Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Centrum voľného času Handlová

LOGO CVC HANDLOVANázov školského zariadenia: Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová

Elektronická adresa

cvchandlova@gmail.com   

Telefónne kontakty  

0918 525 034, 0918 525 035

Zriaďovateľ školského zariadenia

Mesto Handlová

Námestie baníkov 7

972 51 Handlová

Meno, funkcia a kontakt vedúceho zamestnanca CVČ

Mgr. Mária Soláriková – riaditeľka

t.č. 0918 525 035

Rada školského zariadenia CVČ

V zmysle ustanovenia § 1 odst.3) vyhlášky č. 291/2004 bola dňa 8. apríla 2016 ustanovená Rada CVČ na funkčné obdobie 2016-2020. Uznesením MsZ, konaného 28.2.2019 boli delegovaní noví zástupcovia zriaďovateľa.

V súčasnosti pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: Arpád Koszta – za ostatných zamestnancov CVČ

Členovia:  Ing. Vlasta Reisová – za pedagogických zamestnancov

                 Ing. Radoslav Iždinský – za zriaďovateľa - poslanec MsZ Handlová

                 Ing. Iveta Jurkovičová – za zriaďovateľa - poslanec MsZ Handlová

                 Jaroslav Daubner – za zriaďovateľa - poslanec MsZ Handlová

                 Danica Baranovičová – za rodičov

                 Jana Miklánková – za rodičov

Interní zamestnanci CVČ - pedagogickí

Mgr. Mária Soláriková – riaditeľka

Mgr. Art. Igor Suchý – pedagogický zamestnanec

Ing. Vlasta Reisová  – pedagogický zamestnanec

Mgr. Zuzana Jakušovská - pedagogický zamestnanec

Interní zamestnanci CVČ - ostatní

Paulína Deliová – organizátor športu a pracovník s mládežou

Ing. Miroslav Gešvantner – ekonóm, personalistika a mzdy

Arpád Koszta – technicko-prevádzkový zamestnanec

Božena Horáčiková – upratovačka

Jakub Cigánik – informačné služby

Externí zamestnanci CVČ – vedúci záujmových útvarov

Milan Koša – Horolezec

Martin Minárik - Horolezec

Marián Peťko – Rybár

Bohuslav Nikmon – Aikido

Soňa Fabianová - Ľudovkáčik

Gabriela Grígerová – Zázračný ateliér

Štefánia Kalmanová – Gymnastika

Milan Kriško – Šach

Andrea Ujčeková – Aerobik

Kurinec - Fotograf

Údaje o počte detí v školskom zariadení

Počet prihlásených detí do záujmových útvarov k 15.9.2018:  194

Počet otvorených záujmových útvarov na začiatku školského roka 2018/19: 18

Stručná história

Naše školské zariadenie vzniklo v septembri 1954 ako Okresný dom pionierov a mládeže. Po nežnej revolúcii, v dôsledku apolitizácie činnosti, došlo k zmene názvu na Dom detí a mládeže (ďalej DDaM). DDaM spočiatku pracoval v priestoroch budovy na Ul. F. Nádaždyho 2 v Handlovej a neskôr v budove terajšej špeciálnej základnej školy, priamo v centre mesta. V septembri roku 1991 sa DDaM opätovne presťahoval do pôvodných priestorov na Ul. F. Nádaždyho 2, kde sídlil až do konca školského roka 2012/2013. V školskom roku 1994/1995 sa DDaM transformovali na centrá voľného času (ďalej len CVČ). Ich cieľom bolo umožniť deťom školského veku a dospievajúcej mládeži na báze dobrovoľnosti užitočne a zmysluplne tráviť voľný čas. Naše CVČ si zvolilo názov Relax, ktorý nieslo až do prázdnin školského roka 2012/2013, kedy došlo v dôsledku racionalizačných opatrení ku zmene sídla nášho školského zariadenia. V súčasnosti využíva CVČ na svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť priestory Domu kultúry v Handlovej. Dňa 1. januára 2002 získalo naše CVČ právnu subjektivitu a od 1. júla 2002 je naším zriaďovateľom Mesto Handlová. Naše CVČ je teda v súčasnosti rozpočtovou organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Handlová.

 

Hlavný predmet činnosti (zameranie):

CVČ zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku do 30 rokov v ich voľnom čase. CVČ usmerňuje rozvoj ich záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času.

Prevádzkové hodiny (resp. otváracie hodiny):

9,00 – 18,00 hod. v pracovných dňoch

 


 
Zmluvy » subjekt: Centrum voľného času » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
14/2019Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebZriadenie nového tel č. 0908 916 329 štartovacia SIM karta20,00 € (jednotková)27.8.2019nestanovený
13/2019Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 BratislavaDohoda o prevode práv a povinností k 0918 525 035Prevod práv z pôvodného účastníka na nového účastníka 0,00 €27.8.2019nestanovený
12/2019JOHNNY SERVIS s.r.o.,Gajary-Dolečky P.O.Box 3, 900 61 GajaryPonuka/Zmluva: Prenájom sanitárnej technikyPrenájom WC na podujatie Piknik v Handparku.66,00 €13.8.2019nestanovený
11/2019Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 BratislavaZmluva o balíkovom účte so službou Business24 + Príloha 1Poskytnutie produktu Účtu Komunal v kombináciinasledujúcich bankových produktov0,00 € (jednotková)1.8.2019nestanovený
10/2019osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 KošiceZmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osob údajov.Generálny audit a bezpečnostná dokumentácia v súvislosti s GDPR+ zodp osoba42,00 € (jednotková)8.6.2019nestanovený
9/2019SOZA, Raastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel.Udelenie súhlasu - licencie používateľovi na Morovnianska podkova28,80 €31.5.2019nestanovený
8/2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb + Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebBalík Magio Internet L - VDSL Dodatok - Premiestnenie15,90 € (jednotková)18.5.2019nestanovený
7/2019Nadácia VUB, Mlynské Nivy 1, 829 90 BratislavaZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTUPoskytnutie Grantu v hodnote 1500,-€ na projekt M-klub1 500,00 €1.4.201931.10.2019
6/2019Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 PrievidzaDarovacia zmluva Darovanie cukroviniek a potravinárskych výrobkov. 336,46 €4.4.20194.4.2019
5/2019SOZA, Raastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel.Udelenie súhlasu - licencie používateľovi na Maškarný ples14,40 €1.3.2019nestanovený
4/2019Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 BratislavaKúpna zmluva 0063/2019/CEPoužité Počítače HP + monitory HP 19+ klávesnice + myši 30,00 €5.2.2019nestanovený
3/2019Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účteZriadenie grantového účtu0,00 €13.2.2019nestanovený
2/2019SWAN Mobile,a.s., Borská 6, Bratislava 4, 841 04Zmluva o poskytovaní verejných služiebPrenos tel. č. 0918 525 034, štartovací kredit 4,00 €4.2.2019nestanovený
1/2019Ing. Miroslav Gešvantner, M.Vladovej 4, HandlováDarovacia zmluva PC monitor LG FLATRON W2252TQ0,00 €17.1.201917.1.2019
Objednávky » subjekt: Centrum voľného času » rok: 2017
Vyhľadať v objednávkach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
72017Dom kultúry Mesta Handlová ,Námestie baníkov 3, 97251 Handlováprednáška o kine3.7.201724,00 €
62017VICTORY SPORT, spol.s r.o., Junácka 6, 85105 Bratislavamedaile kazety20.6.2017 101,00 €
52017MEDEX, Malinová 520perníkové medaile6.6.2017 340,00 €500 ks
42017VICTORY SPORT, spol.s r.o., Junácka 6, 85105 Bratislavatrofeje, medaile poháre30.5.201759,44 €
32017SAD Prievidza a.s., Ciglianska 110/1, 97136 Prievidzaobjednávka autobusu 3.5.2017 170,00 €podujatie Po stopách HDR
22017MEDEX, Malinová 520perníkové medaile3.5.201739,00 €60 ks , 0,65 €/kus
12017Reklamné predmety, Kysucká cesta 3, Žilina Tričká s potlačou12.4.2017 430,20 €tričká s potlačou 1 ks 7,17 €
Faktúry » subjekt: Centrum voľného času » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 99
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
93/19JOHNNY SERVIS s.r.o.,Gajary-Dolečky P.O.Box 3, 900 61 GajaryPrenájom sanitárnej techniky WC - na Piknik v Handparku, CVČ šport23.8.201966,00 €pp
92/19EDENRED Slovakia,s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislavastravné lístky19.8.2019 595,06 €pp147 ks, 1ks/4,00€
91/19osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 KošiceVýkon zodpovednej osoby 8/2019 GDPR19.8.201942,00 €pp
90/19Lukáš Važan, Turčianska 537/51, 971 01 PrievidzaGrafické práce leták HF 2419.8.201970,00 €pp
89/19Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov Magio Internet9.8.201916,39 €pp
88/19Dom kultúry Mesta Handlová, Námestie baníkov 3, 97251 HandlováElektrická energia, voda, voda zrážková, teplo za 8/20199.8.2019 855,95 €pp
87/19Big Boss Trade, Ružindol 170, 919 61 RužindolToner HP Q2612A - kompatibilný 3 ks25.7.201914,75 €pp
86/19Orange Slovensko, a.s.. Metodová 8, 821 08 BratislavaTelefónne hovory 7/20199.8.201920,04 €PP
85/19osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 KošiceVýkon zodpovednej osoby 7/2019 GDPR19.7.201942,00 €pp
84/19Boďová Hana, Mgr. Hana Boďová, Pionierov1946/12, 97251 HandlováJazdenie na Futbalovej 24-ke 5.7.201917.7.2019 160,00 €pp2 kone
83/19 ProGlance s.r.o., Drieňová 34, 821 02 BratislavaSKLADANÉ UTIERKY ZZ ŠEDÉ ECO, V kartóne 20 balíkov á 250ks. 2 balíky + doprava25.7.201931,40 €pp
82/19SWAN Mobile,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4, Kredit 4ka na 0918 525 03417.7.20198,00 €pp
81/19EDENRED Slovakia,s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislavastravné lístky15.7.2019 821,74 €pp203 ks, 1ks/4,00€
80/19Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 ŽilinaVZOR Organizačný poriadok školy 1 ks11.7.20198,00 €PP
79/19Ján Tóth Z POLYTANU SK, Tr. A.Hlinku 17, 949 01 NitraNávlek na rukáv, pešek pre psa, Aport 1kg, 650g, Tabuľka označovacia - terčík12.7.2019 131,00 €ppNávlek na rukáv 2ks, pešek pre psa 6ks, Aport 1kg 1ks, 650g 1ks, Tabuľka označovacia - terčík 2ks
Položky 1-15 z 99

Zoznam objednávok a faktúr do 31.12.2014 - Centrum voľného času Handlová.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka