Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Diskusia - anketa CMZ 2009

Handlová 1.11.2009

Reakcia na príspevky vo verejnej diskusii k výsledkom Urbanisticko-architektonickej súťaže Námestie baníkov a CMZ Handlová 2009.

Mesto Handlová zaslalo diskusné príspevky k 30.10.2009 Ing. arch Patrikovi Juríčkovi. Stanovisko architekta k jednotlivým diskusným príspevkom si môžete prečítať nižšie ako reakciu na jednotlivé diskusné príspevky.

Ďakujeme všetkým zúčastneným diskutujúcim, obzvlášť tým,

ktorí sa pod svoj príspevok podpísali.

Vyhodnotenie anketných lístkov,  ktoré mohli občania vypísať v DK Handlová v čase verejnej prezentácie (11.9 -30.10.2009).

Zaujímalo vás aké bude námestie?

Handlová 27.11.20009

Od polovice septembra do konca októbra 2009 mali Handlovčania možnosť vyjadriť sa k zverejneným súťažným návrhom architektonickej súťaže s predmetom na spracovanie ideového návrhu riešenia Centrálnej mestskej zóny mesta s dôrazom na Námestie baníkov, Handlová. Sedem súťažných návrhov bolo vystavených v čitárni DK. Do ankety sa zapojilo 35 Handlovčanov.
Aké sú ich postrehy a koho návrh bol pre nich najprijateľnejší?
Návrh, ktorý najviac zaujal : súťažný návrh “ D “ – 13 hlasov Ing. arch. Patrik Juríček
súťažný návrh “ E “ – 13 hlasov Ing. arch. Dušan Maňák
súťažný návrh “ B “ – 6 hlasov Mgr. art. Roman Gatial
Návrh, ktorý nezaujal : súťažný návrh “ G “ – 8 hlasov Ing. arch. Matúš Ivanič
 

Podnety a návrhy vyplývajúce z ankety verejnosti :
- Obnova pôvodnej parkovej fontány – obloženie prírodným kameňom
- Obnova pôvodného historického múru zo 16. storočia pri kostole
- Zakomponovanie kresieb umelca Jána Procnera do dlažby
- Zamedziť prejazd cez Námestie baníkov na ulicu SNP
- Zakomponovať pod mostík v parku malé jazierko s fontánou
- Vybudovaním prístreškov nahradiť navrhované predajné butiky
- Námestie dotvoriť priečnou parkovou výsadbou a ďalšími keramickými kvetináčmi aj v reštauračnej časti (zhromaždovacej časti)
- Zachovať v jestvujúcom centrálnom parku okrasné kríky a dreviny, podľa nich dotvoriť chodníky a lavičky
- Staticky preriešiť výšku a väčšie strešné spády konštrukcie zastrešenia tribúny
- Vybudovať pevné pódium, nie mobilné
- Námestie a prístupové cesty viac presvetliť, po okrajoch námestia viac zelene, nadimenzovať viac priestoru pre chôdzu a oddych dospelých a detí
- Zachovať banícky znak
- Zakomponovať do dlažby pôvodné dlažobné kocky

Všetkým, ktorí sa do ankety zapojili ďakujeme.

Navrhovanie, architektúra a urbanizmus je prejav odbornej fundovanosti, skúseností a znalosti aj širších vzťahov. Z toho dôvodu návrhy vypracovali odborne spôsobilí architekti a stavebný inžinieri a hodnotila ich odborná porota. Základná idea riešenia námestia je teda daná, občania budú mať možnosť vyjadriť sa k úpravám ešte v čase územného a stavebného konania.

S výstavbou resp. úpravou centra nášho mesta by sa malo začať až po dokončení Stavby I/50 centrum („Malý obchvat“), ktorá by mala byť dokončená začiatkom roka 2011. Úprava centra nie je záležitosťou jedného roka. Bude sa budovať postupne v závislosti od získaných finančných prostriedkov, pričom mesto Handlová bude v rámci investičných akcii súvisiacich s úpravou centra vyčleňovať prostriedky z mestského rozpočtu.

Ing. Jozef Čaplár, sekretár súťaže, Mgr. Jana Paulínyová, hovorkyňa mesta 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka