Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Handlová sa hrdí titulom mestečka 180 rokov

Handlová sa hrdí titulom mestečka 180 rokov

i_5491434.jpg

Obec Krickerhau, dnes Handlová, patrila od podpísania zakladacej listiny 8. marca 1376 ako obec pod správu bojnického panstva. Počas rokov obyvatelia platili hradnému pánovi povinné poplatky a naturálie. Okrem poľnohospodárstva sa obyvatelia nemeckej národnosti, obývajúci svoje hospodárstva rozkladajúce sa popri toku rieky Handlovky, živili aj drobnými remeslami. V roku 1753 v Handlovej vykonávalo remeselnú činnosť spolu 28 remeselníkov: 14 obuvníkov, 5 kováčov a 2 zámočníci, 3 krajčíri, 2 mäsiari, 1 kožušník a 1 tesár. Podnikavosť nemeckých remeselníkov, hospodárov a chovateľov dobytka bola dobrým základom pre rast počtu obyvateľov žijúcich v obci a veľmi rýchlej premeny obce na mestečko. Tak tomu bolo aj v prvej polovici 19. storočia, keď výška poplatkov obyvateľov nemeckej obce pánovi Bojníc predstavovala 5390 zlatých ročne za robotu, ktorú odviedli pánovi bojnického panstva. Obci ostávali poplatky za prenájmy, platby za používanie obecných mlynov a krčmy, ktorú prevádzkovala obec sama, súčasne s varením piva.  

Na strmých lúkach na v prvej polovici 19. storočia preháňalo viac ako 1000 oviec. Ich chov  bol u handlovských nemeckých hospodárov obľúbený, pretože okolitá pôda nebola veľmi úrodná a chov bol nenáročný. Ovce dávali ale dostatok mlieka, mäsa a najmä vlny, potrebnej pri výrobe súkna.

Začiatkom 19. storočia Handlová, nemecky nazývaná Krickerhau, prevyšovala svojím počtom s 2442 evidovaných obyvateľov mnohé známejšie slobodné  kráľovské mestá, ako Zvolen či Turčiansky sv. Martin. Práve počet obyvateľov a rozmáhajúce sa remeslá a zakladanie cechov prinieslo obci povýšenie.  Bolo to 27. marca 1839, keď rakúsky cisár Ferdinand I. (uhorský kráľ Ferdinand V.) udelil vtedy obci (possesio) Handlovia rozliehajúcej sa v údolí pretekajúcej rieky Handlovka pod vysokými pohoriami Veľkého a Malého Griča, právo užívať na večné časy titul  mestečko (oppidum) Oppido Handlovia a právo konať do roka štyri jarmoky: na Mateja – 24. februára, na Urbana - 25. mája, na Pannu Máriu Karmelskú - 22. septembra a na Félixa-20. novembra. Tak sa mestečko stalo šiestym miestom v bojnickom panstve, ktoré sa mohlo hrdo pýšiť titulom mestečko. Rakúsky cisár v darovacej listine zároveň pripomenul, že o udelenie spomenutých výsad sa zaslúžilo obecné zastupiteľstvo na čele s richtárom  obce Pavlom Frommelom.

Handlovské jarmoky sa konali v pravidelných dvojtýždňových intervaloch v centre obce, na Ringu (trhovisku). Tento veľký priestor sa nachádzal v blízkosti Kostola sv. Kataríny na priestranstve, ktoré je námestím aj dnes. Konali sa výročné trhy, udelené právom v listine od cisára, pravidelne sa organizovali remeselné a lichvacie – dobytčie  jarmoky. Jarmoky v Handlovej neboli tak navštevované obchodníkmi, ako jarmoky v Prievidzi, mali viac miestny charakter, pre obyvateľov a obecnú pokladňu boli dôležité. Na výročných jarmokoch trhoch sa obchodovalo s remeselným tovarom najmä s výrobkami z dreva a železa, s dobytkom, pálenkou či ovocím a keramikou.  Súčasťou ponuky bola vlna z oviec, ktoré spásali zeleň na úbočiach pod horami. Samozrejme nechýbali predajcovi medu, sladkých zdobených perníkov, drevených hračiek či slamených bábik, farebných stúh... Poplatky za trhové miesta prinášali do pokladne obce potrebné financie.

Napriek povýšeniu obce na mestečko, ostávala Handlová malou podhorskou obcou, kde sa jej obyvatelia živili na svojich rodinných hospodárstvach, obrábali malé políčka a chovali dobytok. Ani udelené privilégia nezmenili poddanskú obec a jej charakter. K významnej zmene prichádza až po roku 1909 a spustení priemyselnej  ťažby uhlia.

Pri príležitosti 180. výročia udelenie Handlovej titul mestečko pripravil Handlovčan, zberateľ Michal Hertlík v spolupráci so samosprávou mesta príležitostnú poštovú pečiatku. Autorom námetu je akademický maliar Adrián Ferda. Poštová pečiatka je vyrobená v počte 2 kusy. Čierna okrúhla pečiatka zobrazuje sv. Katarínu Alexandrijskú, ktorej je zasvätený handlovský kostol a je patrónkou mesta Handlová, s nápisom Oppido Handlová a rokmi 1839 a 2019, teda 180 rokov od tejto udalosti, ktorú si pripomíname. Počas celého roka 2019 budú všetky poštové zásielky odchádzajúce z Mestského úradu Handlová ako aj prostredníctvom Pošty Handlová pečiatkové touto príležitostnou poštovou pečiatkou. V prvých dňoch roka 2020 bude príležitostná poštová pečiatka používaná na Pošte v Handlovej odovzdaná do Poštového múzea v Banskej Bystrici, kde bola zapísaná do zbierkového fondu múzea, ako spomienka na tento významný dátum v dejinách Handlovej pre budúce generácie.

Jana Oswaldová


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka