Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Mesto Handlová zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia k pripomienkovaniu do 20.11.2017Vytlačiť
 

Erb mesta Handlová

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia k pripomienkovaniu

Mesto Handlová zverejňuje v zmysle § 6 ods. 3  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh VZN mesta Handlová č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, ktoré bude predmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 30.11.2017

Svoje pripomienky k návrhu VZN č. 3/2017 môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 20. 11. 2017 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Handlovej. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.  

Kompletné znenie návrhu VZN nájdete na úradnej tabuli mesta a po kliknutí sem

Kontakt: Mestský úrad Handlová, oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, tel.: 046/519 25 13, e-mail: roman.pavlik@handlova.sk

Zverejnené 08.11.2017 na úradnej tabuli mesta.

 


 
 

dnes je: 17.1.2018

meniny má: Nataša

webygroup

English version
Úvodná stránka