Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Handlová zverejňuje k verejnému pripomienkovaniu Návrh Doplnku č.3 k VZN č.3/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení a návrh aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Handlová na roky 2014 -2021. Dokumenty budú predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Handlová 28.6.2018.Vytlačiť
 

Erb mesta Handlová

 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E

Mesto Handlová zverejňuje v zmysle § 6 ods. 3  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Handlová č. 3/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová, ktoré bude predmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 28. 6. 2018.

Svoje pripomienky k návrhu Doplnku č. 3 k  VZN č. 3/2014 môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 26. júna 2018 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Handlovej.  Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.   

Kontakt: Mestský úrad Handlová, ekonomické oddelenie, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová, e-mail: skolstvo@handlova.sk. Zverejnené dňa 12. 6. 2018 

Návrh Doplnku č.3 k VZN č.3/2014 nájdete po kliknutí sem

 

O Z N Á M E N I E

mesto Handlová zverejňuje návrh aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Handlová na roky 2014 -2021,ktorý bude predmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 28.06.2018

Svoje pripomienky k návrhu  aktualizácie KPSS mesta Handlová na roky 2014-2021, môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 26. júna 2018 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Handlovej. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Kompletné znenie návrhu aktualizácie KPSS mesta na roky 2014 - 2021 nájdete na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta www.handlova.sk.

Kontakt: Mestský úrad Handlová, sociálne oddelenie, F. Nádaždyho 2,  972 51 Handlová Tel.: 0918 325 883, 046 /5475 351, e-mail: socialne@handlova.sk                    Zverejnené 12.6.2018.

Návrh KPSS Handlová 2014-2021 nájdete po kliknutí sem


 
 

dnes je: 16.8.2018

meniny má: Leonard

webygroup

English version
Úvodná stránka