Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Do foto súťaže s MAS Žiar sa môžete zapojiť do konca apríla 2019. Hlasovať môžete v májiVytlačiť
 

LOGO MAS Žiar

„Naše NAJ z MAS Žiar“, Súťaž o najkrajšiu fotografiu

Súťaž je realizovaná v termíne od 15.marca 2019  do 30.apríla 2019.

Hlasovať o naj fotografiu môžete od 2. mája do 30. mája 2019

Na výhercov čakajú pekné ceny!

Miestna akčná skupina (MAS) Žiar vyhlasuje súťaž o najkrajšiu fotografiu (ďalej len „súťaž“) z územia, ktoré združuje, t.j. Cigeľ, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Handlová, Jalovec, Kľačno, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Tužina, Veľká Čausa.

Vyhlasovateľ súťaže: MAS Žiar, Miestne kultúrne stredisko 367, 972 32 Chrenovec-Brusno, IČO: 42024803, DIČ: 2022473959 (ďalej len „vyhlasovateľ“).

Súťažné kategórie:

  • Naše „naj“  (príroda a zaujímavosti z územia MAS)
  • Naši ľudia z územia MAS vytvárajúci hodnoty
  • Naše tradície z územia MAS (napr. kroje, pamätihodnosti, remeslá, atď. )
  • Naša budúcnosť – moja naj selfie v mojom „Žiar“ území (deti a mládež a ich aktivity)

Účastníci súťaže

Všetky vekové kategórie obyvateľov žijúcich v území MAS Žiar. V prípade prihlasovateľa mladšieho ako 18 rokov sa pre odovzdanie výhry vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonných zástupcov.

Podmienky zaradenia do súťaže

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že účastník v čase trvania súťaže od 15.03.2019 do 30.04.2019 do 15.00 hod. zašle fotografiu do jednej zo súťažných kategórií. Účastník môže do každej súťažnej kategórie zaslať len jednu fotografiu. Fotografie môžu byť farebné aj čiernobiele, formát .jpg, veľkosť fotografie min. 1MB a max. 5MB.

Účastník svoj súťažný návrh :

  • zašle mailom na adresu info@masziar.sk do 30.04.2019 do 15.00 hod.  
  • do predmetu správy napíše „Súťaž MAS“ a číslo kategórie
  • do textu mailu napíše svoje meno, priezvisko, vek, adresu, názov fotografie a stručný popis (max 200 znakov) ku každej fotografii, ktorú posiela. Do každej kategórie treba zaslať e-mail samostatne.
  • do súťaže nebudú zaradené fotografie nesúvisiace s témou a s násilným alebo inak nevhodným obsahom. Všetky fotografie budú zverejnené na www.masziar.sk
  • fotografie, ktoré neobsahujú všetky údaje, nebudú do súťaže zaradené

Hlasovanie a oznámenie výsledkov

Hlasovanie o najlepšiu súťažnú fotografiu bude prebiehať v období od 2.5.2019 do 20.05.2019 na facebookovej stránke @nasenajzmasziar. Súťažné fotografie budú pridané aj na webové sídlo www.masziar.sk.

Fotografie budú pridané podľa kategórií po skončení ich zasielania. Príspevky budú zverejňované anonymne len s uvedením názvu. Víťazný príspevok bude ten, ktorý získa najviac „like“ v súťažnej kategórii. Meno autorov víťazných fotografií budú zverejnené po ukončení hlasovania. Zoznam výhercov zverejní MAS Žiar na svojom webovom sídle  www.masziar.sk a na facebookovej stránke @nasenajzmasziar.

Výhra

Výhercovia získajú po splnení súťažných podmienok vecné ceny od vyhlasovateľa súťaže MAS Žiar. Výhry budú odovzdané dňa 30.05.2019 v kancelárii MAS Žiar, Miestne kultúrne stredisko 367, 972 32 Chrenovec-Brusno.

Ďalšie podmienky súťaže

Účasťou v súťaži a zaslaním súťažných fotografií vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a dáva bezodplatne povolenie na zverejnenie zaslanej fotografie počas neobmedzenej doby na stránkach webového sídla www.masziar.sk   a facebookovje stránke @nasenajzmasziar ako aj  k využitiu na  propagačných materiáloch  MAS  Žiar.

Účastník zaslaním fotografie do súťaže potvrdzuje, že disponuje autorskými právami k tejto fotografii a/alebo je oprávnený udeliť súhlas na použitie fotografie v zmysle týchto pravidiel a podmienok súťaže, použitím fotografie vyhlasovateľom podľa týchto pravidiel a podmienok súťaže nebudú nijako porušené ani ohrozené práva tretích osôb. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.  Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov zo strany účastníkov súťaže alebo neprevzatím výhry. 

Ochrana osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Osobné údaje sú na účely týchto pravidiel a podmienok súťaže všetky identifikačné údaje poskytnuté účastníkom súťaže vyhlasovateľovi (meno, priezvisko, vek, adresa). Prihlásením sa do súťaže udeľuje účastník vyhlasovateľovi súhlas so spracovávaním ním poskytnutých osobných údajov na účel súťaže, zverejnenia výsledkov súťaže a odovzdania výhry. Súhlas dáva súťažiaci na dobu  neurčitú. Súťažiaci je oprávnený súhlas podľa týchto podmienok kedykoľvek odvolať, a to písomne listom odoslaným na adresu sídla vyhlasovateľa alebo emailom na info@masziar.sk. Ak účastník odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov počas trvania súťaže, má to za následok automatické vyradenie fotografie účastníka zo súťaže. 

Súťažiaci nie je podľa žiadneho všeobecne záväzného právneho predpisu povinný poskytnúť usporiadateľovi svoje osobné údaje ani svoj súhlas s ich spracovaním za účelom uvedeným v týchto pravidlách a podmienkach súťaže. Poskytnutie osobných údajov a súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné. Kontaktná osoba v prípade otázok: Ing. Erika Jonasová, 046/3814415, 0919 19 30 10, info@masziar.sk.


 
 

dnes je: 18.7.2019

meniny má: Kamila

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka