Prechod na navigáciu Hlavné menu
mesto Handlová
> Diskusia > Archív diskusia Handlová 2010 - 2012

Archív diskusia Handlová 2010 - 2012

Diskusia

na tému rozvoja Handlovej

Nepridávajte príspevky do archívu diskusie

nebude zobrazený.

Vážení diskutujúci, od mája 2012 je spustená obnovená diskusia, nakoľko z dôvodu veľkého počtu pridaných príspevkov (viac ako 4500) v diskusii nižšie, bola podľa technického prevádzkovateľa vyčerpana pamäťová kapacita diskusie a z toho dôvodu nebolo možné pridávať príspevky zo strany administrácie.

Týmto chceme požiadať všetkých diskutujúcich, ktorí pridali svoj príspevok

v termíne od 20.4.2012 do 4.5.2012 o jeho opätovné pridanie do

Diskusie 2012.
Ďakujeme.

 Oznam zverejnený 4.5.2012

 

 

 


 

Pridať príspevok na tému rozvoja Handlovej

pridané 23.3.2012 13:02:38

Poplatok za odpad

Citujem: Nedoplatky sa vymáhajú v súlade so zo zákonom o správe daní (daňovým poriadkom).
Odd. daní a poplatkov mesta

Zajímalo by ma, koľko ste za 5 rokov dostali od neplatičov a koľko exekúcií bolo provedených. Tieto stále se opakujúce a nič nehovoriace heslá ma už nezaujímajú. Určite vätšinu Handlovčanov - platičov - toto zaujíma. Ono nestačí napísať,že sa nedoplatky vymáhajú v súlade so zákonom a vzápätí zvýšiť všetkým dane za odpad. No som zvedavá,či aj neplatiči zaplatia túto zvýšenú sumu a či sem o ďalších 5 rokov nenapíšete, že sa vymáhajú v súlade so zákonom!!!!!!

Malá Hôrka


 
pridané 23.3.2012 10:40:52

cena za odpad

Správne tu bol uvedený priklad z inej obce a cena za odpad , ktorú platia jej občania , mysíim že takýchto prikladov na porovnanie sú desiatky a stovky , ktoré nam dávaju obraz pri porovnaní cien .
Bolo tu p. Molnárovou skonštatované , že to je len jedno čislo , vytrhnuté z kontextu s čim samozrejme súhlasím , že porovnať obec, ktorej odpad vozí firma na cudziu skládku je niečo iné , ako keď si mesto všetko zabezpečuje a dokonca je vlastníkom skládky .
A navyše na skládku odpadu v Handlovej sa okrem komunálneho odpadu z mesta a blizkeho okolia vozíi aj iný, ako komunálny odpad zo širokého okolia , za jeho uloženie sa samozrejme platí i prevadzkovatelovi fi.Hater.
Takže, o čo je vo výhode občan Handlovej , keď na mestkú skládku sa vozí odpad zo ZH,ZV,BB ked tieto vozidla znečisťujú mesto , vyrábajú prašnosť, ničia mestke komunikacie a pod, oproti mestám kde skládku nemajú ?
Myslím si , že pokial ma mesto vlastnú skládku a je snaha ,a mesto vie dobre hospodáriť, tak poplatok pre občanov mesta vzhladom na uvedene by mal byť podstatne iný ako v meste kde tomu tak nie je.
Ale o tom už p. Molnárova neinformuje a nepreklada do zastupitelstva návrhy ako to zmeniť, je to predsa nelogické a nespravodlivé voči občanom , kedže mesto ma skládku na ktorú sa vozí cudzíi a nie komunálny odpad a handlovčania nie su nijak zvýhodnení .
Ale prečo tomu tak je a prečo nemá mesto mechanizmy ako aj s menšíim poplatkom pre občanov vyjsť z rozpočtu , prideme na to , že hospodárenie mesta asi nie je také ako ma byť , nevedia a nehladajú rezervy u seba , v činosti MsÚ, aby sa nemuseli len dvíhať ceny a poplatky .
A nakoniec p. Molnárova vy ste zamestnancom mesta, mate pracovať pre občanov mesta.

pridané 23.3.2012 08:56:29

Pre Ing Molnárovú..

Ja som vo svojom príspevku napisal, že moje uvádzané porovnanie nemusí byť exaktné, ale na čo nezabúdajme je, že máme vlastnú skládku a separujeme.. Teda aspon nás kompetentní pri zavádzaní separovania vehementne presviedčali.
A to už vôbec nepoužívam príklad obcí, ktoré maju vlastnú skládku odpadu a jej obyvatelia za odpad neplatia...

handlovčan, ktorý zatial neodišiel


 
pridané 22.3.2012 20:38:14

preco mesto nepostupuje proti realizátorovy reklamovaného diela

Treba si pozriet na ORSR.sk majitelov a konatelov fi. EKO Energy SK. To vysvetlí nečinnost kompetentných na meste pri reklamovaní ihriska na Mostnej ulici. Bohužial... Raz za 100 rokov niekto pusti niake euro na prospešnú vec, ale Handlová z toho aj tak urobí príležitosť na ZBOJ.

boli tu, su tu, aj tu budu tí...


 
Reakcia na príspevokpridané 23.3.2012 09:03:46

ano boli tu, su tu...

niekto tu pisal, že firma p Chromika ale nie je tomu tak, za firmou EKO Energy je niekto úúúplne iný ... :-DD

handlovčan


 
pridané 22.3.2012 17:26:42

K percentil

Percentil vyjadruje umiestnenie školy v rámci všetkých škôl, na ktorých prebehlo testovanie v danom predmete. Tento údaj určujeme tak, že školy usporiadame do poradia podľa dosiahnutej priemernej úspešnosti v teste a ich poradie vyjadríme hodnotou percentilu na stupnici 0-100. Hodnotu percentilu zaokrúhľujeme na jedno desatinné miesto. Percentil vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo horší výsledok. Napríklad, ak sa škola umiestnila na 90. percentile, jej výsledok inerpretujeme tak, že 90 percent škôl získalo horší výsledok v danom teste.

NÚCM


 
pridané 22.3.2012 17:03:33

POĎAKOVANIE - VÝZVA

Petičný výbor ďakuje všetkým občanom, ktorí v dobe od 13. 3. 20012 do 20. 3. 2012 podporili petičnú akciu. Petíciou bol zriaďovateľ (Mesto Handlová) požiadaný, aby nebránil a nekládol prekážky riaditeľke ZŠ Mierové námestie v Handlovej, vydať rozhodnutia o prijatí do prvého ročníka pre všetky deti zapísané do prvého ročníka ZŠ na Mierovom námestí v Handlovej v školskom roku 2012/2013. Petíciu podpísalo 805 občanov, ale odovzdaných bolo 637 podpisov. 168 podpisov je neplatných, lebo boli na dodatkoch k petičným hárkom, ktoré vytvorili samotní občania z vlastnej iniciatívy a tieto dodatky formálne nespĺňajú zákonné podmienky petície. Preto nemohli byť k petícii pripojené. Aj za tieto podpisy Vám ďakujeme a ospravedlňujeme sa za nedostatok petičných hárkov na niektorých miestach.
Zároveň vyzývame občanov, aby prišli na 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, ktoré sa bude konať vo štvrtok 29. marca 2012 o 14,00 hodine, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová, kde bude v bode č. 8 predložený na schválenie Návrh na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2012/2013 v ktorom predkladateľ odporúča Mestskému zastupiteľstvu Mesta Handlová schváliť počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2012/2013 nasledovne:
a) ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová – 44 žiakov 1. ročníka, t.j. 2 triedy v 1. ročníku,
b) ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová – 44 žiakov 1. ročníka, t.j. 2 triedy v 1. ročníku a 13 žiakov 0. Ročníka, t.j. 1 trieda v 0. ročníku,
c) ZŠ, Školská ul. 526/53, Handlová – 44 žiakov 1. ročníka, t.j. 2 triedy v 1. ročníku.
Tento návrh nerešpektuje právo zákonného zástupcu vybrať pre svoje dieťa ZŠ v ktorej bude plniť povinnú školskú dochádzku a prijatie tohto návrhu bude mať za následok presunutie žiakov (proti vôli ich rodičov) na iné ZŠ ako boli zapísaní.
Príďte svoj názor vyjadriť osobne (najlepšie dobrým diskusným príspevkom) na vyššie uvedené zasadnutie MsZ Mesta Handlová!!!

Petičný výbor


 
Reakcia na príspevokpridané 23.3.2012 09:08:04

peticia

Zaujimalo by ma kto tvori peticny vybor, resp. kto je osoba urcena na styk s verejnostou. Nie som si isty tak ma kludne opravte ak sa mylim ale vasou peticiou sa nemusi nikto zaoberat pokial ju nepodpise aspon 20% orpavnenych volicov obce.

Mato z handlovej


 
Reakcia na príspevokpridané 26.3.2012 16:51:10

Reakcia

Mesto Handlová postupuje pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p..
Podľa § 3 zákona č. 85/1990 Zb. na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej správy môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor.
Členovia petičného výboru sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na ich zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. (Táto náležitosť bola v prípade petície - školy - dodržaná.)
Mesto Handlová sa zaoberá každou petíciou, ktorá spĺňa predpísané zákonné náležitosti. Zákon č. 85/1990 Zb. neupravuje, že petíciu musí podpísať aspoň 20% oprávnených voličov obce.
Avšak: Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. : "Ak osobitný predpis ustanovuje najnižší počet osôb podporujúcich petíciu alebo vek osôb podporujúcich petíciu, uvedie sa čitateľne k údajom o osobe podporujúcej petíciu aj dátum jej narodenia." Týmto osobitným predpisom je napr. zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p., zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p..

JUDr. Nikola Pekárová, právnička MsÚ


 
pridané 22.3.2012 12:33:26

Krizovatka LIDL

A je to tu zase. Zaujimalo by ma, ako prebiehaju jednania ohladne krizovatky
MC x Prievidzka x Mostna. Asi pred pol rokom, tu bola napísaná správa, že prebiehajú jednania. Tak v akom je to štádiu?Poprosím pravdivú odpove´d Ďakujem.

Dusan MC a MH


 
Reakcia na príspevokpridané 23.3.2012 08:54:45

Odpoveď

Dobrý deň, rokovania sú pozastavené dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
S pozdravom

Mgr. Jana Paulínyová, hovorkyňa mesta


 
Reakcia na príspevokpridané 27.3.2012 08:57:28

v handlovej plynie čas pomalšie :)

Mesto Handlová v kolaudačnom rozhodnutí predaj LIDL na Mostnej ul. v Handlovej zaviazalo LIDL SR v.o.s Nemšová zabezpečiť splnenie podmienok Dohody uzatvorenej medzi Mestom Handlová a LIDL-om o spoločnom postupe k vybudovaniu súvisiacej dopravnej infraštruktúry. Spočnosť LIDL sa zaviazala na vlastné náklady zabezpečiť PD a vybudvanie nového mostového telesa a MsÚ v spolupráci so Slovenskou správou ciest IVSC Žilina vybudovanie riadenej križovatky na Ul. Prievdizskej, nakoľko sa jedná o štátnu cestu I/50. Termíny boli stanovené najneskôr do dvoch rokov od začatia užívania predajne. V súčasnosti mesto vedie intenzívne rokovania so SCC Žilina o type križovatky na základe vypracovaných dopravných štúdií, aby súčasne bolo zosúladené napojenie mostu a križovatky.
.. tak toto je stanovisko kompetentnej osoby zo dňa 10.4. 2008, myslím že je to už viac ako 2 roky. Alebo som zabudol počítať :)

elfík


 
Reakcia na príspevokpridané 23.3.2012 08:48:57

podporujem Dušan z MC a MH

aj mna by opäť táto téma zaijímala. Navyše existuje z tohto aj zápis z mes zastupiteľstva kde je uvedené niečo iné, než o čom nás pred časom kompetentní presviedčali tu na diskusii. Ďakujem

handlovčan, ktorý zatial neodišiel


 
pridané 22.3.2012 11:39:55

čisla p. Molnarovej

Komentár p. Molnárovej mam všetkým dava hlavne tieto dva odkazy .
1- určený poplatok 18,50 za osobu a rok je v podstate dobrý , lebo je niekde v polovici možného poplatku
2- aj ked je poplatok upravený smerom hore aj tak nepostačuje a nepokrýva náklady vynaložené na zber a odvoz komunálneho odpadu .
tak teda p. Molnárová v vášho článku som sa dočítal o max. a min poplatku ktoré môže mesto stanoviť pre občana v eurach je to nasledovne :
minimálny poplatok môže byť 2,40 a maximálny 39,96 a vy tu píšte viťazoslávne že je to len 18,50 e ?
Občania by radšej počuli , alebo čítali od vas p. ing. čo a aké opatrenie mesto pripravuje , alebo realizuje aby ste neboli nútení vylepšovať mestký rozpočet len z peňaženky občana , ani slovkom ste nám nenaznačili , spôsob alebo nejaku alternatívu na to , aby poplatky nemuseli byť dvíhane.
Vy pôsobíte vo svojej funkcií cele roky , poznáte dokonale problematiku , tak sa od Vás očakáva aj konštruktívne riešenie a nie vy sa tu prezentujete ako informátorka alebo štatistka.
Vy tam predsa nie ste na to aby ste len bezducho konštatovali a hotovo , vy mate pripravovať , koncepčne sa podielať na rozvoji a znižovaní nákladov v odpadovom hospodárstve .
To , že poplatok nestači pokryť výdavky je nám všetkým jasne , ale ja sa pýtam prečo na to všetko ma doplatiť len občan ?
A vy si myslite , že toto všetko vyrieši pripravovaný predaj skladky ?
Aký je vlastne vývoj poplatkov za posledných 10rokov v zavislosti od vynaložených nákladov ? Myslite si , že týmto zvyšovanim poplatku znižite počet neplatičov ? A ake opatrenie vlastne robíte smerom k neplatičom zo strany mesta, a o kolko percent ste znižili sumu za neplatenie za posledný rok ?

Handlova made man


 
pridané 22.3.2012 10:44:30

Poplatok za odpad - jeden príklad

Len pre porovnanie si dovolim uviest jeden priklad. Moji príbuzní žijú v obci, ktorá ma asi 2200 obyvateľov, je to obec kde sú aj bytovky a samozrejme rodinné domy. Môj odhad je, že v bytovkách žije 20 - 25 % obyvateľov tej obce. Obec nemá vlastnú skládku odpadu a ani sa odpad neseparuje v takej podobe ako u nás. Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady tam činí 13 eur na rok.
Toto moje zrovnanie asi nie je "odborné ", ale chcel som len poukázat na to, že ak mesto / obec / vlastní skládku odpadu, ešte to nemusí byt pre obyvateľov nejaký prínos. Alebo je to tak len v našom meste??

handlovčan, ktorý zatial neodišiel


 

Vytrhnúť jeden údaj a porovnať ho s poplatkom v meste určite nie je správne. Záleží od rozsahu služieb, ktoré je možné za poplatok získať.

Napr. len verejné priestranstvo je v obci menšie a tým aj vzniká na ňom menej odpadu v smetných nádobách. Kalkuláciu nákladov sme niekoľko krát už spomínali.

Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. daní a poplatkov

pridané 22.3.2012 10:30:58

pre Pavel Z - prispevok urad prace...

Osobne si myslím, že obedná prestávka samozrejme nech je, ale bolo by dobre , keby pre všetky úrady bola jednotná a v ten istý čas... A je pravda, že niektoré zamestnankyne MsÚ prichádzajú z obednej prestávky s nákupmi z Jednoty... A stane sa, že sa aj obedná prestávka predĺži sem - tam :-D
Mne ale najviac vadí, že na MsÚ je nestránkový deň. Na toto si neviem
zvyknuť. Bolo tu už o tom dost popísané a zdôvodnené zo strany p hovorkyne, ale pamätáme si aj obdobie, kedy na MsÚ neexistoval nestránkový deň. A všetko fungovalo.

handlovčan, ktorý zatial neodišiel


 

Dobrý deň, zamestnanci majú právo na pol hodinovú obednú prestávku.
Za tento čas im nie je vyplatená mzda.
S pozdravom
Jana Paulínyová, hovorkyňa mesta

Reakcia na príspevokpridané 23.3.2012 12:25:08

RE : handlovčan, ktorý zatiaľ neodišiel

obedňajšie prestávky na úrade neboli za P. Hromádku, resp. boli, ale úradníci sa striedali tak, aby v kancelárii stále niekto bol. Volič vybavil čo potreboval a nemusel sa stresovať, či náhodou nepríde na úrad k zamknutým dverám. Toto je problém efektívneho riadenia.

Položky 71-80 z 1760

webygroup

dnes je: 24.10.2014

meniny má: Kvetoslava

Vstúpte do mestských organizácií 21. októbra 2014 v Deň otvorených dverí a zažite príjemný deň

Európsky týždeň programovania

Workshop o programovaní absolvovala Stredná odborná škola Handlová

Nemocnica Handlová – 2. súkromná nemocnica s.r.o. - žiadosť o výrub drevín

Informácia o podaní žiadosti - správne konanie

Verejná vyhláška

Rozhodnutie - vydanie súhlasu ku zmeny stavby pred dokončením : Čerpacia stanica pohonných hmôt Handlová, Prievidzská - výdaj LPG a oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k miestnemu šetreniu : „ Čerpacia stanica pohonných hmôt Handlová- Prievidzská, výdaj LPG.

SHMÚ vyhlásil meteorologickú výstrahu v okrese Prievidza

vietor 23.10. od 18:00 do 24.10. 2014 01:00 hod.

Slovenské banské múzeum - žiadosť o výrub drevín

Informácia o podaní žiadosti - správne konanie

Verejná vyhláška

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : " Opatrenia na prítokoch Handlovky – Račí potok ", a Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : " Handlová – stabilizačné opatrenia na toku Handlovka ",

MESTO HANDLOVÁ výberové konanie

na uzavretie nájomného vzťahu na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti na ul. SNP č. 5

Handlová - vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Handlová - informácia o zámere

Zámer navrhovanej činnosti - Handlová - vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Handlová

Verejná vyhláška

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Handlová ", umiestnenej na pozemkoch v k. ú. Handlová.

VZN č. 4/2014

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 4/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Nočný výstup na Bralovu skalu

8. 11. 2014 s CVČ Handlová a TJ Plameň

Detí a žiaci ZŠ prineste výtvarnú prácu

na tému Námestie baníkov do 5. novembra 2014

Handlovský túlavý objektív 2014

Fotografická súťaž

Kvapka krvi pre kamaráta II.

31. 10- od 8.- 11:OO hod. v Podnikateľskom inkubátore

O Z N Á M E N I E

Návrh VZN mesta Handlová č. 5/2014 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, ktorý bude predmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 30. 10. 2014

Súťaž v tvrobe videa pre žiakov ZŠ a SŠ

II. svetová vojna očami pamätníkov

Voľby do orgánov samosprávy obcí

sa uskutočnia 15. novembra 2014. Kandidáti na post poslancov, starostu a primátora majú termín do 21. septembra 2014.

Štatistické zisťovanie v domácnostiach

od 1. júla do 31. decembra 2014

Verejná vyhláška

Vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu ul. Okružná 11, 972 51 Handlová

Buď pánom svojich peňazí - dokážeš to s nami!

Bezplatné vzdelávanie.

Mesto Handlová pre rok 2014 stanovuje termíny predajných akcií

príležitostných trhov v prenajatých priestoroch. Termíny na rok 2014

Skúšanie sirény v meste Handlová 2014

Harmonogram


English version

37525745

Úvodná stránka