Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na výber odborných hodnotiteľov MAS Žiar.Vytlačiť
 

i_5008376.png

Miestna akčná skupina Žiar, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na opatrenia:

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie  

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Termín na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je do 1.7.2019 na všetky vyššie uvedené opatrenia. Oficiálna výzva na výber odborných hodnotiteľov vrátane príloh a spôsobu predkladania dokladov, je zverejnená na stránke www.masziar.sk .

Podmienky:

     Všeobecné kritéria

  • bezúhonnosť
  • plná spôsobilosť na právne úkony

Odborné kritéria

  • stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa,
  • minimálne 2 roky praxe  z oblasti, na ktoré je hodnotenie zamerané – opatrenie 7.2 alebo 7.4 alebo 6.4 (pomenované vyššie)  alebo minimálne 2 roky praxe v oblasti tvorby a riadenia projektov z EÚ fondov.

Ďalšie špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady

Uchádzač spĺňa podmienky, ďalšie špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady, ak spĺňa minimálne dve podmienky  z uvedených:

prax, skúsenosti s prípravou a/alebo hodnotením a/alebo spracovaním projektov v rámci programov EÚ a/alebo fondov EÚ, resp. projektov na lokálnej úrovni (napr. miestnych akčných skupín, mikroregiónov a pod.)  alebo iných grantových schém,

znalosť dokumentov a právnych predpisov SR a EÚ (Program rozvoja vidieka  SR 2014 – 2020, Systém riadenia CLLD, ...)

znalosť stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Stratégia rozvoja územia OZ Žiar minimálne SWOT a intervenčnú logiku.

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:

e-mailovej adresy:  info@masziar.sk

tel. čísla: +421 919 19 30 10

adrese: Kancelária MAS Žiar, Miestne kultúrne stredisko 367, 972 32 Chrenovec-Brusno

 


 
 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka