Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako sme postupovali

Postup triedenia

  • V triediacej hale našlo stále zamestnanie 8 občanov mesta a ďalší 2 – 3 s nepravidelným pracovným časom. V priebehu celého roka v meste a obciach prebiehal zber jednotlivých komodít kombinovane vrecovým systémom v rodinných domoch a na sídliskách donáškovým spôsobom do farebne odlíšených nádob. Samotný zber prebiehal vždy v stredu a piatok a zbierali sa komodity tak ako boli vyznačené v zberovom kalendári výnimkou nebolo dokončovanie zberu v predĺžených zmenách resp. na druhý deň.
  • Samotný zvoz bol vykonávaný vozidlom MAN s lineárnym presom resp. válnikom AVIA. Finančnú nákladnosť zvozu charakterizuje skutočnosť, že pri zbere je potrebné vykonať obdobné trasy ako pri zbere komunálneho odpadu nakoľko sa vrecia ukladajú k nádobám na komunálny odpad. Poškodené vrecia boli podľa potreby občanom vymieňané priebežne. Takto vyzbieraná surovina sa sústreďovala v dotrieďovacej hale kde sa ďalej dotrieďovala podľa požiadaviek „recyklátorov“. Pri vytrieďovaní vzniká cca 15 % zbytkovej suroviny a nečistoty.
  • Papier sa triedi na kartón a listový papier a tetrapackové obaly triedenie prebieha na linke, kovové obaly sa triedia na al- obaly a fe- obaly triedenie na linke, sklo sa delí na tabuľové a črepy mix ešte pred umiestnením do VKK, plasty sa delia na viacero druhov v závislosti od svojho zloženia. Vytriedená surovina sa lisuje do balíkov, ukladá sa v hale a následne expeduje „recyklátorom“ automobilovou resp. železničnou prepravou (sklo). Minimálne vybavenie manipulačnou technikov v samotnej hale spôsobuje namáhavú manipuláciu pri nakladaní a stohovaní.

Rok 2006

Rok 2006 bol tak trochu atypickým hlavne v tom, že sme s pravidelným zberom začali až od 1.júla a všetky činnosti sme začínali podľa projektu vlastne od začiatku. Ciele kladené nábehovou krivkou sme však bez väčších problémov splnili. V danom roku sme vyzbierali a odovzdali na recykláciu:

rok 2006 v číslach: vyzbierané/realizované
papier 125,49 t/105,4 t
sklo 119,89 t/99,31 t
VKM 5,97t/4,12 t
kovové obaly 13,11 t/13,01t
plasty 52,33 t/48,07 t
spolu 316,79 t / 269,91 t

Výsledky z roku 2006, zapojiteľnosť občanov do systému, požiadavky občanov ktorí sa dožadovali väčšieho množstva stanovísk s „farebnými“ nádobami nás utvrdili v správnosti myšlienky a zdravo vyprovokovali k hľadaniu ďalších možností ako naplniť ich požiadavky.

Rok 2007

Preto rok 2007 bol nie len prvým celým rokom prevádzkovania systému ale aj rokom hľadania ďalších možností na jeho zlepšenie pre občanov ale aj pracovníkov vykonávajúcich triedenie v samotnej dotrieďovacej hale .Tento rok bol rok v ktorom sa dolaďovali mnohé dôležité detaily z hľadiska organizácie práce, odberateľských vzťahov, partnerských vzťahov s obcami a legislatívnych požiadaviek.
V roku 2007 bolo len v meste Handlová vyzbierané: 129, 34 t papiera a tetrapackových obalov, 68,3 t plastov, 172,7 t skla 29,9 t kovových obalov spolu 400,0 t suroviny.
V tom istom roku bol zaznamenaný nárast produkcie komunálneho odpadu o 652,55 t čo predstavuje 13 % nárastu odpadu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V roku 2007 bolo z nárastu celých 8 % zachytených v separácií a iba zvyšok išiel do skládky, keď k tomu pripočítame znížený poplatok za separovanie 5 komodít vidíme jednoznačný prínos separácie aj po finančnej stránke vo výš cca 800 tis. v roku 2007 pre podmienky mesta Handlová. A to sú len hmotne vyjadrené skutočnosti pre ktoré sa separácia robí. Nedá mi na tomto mieste nespomenúť aj ekologický rozmer systému separácie. Na skládke by za obdobie približne 1,5 roka skončilo viac ako 870 t odpadu. Odpadu ktorý sa vlastne pričinením našich zamestnancov zmenil na surovinu ktorá našla svoje uplatnenie v ďalšej výrobe. Sme nesmierne povďačný občanom nášho regiónu, že sa tak aktívne zapájajú do systému separácie a pochopili, že je to cesta ako môžeme eliminovať nárast komunálneho odpadu a cesta ako môžeme našim deťom zachovať krajšie a zdravšie životné prostredie.

rok 2007 v číslach: vyzbierané/realizované
papier 181,491 t /155,5 t
sklo 223,552t / 219,17 t
VKM 10,2 t /10,2 t
kovové obaly 30,206 t /29,57 t
plasty 108,114 t /70,756 t
spolu 553,563 t/ 485,196 t


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka