Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

OVS - nájom nehnuteľnostíVytlačiť
 

 

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová

vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Handlová,

katastrálne územie Handlová.

Termín predkladania súťažných návrhov 01.02.2016  - 15.02.2016 do 15,00 hod.

Predmet nájmu:

pozemok parcela C-KN č. 3196/1 – záhrada o výmere 1533 m2
pozemok parcela C-KN č. 3196/2 – záhrada o výmere 400 m2
pozemok parcela C-KN č. 3194 v rozsahu výmery 400 m2

s možnosťou nájmu po častiach s minimálnou výmerou 500 m2

 (Právny stav :  pozemky zapísané v katastri nehnuteľností Správy katastra Prievidza na LV č. 1, a to parcela E-KN č.  1607/7 – trvalý trávny porast o výmere 1924 m2, parcela E-KN č.  1606/3 – trvalý trávny porast o výmere 136 m2 a parcela C-KN č. 3196/2 – záhrada o výmere 400 m2).

Ťarchy:  Bez zápisu.

    Minimálna východisková výška nájomného:  0,10 EUR/m2/rok

Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh, nájdete na www.handlova.sk, resp. na MsÚ Handlová č. d. 13.

Bližšie informácie na tel. čísle: 046/ 519 25 21.


 
 

dnes je: 22.4.2018

meniny má: Slavomír

webygroup

English version
Úvodná stránka