Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Deň učiteľov 2018 - sieň slávy

V Handlovej zakladajú sieň slávy učiteľom

Legendy handlovského školstva

Fotogalériu z oceňovania si pozrite po kliknutí sem

V stredu 28.3.2018 sa handlovská kinosála Domu kultúry zaplnila dvestovkou učiteľov a hosťami. V Handlovej sa oslavoval Deň učiteľov. Tento rok bol trochu iný. Učitelia ho oslavovali na dvakrát. Prvotná myšlienka oceňovať učiteľov v meste má v Handlovej tradíciu od roku 1997.

Tento rok handlovskí učitelia od mesta obdržali malý darček v podobe divadelného predstavenia Škriepky, ktorési mohli pozrieť 23.3.2018. Verejné uznania ľuďom, ktorí vstupujú do života každého z nás boli odovzdané pri príležitosti konania osláv Dňa učiteľov 28. marca 2018 v Dome kultúry mesta Handlová. Ďakovalo sa TOP pedagógom, vynikajúcim pedagógom a udeľovali sa Ceny mesta dvanástim výnimočným učiteľom, ktorí svojou celoživotnou prácou v školstve prispeli k rozvoju handlovského základného školstva a zostali v pamätiach a srdciach svojich žiakov a kolegov.

Žiaci si v Handlovej sami navrhujú učiteľov na ocenenie

Žiaci základných a stredných škôl z Handlovej a handlovskej doliny vybrali a ocenili svojich TOP Pedagógov. Toto, ocenenie, si z rúk členov Detského a mládežníckeho parlamentu mesta Handlová prevzali:

  • ZŠ Mierové námestie – Mgr. Lenka Poláková
  • ZŠ Morovnianska cesta – Mgr. Jozef Smorek
  • ZŠ Školská – PaedDr. Roman Kašša
  • Strednú odbornú školu – Ing. Alena Kubová
  • Gymnázium Ivana Bellu – Mgr. Simona Michalčinová
  • Špeciálnu základnú školu – Mgr. Dagmar Rybárová
  • ZŠ Gašpara Drozda s MŠ Chrenovec-Brusno – Ing. Anton Čičmanec

Vynikajúci pedagóg

Mesto Handlová sa pripája ku gratulantom učiteľom, ktorí si odniesli poďakovanie za svoju prácu v podobe ocenenia Vynikajúci pedagóg. Združenie obcí Handlovskej doliny, ako vyhlasovateľ, odsúhlasilo na návrh hodnotiacej komisie šesť ocenení. Z rúk predsdu združeni Tibora Čičmanca si ocenenie „Vynikajúci pedagóg 2018“ odniesli Katarína Engererová, diplomovaná umelkyňa, učiteľka, Základná umelecká škola, Mgr. Mária Slepánková, stredoškolská učiteľka, Stredná odborná škola, Handlová, Mgr. Lenka Čertíková, učiteľka, Špeciálna základná škola, Handlová, Judita Tonhauserová, učiteľka materskej školy, Elokované pracovisko Cintorínska, PaedDr. Miriam Halmová, učiteľka 1. stupňa, Základná škola, Morovnianska cesta, Handlová. Ocenenie „Vynikajúci pedagóg 2018“ IN MEMORIAM  za prínos a úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese získala  Mgr. Mariana Gáfriková.

Dvanásť legiend handlovského školstva vstupuje do siete slávy

Do roku 2002 bolo oceňovanie pedagógom udeľované iba z úrovne štátu. Po presune kompetencií na samosprávu vzniklo obdobie, kedy sa významným pedagógom, pôsobiacim na území mesta neudeľovalo oceňovanie za ich prácu vo výchovnovzdelávacom procese v základných školách. Vznikom štatútu pre mikroregionálne oceňovanie „Vynikajúci pedagóg“ v roku 2011 sa určili pravidlá, avšak obdobie, kedy neboli tieto pravidlá určené, so sebou prinieslo i to, že mnohým z učiteľov pôsobiacich dlhodobo v základných školách v meste Handlová sa nedostalo verejného uznania. 

Cieľom samosprávy mesta bolo oceniť pedagógov, ktorým do roku 2002 nebolo na území mesta v zmysle platných štatútov udelené ocenenie a vzdať im poctu v zmysle platného Štatútu v kategórii Cena mesta. Návrhy na ocenenie zasielali jednotlivé základné školy v Handlovej, poslanecký zbor mesta Handlová  a primátor mesta v priebehu mesiacov január a február 2018. Poslanecký zbor vyberal z viac ako stovky návrhov na ocenenie a na svojom februárovom zasadnutí schválili Cenu mesta dvanástim z nich. Ocenenie Cena mesta si prevzali z rúk primátora mesta Handlová Rudolfa Podobu. Stretnutie s týmito vzácnymi ľuďmi bolo plné krásnych emócii, spojilo mladú generáciu s učiteľmi, s ktorými by sa inak nikdy nestretli.  

Predstavujeme Sieň slávy handlovského školstva

Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí oslovenie PANI UČITEĽKA, PÁN UČITEĽ. Každý z nás mal svoju prvú pani učiteľku, ktorú miloval pre jej  láskavosť, múdrosť, ochotu pomáhať v prvých krokoch veľkého sveta vzdelávania. Na učiteľov, ktorí poznačili naše smerovanie v živote nezabúdame ani po rokoch. Hovorí sa – a minulosť to mnohokrát potvrdila – že učiteľ je svedomím národa. Ja doplním, aká je rodina a škola, taká je mladá generácia, od ktorej raz bude budúcnosť národa závisieť. Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá sa nestráca vekom a ani nepodlieha inflácii. Preto je patričné stretnúť sa spoločne a oceniť tých, ktorí prispievajú k vzdelanosti v našom meste a mikroregióne a podpisujú sa na jeho rozvoji.

Poslanecký zbor mesta Handlová vyberal v tomto roku z viac než stovky nominácií. Mestské zastupiteľstvo na svojom 34. zasadnutí, konanom dňa 22. februára 2018 prijalo jednotlivo uznesenia pre každého oceneného, ktorému v zmysle Štatútu mesta, podľa § 23, schválilo udelenie

Ceny mesta pri príležitosti osláv Dňa učiteľov v roku 2018. Prinášame charakteristiky našich učiteľov, o ktorých sme sa na stránkach novín už zmienili. Cenu mesta pri príležitosti osláv Dňa učiteľov, ktoré sa konali 28. marca 2018 si odniesli a otvorili tak „Sieň slávy handlovského školstva“ títo dvanásti významní handlovskí učitelia.

Jozef Detvan

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia v roku 1958 až do odchodu do dôchodku, v roku 1995, pán Jozef Detvan nepretržite pracoval a ostal verný jednej škole, ktorá počas rokov menila svoj názov – z JSŠ – jedenásťročnej strednej školy a SVŠ – strednej všeobecnovzdelávacej školy na  Gymnázium Handlová. Vo funkcii riaditeľa počas 28-ych rokov prispel nielen k rozvoju gymnázia, ale aj celého handlovského stredného školstva. Okrem cieľavedomého zvyšovania kvality výchovnovzdelávacieho procesu gymnaziálneho vzdelávania v Handlovej stál za rekonštrukciou vnútorných priestorov a okolia areálu školy na sídlisku Juh (dnes ZŠ Školská) a výraznou mierou sa podpísal na budovaní areálu Gymnázia na Ul. L. Novomeského.  Počas svojho pôsobenia a práce v školstve získal veľa ocenení napr.: „Za rozvoj Stredoslovenského kraja“, „Za rozvoj mesta Handlová“, A významné štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“

Ľudovít Ďurči

V roku 1950 – 1954 študoval na Pedagogickej škole pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Leviciach. V roku 1961 absolvoval nadstavbové štúdium v Banskej Bystrici pre pracovné vyučovanie. V rokoch 1974 – 1976 absolvoval cyklickú prípravu vedúcich školských pracovníkov škôl.

Do školstva nastúpil po absolvovaní Základnej vojenskej služby v roku 1957, na Základnú školu Mierové námestie. V rokoch 1964 – 1991 vykonával okrem pedagogickej činnosti aj funkciu zástupcu riaditeľa školy.

V roku 1972 bol zvolený do funkcie predsedu Okresného výboru odborového zväzu pracovníkov v školstva a vedy v Prievidzi. V uvedenej funkcií zotrval do roku 1991.

V roku 1984 mu bol Ministerstvom školstva a Slovenským výborom odboru školstva udelený titul „Zaslúžilý pracovník rezortu školstva.“ V roku 1976 prevzal ocenenie „Čestný strieborný odznak a Čestný zlatý odznak.“ V úzkej spolupráci s rodičmi a mestskými orgánmi počas pôsobenia na ZŠ Mierové námestie vybudoval oplotenie školského areálu, zaslúžil sa za vybudovanie športového ihriska, školských dielní a úpravu pozemkov areálu školy. Bol ústretovým a chápajúcim kolegom, ktorý bol vždy pripravený podať pomocnú ruku.

Mgr. Dana Göldrichová

Danka Göldrichová zanechala svoje prvé učiteľské stopy v roku 1954 v 5. národnej, kde učila v ročníkoch 1.-5. a v odpoludňajších hodinách vyučovala klavírnu hru v handlovskej Hudobnej škole. V roku 1957 zmenila pôsobisko a na Jedenásťročnej strednej škole začala učiť  ruský jazyk a hudobnú výchovu, v čom pokračovala od roku 1960 v Základnej škole Juh až do odchodu do dôchodku. V rámci rozvoja školských aktivít sa podieľala na príprave žiakov na olympiády v ruskom jazyku a recitačné súťaže. Na ktorej škole pôsobila a učila, tam založila tanečný krúžok, kde žiakom vštepovala lásku k ľudovým piesňam a zvykom. Mnohé ženy ju poznali ako vynikajúcu cvičiteľku ženských spartakiádnych skladieb, za čo získala uznanie Ústredného odborového výboru telovýchovy v Prahe a aj ďalšie ocenenia ako členka krajského výboru. Za svoju dlhoročnú funkcionársku prácu ako starostky Jednoty Sokola ako aj aktivity v Klube športovej gymnastiky dostala ocenenie mesta Handlová v roku 2004.

Mgr. Anna Jokušová

Prvýkrát sa postavila za katedru v Národnej škole na Kysuciach, kde pôsobila 2 roky. Odtiaľ jej kroky zamierili na ZŠ Ul. Márie Krššákovej odkiaľ odišla po 42 ročnom pôsobení na dôchodok.

Jej kvalitná metodická práca bola zúročená v o funkcii Okresnej metodičky pre vyučovanie dejepisu a svoje skúsenosti odovzdávala aj ako lektorka nového vzdelávania. Popri učiteľskej práci sa venovala svojej láske k literatúre, kedy sa sama zúčastňovala Vansovej Lomničky,  Literárnych súťaží Chalupkovo Brezno, kde sa umiestnila na 1. mieste a vo vlastnej tvorbe poézie a prózy na 3. mieste. Časť svojho života venovala ako ochotníčka aj handlovskému divadlu. Určitú dobu pracovala ako Vedúca lyžiarskeho strediska pri ZŠ a dlhoročne viedla tanečný súbor do ktorého zapájala aj rómske deti. Nemožno obísť ani jej občiansku zaangažovanosť. 12 rokov bola poslankyňou MsZ v Handlovej. Prizývali ju na pojednávania Krajského súdu v Banskej Bystrici a do Trenčína nakoľko dlhé roky, ešte aj ako dôchodkyňa bola sudkyňou z ľudu.

Okrem iných vyznamenaní a ocenení si najviac váži dvojnásobné ocenenie Plaketou J. A. Komenského a Najvyššie okresné vyznamenanie  - diplom a obraz Prievidze.

Ľudmila Kalvastrová

Pani Ľudmila Kalvastrová bola študentkou Štátneho konzervatória v Bratislave a po štúdiu na Štátnom konzervatóriu v Prahe vykonala Absolventskú skúšku v hre na klavír  u Dr. Zděnky Bohmovej.

Od svojho príchodu do Handlovej v roku 1955, až do odchodu do dôchodku pracovala v ZUŠ v Handlovej. V roku 1963 bola menovaná za zástupkyňu riaditeľa a neskôr 25 – rokov vykonávala funkciu riaditeľky ZUŠ.

Pod jej vedením žiakov pripravovali nielen na ďalšie štúdium, ale vychovávali aj dobrých koncertných poslucháčov, v ktorých pestovali lásku k umeniu. Vznikali rôzne komorné zoskupenia a súbory – napr. Detský cimbalový súbor, vznikol spevokol detí v predškolskom veku  Lienka, ktorý pracuje vyše 40 rokov do dnes. Škola by vždy progresívna. Za zmienku stojí napr. aj to, že v druhej polovici 50-tych rokov sa konal Prvý priamy prenos mimobratislavského koncertu Čsl. rozhlasu práve z baníckej Handlovej. V spolupráci so Slovenskou filharmóniou boli do Handlovej vysielaní rôzni umelci v rámci činnosti Klubu hudobnej mládeže a Klubu priateľov hudby. Pani riaditeľka podporovala pravidelné zapájanie sa žiakov do rôznych súťaží vyhlásených Ministerstvom školstva ČSR, kde tunajší žiaci vždy výborne obstáli a postúpili do ústredných kôl súťaží, ale aj v medzinárodnom meradle. Vychovali sme množstvo hráčov v komorných súboroch, orchestroch, ale najmä veľa pedagógov, z ktorých niekoľko pôsobí aj v cudzine.

Za bohatú aktivitu, vedenie a propagáciu školy bola pri rôznych príležitostiach často vyznamenaná. Naposledy v roku 2010, pri príležitosti 50. výročí štatútu mesta bola odmenená Plaketou mesta Handlová.

Vilma Lichnerová

Po štúdiu na gymnáziu v roku 1947 absolvovala v roku 1954 Štátnu skúšku učiteľskej pôsobnosti. Ako učiteľka klavírnej hry pôsobila najskôr v Prievidzi a od r.  1957 až do odchodu do dôchodku na našej handlovskej ZUŠ.  Pani učiteľka bola dlhoročnou členkou Komisie pre tvorbu osnov a učebníc pri Ministerstve školstva. Sama je  autorkou, spoluautorkou, zostavovateľkou 7 publikácií napr.: Metodická príručka pre prípravné štúdium hra na klavír pre ZUŠ, Eniky-beniky, Zahraj mi pesničku, Klavírna abeceda, Štvorručné skladby, podľa ktorých sa učí ešte aj dnes. Spolupodieľala sa tiež  na tvorbe učebných osnov  pre klavírny odbor. Na Konzervatóriách v Bratislave a Žiline pokračovalo jej 18 žiakov v klavírnej hre.

Pochvalné uznanie získala o Ministerstva školstva a predsedov súťažných porôt za vzornú odbornú prípravu žiakov na rôznych klavírnych súťažiach. (4 medzinárodné a okolo 200 cien). Medzi najvýznamnejšie patria 4 medzinárodné ceny: 1. miesto v súťaži v Paríži  Konkurz internacional D´muzik. Ocenenie 1. miesto v roku 1991v súťaži Virtuosi per Musica di Pianoforte v Ústí nad Labem. Pani učiteľka si najviac cení úspech svojich žiačok na Cene Českej hudobnej spoločnosti 2. miesto  Jany Kocianovej z roku 1975, Čestné uznanie I. stupňa Gabiky Jakabovej  z roku 1977 a 1. miesto Michaely Oravcovej z roku 1983. Pani Vilme Lichnerovej v roku 1979 Ministerstvo školstva udelilo Titul „Vzorný učiteľ“. Za celoživotnú prácu v školstve jej bola udelená Plaketa mesta Handlová v roku 2008.

Jozefína Maslíková

Pani Jozefína Maslíková absolvovala učiteľskú akadémiu v Nitre, kde získala vysvedčenie o skúške učiteľskej dospelosti, 3.6.1950. Po absolutóriu začala učiť na ZŠ v obci Bojná, potom vyučovala v Čavoji, Kamenci pod Vtáčnikom a od roku 1955 začala vyučovať v Handlovej vo vtedajšej V. národnej a na ZŠ Morovnianska cesta, kde pôsobila ako učiteľka až do odchodu do dôchodku v roku 1986. Počas svojej aktívnej práce učiteľky pôsobila ako okresná metodička pre I. stupeň a podieľala sa na zavádzaní nových pedagogických koncepcií (množinová matematika či predmet Prvouka) a bola aj lektorkou školení. Bola okresnou cvičiteľkou Spartakiády, za čo získala ocenenie Pamätnú medailu za zásluhy o ČS. spartakiádu v rokoch 1975,1980. Ocenenie získala aj za mimoškolskú činnosť s deťmi a mládežou v tanečnom a výtvarnom krúžku, a to ocenenie bronzovou a striebornou medailou za socialistickú výchovu 1984, 1989. Získala Plaketu J. A. Komenského za vynikajúcu prácu na úseku školstva v roku 1985. Bola aktívnou členkou a funkcionárkou v ZO Matici Slovenskej, je zakladateľkou Handlovských kahančekov. V roku 2006 získala ocenenie Zaslúžilý pedagóg.

Mária Maxoňová

Celý svoj učiteľský život od roku 1954 až do roku 1999 pani Mária Maxoňová prežila v Handlovej. Učila v Jedenásťročnej strednej škole a elementárnu pedagogiku v  Piatej národnej a ZŠ Morovnianska cesta. Svoju záľubu vo výtvarnom umení uplatnila vo vedení krúžkov, kde deti učila rôzne techniky ako maľba na skle, tkanie robené na krosienkach alebo bez, práce z drôtu – šperky, blaženičky, práce zo slamy – obrazy, kraslice deti milovali. Každý druhý rok pripravovala s deťmi práce na  súťaž a výstavu „Deti a tradičná ľudová tvorba“

Pani učiteľka bola počas celého jej učiteľského pôsobenia ocenená za výchovnovzdelávaciu prácu, ale aj za mimoškolskú  činnosť, najmä za šírenie ľudových výtvarných tradícií medzi deťmi. Odbor školstva v Prievidzi – ju za školskú prácu ocenil v rokoch 1972 a 1984 Poďakovaním, v roku 1980 Diplomom a v 1986 Plaketou J. A. Komenského.

Cenným je Diplom Krajského osvetového strediska Banská Bystrica  - za šírenie ľudových výtvarných tradícií medzi deťmi 1982. Okresná rada záujmovej umeleckej činnosti v Prievidzi jej udelila v r. 1976 Čestné uznanie. Pani učiteľka získala aj ocenenie za Spartakiádu 1985.  Okresné osvetové stredisko Prievidza ocenilo jej prácu Čestným uznaním v roku 1990.

Mgr. Anna Ondrejkovičová

Na svoju učiteľskú prax sa pripravovala na Vysokej škola pedagogickej v Banskej Bystrici, kde vyštudovala aprobáciu slovenský jazyk a literatúra – dejepis. Po skončení vysokoškolského štúdiá v roku 1965 začala pracovať na Základnej škole na ulici Pionierov (kde bol riaditeľom pán Ján Zachar). Počas nasledujúcich 2 rokov pokračovala v doplňujúcom štúdiu v Banskej Bystrici. Od roku 1970 na ZŠ Mierové námestie. V prvých rokoch svojej pedagogickej práce vyučovala aj telesnú výchovu a pripravovala žiakov aj na spartakiádu. Až do odchodu do dôchodku učila žiakov na ZŠ Mierové námestie. Okrem vyučovania viedla niekoľko rokov tanečné krúžky v Dome Pionierov a mládeže, či na Základnej škole Sever, ktoré jej zásluhou získali niekoľko ocenení, medzi nimi aj 2. miesto. Na vystúpenie svoje deti pripravovala nielen tanečne, ale spolu šili kroje a vyrábali tanečné rekvizity.  Úspech so žiakmi dosiahla aj v recitačnej súťaži Literárny Trenčín, kde sa žiaci pod jej vedením umiestnili na 1. mieste. Keďže v meste pracovala veľmi dobre divadelná družina pri mestskej knižnici, aj s jej pomocou mohli deti rozvíjať svoj talent na divadelných doskách. Niekoľko rokov pracovala ako okresná metodička pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

Júlia Sabová

Aprobáciu Slovenský jazyk – Ruský jazyk vyštudovala na Vysokej škole pedagogickej v Banskej Bystrici. Predtým ako sa usadila v Handlovej učila v Nitre a Prievidzi. V roku 1961 – 1962 začínala svoju učiteľskú kariéru v našom meste na jedenásťročke. Pokračovala na I. ZDŠ ako – učiteľka a po odchode Cyrila Zorvana ako riaditeľka. V takejto funkcii pôsobila od roku 1973 aj na ZŠ Mierové nám.  V roku 1986 odišla vykonávať kontrolnú činnosť ako inšpektorka Prievidzského ONV OŠ. Od roku 1989 až do odchodu do dôchodku v roku 1994 učila na ZŠ MC.

Za pedagogické majstrovstvo a riadiacu činnosť v oblasti školstva jej boli udelené ocenenia:

Čestné uznanie  ONV  OŠ v rokoch 1972 a 1989, Plaketa J. A. Komenského, Ďakovný list za celoživotnú prácu v školských službách – 1994, Ďakovný list Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici za výchovno-vzdelávaciu činnosť 1989. Bola vynikajúcou riadiacou pracovníčkou, ktorá bola zanietená aj pre rozvoj  materiálnych podmienok pre výchovnovzdelávací proces. Počas jej pôsobenia sa podarilo vybudovať školské pavilóny a športový areál a bola pri kreovaní základov a vytvorení školského športového strediska v basketbale.

Mgr. Elena Škodová

Učiteľské pôsobenie odštartovala v období 1959 – 1961 v okrese Banská Štiavnica (obec Teplá, dnes Polhora). V roku 1961 pôsobila v obciach Hronský Beňadik, Horná Ždaňa, Prestavlky  a od toho roku do  roku 1998 pôsobila na ZŠ M. Krššákovej v Handlovej. Pani učiteľka vyučovala SJ a dejepis v horlivom štúrovskom odkaze a celé jej pôsobenie bolo posolstvom lásky k slovenskému národu a slovenčine. Jej metodika sa vyznačovala zdatnosťou, obratnosťou a kreativitou, s uplatňovaním moderných, progresívnych pracovných postupov. Dlhoročná a metodicky prospešná, cenná, bola jej práca vedúcej predmetovej komisie i obvodnej a okresnej metodičky jazyka slovenského. Veľmi úspešne sa zúčastnila na experimentálnom projekte Pedagogickej fakulty v B. Bystrici o vnútornej diferenciácií v SJ pod vedením hospitujúcej odbornej asistentky  A. Mišurovej v roku 1980. Bohatá bola i mimoškolská činnosť pani učiteľky v príprave a nácviku kultúrnych programov na slávnostné školské, či mestské oslavy a príležitosti.

Za prácu v školstve získala viaceré Čestné uznania a diplomy, Plaketu J. A. Komenského v roku 1981 od ONV  OŠ v Prievidzi Za vynikajúcu prácu na úseku školstva.

V Pedagogickom čítaní  - štylistické a štylizačné cvičenia v slohovom výcviku v novembri 1993 obsadila v Okresnom kole 1. miesto. Pozoruhodné  je 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Chalupkovo Brezno v roku 1993 za umeleckú úvahu „Vyznanie“ od MŠ a vedy SR

Pri príležitosti 630. výročia prvej písomnej zmienky o Handlovej bola ocenená Pamätným listom mesta Handlová a za celoživotnú prácu a prínos pre rozvoj školstva, výchovy a vzdelávania získala v roku 2013 ocenenie Vynikajúci pedagóg od Združenia obcí Handlovskej doliny. 

Ľudmila Wágnerová

Pedagogickú prácu začínala ako učiteľka v materskej škole v Handlovej, potom učila žiakov 1. – 5. ročníka a  na základnej škole  ZŠ Školská (Juh) sa stabilizovala ako vyučujúca 6. – 9. ročníka, kde pôsobila až do odchodu do dôchodku.  Svojich žiakov vedela vždy motivovať uznaním ich osobnostných kvalít a dobrých výkonov. Za úspechy žiakov na biologických olympiádach bola ocenená Čestnými uznaniami a diplomom. Bola významnou okresnou metodička pre jednu z najvýznamnejších oblastí pedagogickej práce a to pre prácu triedneho učiteľa. V roku 1987 – získala II. miesto v celoslovenskom kole pedagogického čítania za prácu Metódy mravnej výchovy na formovanie osobnosti žiaka. Za vynikajúcu prácu na úseku školstva jej bola v roku 1989 udelená plaketa J. A. Komenského.

S rozhovorov a listov našich legiend

Jozefína Maslíková. Odkaz mladým učiteľom

Deti, mládež sú náš kapitál, ktorý až po rokoch prinesie bohaté úroky. Snažila som sa rozvíjať talent a svedomie svojich žiakov  - objavovať, hľadať, prebúdzať ešte spiace talenty kdesi vo vnútri ukryté. Hoci boli skryté talenty vekovo malé, ale svojimi myšlienkami a úvahami veľké, vtipné, vynachádzavé a nebojácne. Prajem mladým kolegom, aby objavovali v deťoch neobjavené, tlačme ich dopredu! V dospelosti dokážu iste veľmi veľa. Raz sa darí viac, raz menej. Ide to pomaly, škriabať sa strmým schodiskom, schodík po schodíku. Vôbec to nie je jednoduché a ľahké. O to viac poteší záver. Úspech sa dostaví, len je potrebná vytrvalosť.“

Vilma Lichnerová: Vyznanie

„Mne sa zdali deti vždy rovnaké. Neboli horšie alebo slabšie. Deti treba vedieť podchytiť. Na zlých žiakov si nepamätám. Raz bol u mňa riaditeľ a žiak mi niečo odvrkol. Pýtal sa ma, či mu nedohovorím. Povedala som, že nie, že on musí sám prísť na chybu. Človek si nesmie príliš všímať zlo a vŕtať v ňom. V ľuďoch treba vidieť dobro, aj v žiakoch. Ja som sa im snažila vždy niečo odovzdať, tak s nejakými zlými maličkosťami som sa nezaoberala,“

Ľudmila Wágnerová: Poďakovanie

Uvedomujem si, že je to cena, ktorú človek dostane raz za život. O to je pre mňa cennejšia.  Boli to príjemne prežité chvíle v dobre zorganizovanom programe, ktorý prebiehal na vysokej úrovni. Vďaka všetkým, ktorí ste nám pripravili nezabudnuteľný Deň učiteľov 2018. Keď som stála na pódiu, pred veľkým auditóriom, zrazu som bola  neistá, či tá cena patrí ozaj mne. Hlavou mi ale preletel príbeh, ako film, ktorý som prežila s jedným mojim žiačikom, prváčikom, asi pred desiatimi rokmi a povedala som si áno,  cena patrí mne aj môjmu hrdinovi.

Elena Škodová:Poďakovanie

Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, dovoľte mi dodatočne, ale úprimne a srdečne sa Vám poďakovať v mene ocenených učiteľov -pedagógov, ako i v mene svojom za Váš ušľachtilý, veľkolepý a romantický prejav pozornosti a pocty, ktorými ste vzdali hold našej náročnej, ale významnej a dôležitej práci - učiteľskej činnosti.

Osláv Dna učiteľov 2018 v Handlovej sa zúčastnili zástupcovia samospráv, riaditelia škôl a školských zariadení v našom mikroregióne. Legendy handlovského školstva si prevzali Ceny mesta z rúk primátora Handlovej Rudolfa Podobu a každej z našich handlovských učiteľských legiend sa venoval na oslavách jeden člen Detského a mládežníckeho parlamentu mesta Handlová.

JP


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka