handlovských novín č.8/2017 a č.9/2017, internetovej stránky mesta www.handlova.sk, infotextu RTV, vývesky mesta, mestského rozhlasu a vo vysielaní Rádia BETA, vyzvalo širokú verejnosť k nahlasovaniu nominácií na ocenenie. V rámci zasielania nominácií bolo spolu doručených od verejnosti 10 návrhov na ocenenie, jeden návrh v kategórii Čestné občianstvo a deväť návrhov v kategórii Cena mesta, za čo Handlovčanom mesto ďakuje.

Ceny primátora mesta Handlová 2017

Mestské zastupiteľstvo na svojom 31. zasadnutí, konanom dňa 26. októbra 2017 vzalo na vedomie nominácie primátora mesta na udelenie Ceny primátora uznesením číslo 883 ktorým v zmysle Štatútu mesta, podľa § 24, primátor mesta udelil Cenu primátora mesta Handlová 2017 Športovému klubu Achilles Handlová o. z. za významnú spoluprácu s mestom v roku 2017 a organizáciu športových podujatí „Beh Handlovská kapustnica 2016“ a „Beh oslobodenia 2017“

ŠK ACHILLES Handlová vznikol v januári 2016. Od svojho vzniku sa snažia robiť veci inak a dostať ľudí z ulíc a amatérov na preteky, čo sa im aj splnilo. Za 2 roky existencie sa mu podarilo vytvoriť v Handlovej základňu v súčasnosti najväčšieho bežeckého klubu na hornej Nitre. ŠK ACHILLES Handlová má 35 členov z toho 29 aktívnych pretekárov a je riadnym registrovaným členom Slovenského atletického zväzu. Športový klub Achilles a jeho bežci zbierajú úspechy aj v zahraničí, čím počas predchádzajúceho roka významne prispeli k šíreniu dobrého mena mesta Handlová. Za svoj významný úspech  považujú bežci zisk 2. miesta na MS v polmaratóne, víťazstva mužskej a ženskej kategórie Bánoveckej bežeckej ligy, v auguste 2017 sa zúčastnili najväčšieho štafetového behu na Slovensku dlhého 345 km - behu Od Tatier k Dunaju, kde skončili na 7. mieste a v septembri sa ŠK ACHILLES Handlová zúčastnil jedného z najväčších bežeckých podujatí v Rakúsku, kde si v konkurencii 668 tímov vybehali handlovskí bežci 4. miesto. Občianske združenie Achilles  stálo pri zrode Behu handlovskej kapustnice minulý rok a úspešne sa im podarilo v spolupráci s Centrom voľného času v Handlovej zorganizovať Beh oslobodenia 2017, sú organizátormi Hornonitrianskej bežeckej ligy. V tomto roku spolupracovali na duatlone HAHADU a opäť pripravujú Beh Handlovská kapustnica, ktorý sa bude konať 9.12.2017.

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom 31. zasadnutí, konanom dňa 26. októbra 2017 vzalo na vedomie nominácie primátora mesta na udelenie Ceny primátora uznesením číslo 883 ktorým v zmysle Štatútu mesta, podľa § 24, primátor mesta udelil Detskej organizácii Fénix, o.z. Územnej organizácii pri ZŠ Morovnianska cesta Handlová za reprezentáciu mesta v celoslovenskej súťaži a získanie 2. miesta v etapovej hre „Miesto, kde žijem“

Územná organizácia Detskej organizácie Fénix pri ZŠ Morovnianska cesta má v súčasnosti 263 členov, 20 základných kolektívov, 25 dobrovoľníkov a jej predsedníčkou je  pani Beata Deliová. V roku 2016 handlovská detská organizácia zorganizovala 67 podujatí. Etapová hra Miesto, kde žijem bola vyhlásená a realizovaná v roku 2016 pri príležitosti 25. výročia založenia Detskej organizácie FÉNIX o.z. a predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie. Cieľom hry bolo podporiť participáciu členov Detskej organizácie FÉNIX o.z. na živote obce, naučiť ich, že participácia na veciach verejných nie je len o práve voliť, byť volený a o aktivitách vo voľnom čase. Počas 12 mesiacov sa deti a mladí ľudia zo základných organizácií Fénixu zapájali do aktivít. Deti základnej organizácie Fénix sa do tohto projektu zapojili a ukázali, že vedia byť aktívne v občianskej spoločnosti, vedia vyjadriť svoje názory a postoje a spolupracovať. Svoju celoročnú prácu prezentovali prostredníctvom krátkeho videa. V celoslovenskom internetovom  hlasovaní ich videofilm skončil ako druhý najlepší na Slovensku. Vo štvrtok 9. marca 2016 sa v Novej Dubnici na stretnutí celoslovenskej detskej organizácie FÉNIX konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov etapovej hry „Miesto, kde žijem“,   na ktorom sme si prebrali cenu za druhé miesto a zároveň bolo odovzdané ocenenie mestu: Mesto priaznivé pre deti.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 31. zasadnutí, konanom dňa 26. októbra 2017 vzalo na vedomie nominácie primátora mesta na udelenie Ceny primátora uznesením číslo 883 ktorým v zmysle Štatútu mesta, podľa § 24, primátor mesta udelil Cenu primátora za rok 2017 Samuelovi Andrejčákovi za reprezentáciu mesta na celosvetovej chemickej olympiáde  a získanie bronzovej medaily v Nakhon Pathom, Thajsko 2017

Samuel Andrejčák začal svoje stredoškolské štúdium na handlovskom gymnáziu, neskôr prestúpil na Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského do Prievidze, kde spoznal pána profesora Miroslava Kozáka, ktorý ho naviedol na cestu chémie a kde úspešne zmaturoval. Devätnásťročný mladý Handlovčan sa môže pochváliť významnými úspechmi v chemických olympiádach doma aj vo svete. V roku 2016 získal 5. miesto na Celoštátnom kole a svoj úspešný rok zavŕšil  ziskom bronzovej medaily na Medzinárodnej Chemickej Olympiáde v gruzínskom Tbilisi. Dnes už študent prírodovedeckej fakulty univerzity Komenského, kde študuje chémiu. Naďalej sa venuje mimoškolským aktivitám v podobe výskumnej činnosti (ktorú začal už počas strednej školy). Je už autorom úloh chemickej olympiády a je spoluorganizátorom 50. ročníka Medzinárodnej Chemickej olympiády, ktorú organizujú spolu tento rok Česi a Slováci. (Česko-Slovensko bolo zakladajúcou krajinou Medzinárodnej Chemickej Olympiády) Chemická olympiáda má vysokú obtiažnosť a vyžaduje komplexnú a pravidelnú prípravu počas celého stredoškolského štúdia. Žiaci sa musia prebojovať cez domáce, školské, krajské a celoštátne kolo, z ktorého sú vybraní 10-ti najlepší študenti a tí postupujú do troch týždňových výberových sústredení ( teoretické, praktické, záverečné ), ktoré sa odohrávajú v Bratislave na pôde vysokých škôl spolu s vysokoškolskými pedagógmi. Nakoniec sa vyberie 4 členný tím, ktorý reprezentuje Slovensko na Medzinárodnej Chemickej olympiáde. Táto olympiáda trvá 10 dní, pričom dva z nich sú súťažné. Súťaží sa v dvoch častiach, a to praktickej a teoretickej, pričom každá sa skladá z niekoľkých tém. Vyznačujú sa veľkou náročnosťou, pretože obsahujú veci, ktoré sa bežne vyučujú v 4 až 5 stupni vysokej školy. Taktiež sú veľmi náročne aj časovo. Teoretická časť obsahuje zhruba 50 strán zadaní a úloh, na ktoré má súťažiaci 5 hodín, pričom tieto úlohy sú z rôznych oblastí ako fyzikálna, organická, anorganická, analytická, kvantová, jadrová chémia a biochémia. Praktická časť má rovnaký časový rozsah, pričom sa skladá z približne 30 strán, kde sú tri praktické úlohy a merania ktoré sú najčastejšie z organickej syntézy, odmernej analýzy a tento rok ich dopĺňala spektrofotometria. Dnes si Samuel Andrejčák prevzal ocenenie Ministerstva školstva k čomu mu srdečne blahoželáme.  Cena primátora mesta je udelená za 2. miesto na Celoštátnom kole Chemickej Olympiády v roku 2017 a zisk bronzovej medaily na Medzinárodnej Chemickej Olympiáde za rok 2017 v thajskom Nakhon Pathom.Samuel uspel v konkurencii  300 súťažiacich zo 70 štátov z celého sveta.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 31. zasadnutí, konanom dňa 26. októbra 2017 vzalo na vedomie nominácie primátora mesta na udelenie Ceny primátora uznesením číslo 883 ktorým v zmysle Štatútu mesta, podľa § 24, primátor mesta udelil Cenu primátora za rok 2017 Daši Ďurčovičovej pri príležitosti 5. výročia založenia tanečnej skupiny DAZYA DANCE GROUP, reprezentáciu mesta a dosiahnuté úspechy v šk. roku 2016/2017

Pani Daša Ďurčovičová je výborná pedagogička pre elementárnu a predškolskú výchovu, trénerka a choreografka tanca od najmenších detí. Je zakladateľkou tanečnej skupiny Dazya Dance Group, trénerka, choreografka, tanečníčka a zároveň pomáha vychovávať deti k láske k tancu, ale aj k dobrým vlastnostiam a priateľstvám.  Vďaka nej sú deti úspešné vo viacerých súťažiach. Tento rok reprezentovali naše mesto ale i Slovensko na Majstrovstvách sveta v  chorvátskom Poreči a vo svetovej konkurencii si tanečná skupina vytancovala 9. miesto. Daša Ďurčovičová učí  Základnej škole s materskou školou v Ráztočne, ale vďaka nej deti milujú svoje mesto a vážia si ho. V školskom roku 2016/2017 priniesla so svojou skupinou do Handlovej spolu 15 medailí rôznych kovových odleskov a to tri v kategórii minideti, 5 medailí v kategórii deti, 2 vytancovali juniori a 5 medailí doniesli do Handlovej dospelí. Za najväčšie úspechy v roku 2017 považuje Daša Ďurčovičová nomináciu NA MAJSTROVSTVÁ SVETA v hlavných kategóriách MTV STYLE  a STREET STYLE, 1.miesto na MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA v kategória minideti, 1.miesto na MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA v kategórii deti, 2.miesto na MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA v kategórii dospelí, a 2.miesto na MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA kategória CHILDREN PROFI. Primátor mesta oceňuje osobný entuziazmus Daši Ďurčovičovej, ktorý je korunovaný úspechmi Handlovčanov pod jej vedením.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 31. zasadnutí, konanom dňa 26. októbra 2017 vzalo na vedomie nominácie primátora mesta na udelenie Ceny primátora uznesením číslo 883 ktorým v zmysle Štatútu mesta, podľa § 24, primátor mesta udelil Cenu primátora za rok 2017 Martinovi Zimanovi za reprezentáciu mesta na medzinárodnom festivale pop kultúry EuroCosplay 2017

Pani Daša Ďurčovičová je výborná pedagogička pre elementárnu a predškolskú výchovu, trénerka a choreografka tanca od najmenších detí. Je zakladateľkou tanečnej skupiny Dazya Dance Group, trénerka, choreografka, tanečníčka a zároveň pomáha vychovávať deti k láske k tancu, ale aj k dobrým vlastnostiam a priateľstvám.  Vďaka nej sú deti úspešné vo viacerých súťažiach. Tento rok reprezentovali naše mesto ale i Slovensko na Majstrovstvách sveta v  chorvátskom Poreči a vo svetovej konkurencii si tanečná skupina vytancovala 9. miesto. Daša Ďurčovičová učí  Základnej škole s materskou školou v Ráztočne, ale vďaka nej deti milujú svoje mesto a vážia si ho. V školskom roku 2016/2017 priniesla so svojou skupinou do Handlovej spolu 15 medailí rôznych kovových odleskov a to tri v kategórii minideti, 5 medailí v kategórii deti, 2 vytancovali juniori a 5 medailí doniesli do Handlovej dospelí. Za najväčšie úspechy v roku 2017 považuje Daša Ďurčovičová nomináciu NA MAJSTROVSTVÁ SVETA v hlavných kategóriách MTV STYLE  a STREET STYLE, 1.miesto na MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA v kategória minideti, 1.miesto na MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA v kategórii deti, 2.miesto na MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA v kategórii dospelí, a 2.miesto na MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA kategória CHILDREN PROFI. Primátor mesta oceňuje osobný entuziazmus Daši Ďurčovičovej, ktorý je korunovaný úspechmi Handlovčanov pod jej vedením.

Ceny mesta Handlová 2017

Mestské zastupiteľstvo na svojom 31. zasadnutí, konanom dňa 26. októbra 2017 prijalo uznesenie pod číslom 886, ktorým v zmysle Štatútu mesta, podľa § 23, schválilo udelenie Ceny mesta za rok 2017 Minibasketbalistom Školského basketbalového klubu Handlová. 

Cenu mesta prevzal tréner minibasketbalistov Ján Beránek, asistent trénera Maroš Minárik a 13 minibasketbalistov.

V apríli tohto roku absolvovali handlovský minibasketbalisti zo Školského basketbalového klubu Handlová medzinárodný turnaj v Prahe. Chlapci pod vedením trénera Jána Beráneka odštartovali turnaj výhrou nad Slovinskom, druhý deň opäť vyhrali nad Talianskom a zabezpečili si postup medzi najlepších 8 tímov turnaja. Štvrťfinálový súper z Ukrajiny nestačil šikovným basketbalistom a  v semifinále naši chlapci zdolali aj tím z Česka. Obrovská bojovnosť, siahnutie na dno svojich síl a fantastická podpora fanúšikov zabezpečila chlapcom postup do vysnívaného finále. Výkony chlapcov si začali všímať aj zahraniční fanúšikovia, tréneri a začali chlapcov podporovať. Finálový zápas sa odohral v nedeľu 16. apríla o 11:30 h proti ďalšiemu českému tímu (BCM Orli Prostejov). Po vyrovnanom prvom polčase, podľa slov ich trénera „začali basketbalisti“ lietať po ihrisku, úžasnou obranou doslova deklasovali súpera a zdvihli nad hlavu pohár víťazov EURO BASKET TURNAMENT 2017. Cena mesta je minibasketbalistom udelená za víťazstvo na tomto medzinárodnom turnaji a šírenie dobrého mena mesta v zahraničí.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 31. zasadnutí, konanom dňa 26. októbra 2017 prijalo uznesenie pod číslom 885, ktorým v zmysle Štatútu mesta, podľa § 23, schválilo udelenie Ceny mesta za rok 2017 Márii Kotríkovej za celoživotnú pedagogickú a športovú činnosť. Cenu prevzal syn Martin Kotrík. Mária Kotríková sa zúčastnila Majstrovstiev Slovenska v gymnastike v Liptovskom Mikuláši.

Pani Mária Kotríková zasvätila svoj život deťom. Spojila svoju pedagogickú činnosť so športom v meste a vďaka jej prístupu sa handlovské gymnastky už niekoľko rokov umiestňujú na popredných priečkach v súťažiach. Mária Kotríková vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Leviciach, kde absolvovala vychovávateľský študijný odbor. Získala osvedčenia o absolvovaní školenia trénerov II. a III. triedy. Do vôd školstva vstúpila v školskom roku 1974/1975 ako učiteľka telesnej výchovy, vyskúšala si post vychovávateľky v školskom klube detí, ale jej meno je späté s gymnastikou. Mária Kotríková je od roku 1982 až po súčasnosť predsedníčkou oddielu Športovej gymnastiky Handlová o.z., je trénerkou II. triedy Športovej gymnastiky a rozhodkyňou II. triedy Športovej gymnastiky. Vďaka nadšeniu Márie Kotríkovej a trénerov gymnastického oddielu sa v roku 2012 družstvo junioriek stalo Majsterkami Slovenska. Za svoj úspech si v Prievidzi prevzali okresné ocenenie Krištáľove krídlo, boli vyhodnotené pri oceňovaní športovcov v meste Handlová za rok 2012 a v roku 2013 bola Klubu športovej gymnastiky  Handlová udelená Ceny mesta za rok 2013 za propagáciu mesta v oblasti športu a získanie titulu Majsterky Slovenska v TEAMGYM. Pod tento úspech sa podpísal  trénersky tandem  „Kotríková, Baján“. Cena mesta je Márii Kotríkovej udelená pri príležitosti jej tohtoročného odchodu do dôchodku, životného jubilea a jej zásluh za rozvoj gymnastiky a školstva, v ktorom odpracovala spolu 43 rokov.  Podľa kolegov zo Základnej školy Morovnianska cesta k svojej práci pristupovala vždy svedomite, bola priateľská, spravodlivá a v kolektíve obľúbená.  Jej prácu hodnotia ako vynikajúcu, vždy vedela poradiť, povzbudiť a pomôcť.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 31. zasadnutí, konanom dňa 26. októbra 2017 prijalo uznesenie pod číslom 884, ktorým v zmysle Štatútu mesta, podľa § 23, schválilo udelenie Ceny mesta za rok 2017 Mgr. Jarmile Žiškovej za projekt Posolstvo.

Zamestnanci Domu kultúry mesta Handlová sa pod vedením riaditeľky Domu kultúry mesta Handlová svojim projektom Posolstvo uchádzali v decembri minulého roku o dotáciu z Fondu na podporu umenia, kde nezískal projekt potrebnú výšku finančnej podpory. Autori projektu sa však nevzdali a obrátili sa na Ministerstvo spravodlivosti SR. Cieľom projektu bolo uskutočniť neformálne vzdelávacie a umelecké aktivity zamerané na spoznanie Deklarácie základných ľudských práv a slobôd, vytváranie postojov voči intolerancii, xenofóbnym prejavom a extrémizmu a ich tlmočenie ostatným, aby mohli formou workshopov, umeleckých aktivít a stretnutí s mladými i staršími ľuďmi hlbšie preniknúť do tejto problematiky. Vzali si za svoje hľadať cesty ako predchádzať prerastaniu negatívnych prejavov extrémizmu, nacionalizmu a xenofóbie do našich postojov. Projekt POSOLSTVO vybrala komisia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 250 uchádzačov. Handlovský Dom kultúry uspel, spolu s ďalšími 50-timi projektami a na realizáciu projektu Ministerstvo vyčlenilo dotáciu 10 000 €. Projekt odštartoval 6.6.2017 návštevou zástupcov všetkých handlovských škôl jedného z najzachovalejších vyhladzovacích táborov Majdanek v Poľskom Ľubline. Počas viac ako polročného projektu sa vízia Posolstva napĺňala ďalej týmito aktivitami: v spolupráci s Farnosťou v Handlovej bola v rámci Noci kostolov v „Živej knihe“ realizovaná beseda s rómskou aktivistkou, držiteľkou novinárskej ceny Janette (čítaj Žanet) Maziniovou – Motlovou. Živé knihy pokračovali stretnutím s Afgáncom, Zahir Jaan (čítaj Džan) Zaherom. Súčasťou projektu boli workshop „Moje a tvoje práva“, v spolupráci s učiteľmi a žiakmi handlovských základných škôl, interaktívne koncerty "Marťankovia - svet okolo nás", pre tých menších a dva koncerty pre starších "Facelook". Zúčastnilo sa ich viac ako 1500 žiakov Handlovskej doliny. V rámci „Týždňa vzdelávania“ tento veľký projekt doplnili diskusie „Ja som ja“, pre žiakov siedmeho ročníka, „Človek má znieť hrdo“ pre žiakov deviateho ročníka a „Zdravá spoločnosť“ pre učiteľov základných a stredných škôl. Určite prínosným ukončením projektových aktivít „POSOLSTVA“ je multimediálna interaktívna výstava „Gesto smrti“, ktorú si môžete pozrieť do 14.12. 2017. Mgr. Jarmila Žišková získava cenu mesta za vedenie a riadenie aktivít v rámci projektu Posolstvo a zároveň za to, že aj napriek počiatočným prekážkam, dokázala v spolupráci so zamestnancami Domu kultúry a ďalšími podporovateľmi obsahovo naplniť projekt zameraný na osvetu proti intolerancii, nepochopeniu, xenofóbii a extrémizmu pre viaceré cieľové skupiny v meste. 

Záver slávnostného zasadnutia, kde bolo odovzdaných spolu osem ocenení mesta patril pozvaniu na slávnostný raut a návštevu Handlovských katarínskych dní. V rámci Handlovských katarínskych dní 2017 bol pripravený nasledovný bohatý program.

17.00 h Koncert Lukáša Adamca na námestí, 18.00 h Svätá omša ku cti svätej Kataríny, Kostol sv. Kataríny, Handlová, 18.45 h Koncert Petra Cmorika, Námestia baníkov, Handlová, 20.00 h Elán tribute - revival, Sobota 25.11.2017 program s reprodukovanou hudbou

Nedeľa 26.11.2017, 15.00 h  Koncert speváckeho zboru Adoremus v Kostole sv. Kataríny si môžete vypočuť vďaka Farnosti Handlová Na všetky podujatia bol vstup zdarma!

Po odovzdaní ocenení  vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Handlovej odznela slávnostná hudba a za zvukov klopačky vlajkonosiči z Handlovského baníckeho spolku odviedli auditórium zo slávnostného udeľovania ocenení.

Ako  mesto na Handlovské katarínske dni 2017 pozývalo si pozrite po kliknutí na jednu šipku v pravom dolnom rohu.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka