Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Handlová zverejňuje dva návrhy VZN k verejnému pripomienkovaniu Vytlačiť
 

Erb mesta Handlová

 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E
Mesto Handlová zverejňuje v zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Handlová č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorý bude predmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 22.02.2018. Svoje pripomienky k Návrhu Doplnku č. 1 k VZN č. 3/2015 môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 13. februára 2018 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Námestie baníkov 7, Handlová. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
Kontakt : Mestský úrad - školský úrad
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
e-mail: jaroslava.maslikova@handlova.sk
Zverejnené dňa 01.02.2018

Kompletné znenie návrhu Doplnku k VZN nájdete na úradnej tabuli mesta a po kliknutí sem

O Z N Á M E N I E

Mesto Handlová zverejňuje v zmysle § 6 ods. 3  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb, ktoré bude predmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 22.02.2018. 

Svoje pripomienky k VZN č. 1/2018 môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 20. februára 2018 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Námestie baníkov 7, Handlová.  Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.   

Kontakt:  Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, e-mail: roman.valo@handlova.sk, Zverejnené dňa 06.02.2018

Kompletné znenie návrhu VZN nájdete na úradnej tabuli mesta a po kliknutí sem


 
 

dnes je: 23.3.2018

meniny má: Adrián

webygroup

English version
Úvodná stránka