Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Bývanie v Handlovej

Chcem bývať v Handlovej alebo kam sa obrátiť, ak mám záujem o nájomný, sociálny alebo byt osobitého určenia

Zásady prideľovania bytov

Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Handlová. Zásady boli schválené na MsZ mesta Handlová 28.02.2019 s účinnosťou od 25.03.2019

Všeobecné ustanovenia

  1. Mesto Handlová má uzatvorenú Nájomnú zmluvu s Mestským bytovým podnikom Handlová s.r.o. za účelom zabezpečenia a vykonávania činností súvisiacich s bytovým fondom (správa, nájom, prevádzka, údržba a opravy hnuteľného a nehnuteľného majetku bytového hospodárstva a nebytových priestorov a ostatných budov zverených mestom organizácii).
  2. Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Handlová (ďalej „Zásady“) upravujú spôsob podávania a obsah žiadostí o pridelenie bytu, spôsob ich evidencie, postup pri tvorbe poradovníkov, spôsob výberu uchádzačov, vznik a zánik nájomného vzťahu, uzatváranie nájomných zmlúv, podmienky trvania nájomného vzťahu a spôsob nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Handlová. Tieto Zásady sa vzťahujú na byty vo vlastníctve mesta určené na užívanie na základe vyššie uvedenej nájomnej zmluvy, okrem nájomných bytov na účel sociálneho bývania, ktoré upravuje VZN mesta Handlová č. 2/2019, ktorým sa upravujú podmienky prideľovania a hospodárenia s nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania vo vlastníctve mesta Handlová. Zásady nájdete po kliknutí sem

Bytová Rada a poradovníky

V Handlovej je zriadená Bytová rada, ako poradný orgán primátorky mesta Handlová. Po prvýkrát Bytová rada zasadala 3.4.2019. Všetky aktuálne informácie a poradovníky nájdete na stránke správcu Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. po kliknutí sem.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka