Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Handlová oznamuje nformáciu o nakladaní s majetkom mesta, ktorý bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Handlová v STREDU 26. septembra 2018. Pozvánka na rokovanie.Vytlačiť
 

Erb mesta Handlová

 

Oznámenie a pozvánka na rokovanie MsZ mesta Handlová dňa 26.9.2018

O Z N Á M E N I E

Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí dňa 26.09.2018 bude na základe odporučenia Mestskej rady:

 • zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľností – pozemkov v nasledovnom rozsahu :
  • parcela C-KN č. 470 – zastavaná plocha o výmere 10410 m2 v rozsahu výmery
  • cca 164 m2
  • parcela C-KN č. 477/1 – ostatná plocha o výmere 1228 m2 v rozsahu výmery cca 45 m2
 • predaj nehnuteľností – pozemkov, vytvorených geometrickým plánom, v nasledovnom rozsahu :
  • parcela C-KN č. 1331/6 – zastavaná plocha o výmere 71 m2 v k.ú. Handlová
  • parcela C-KN č. 2569/3 – záhrada o výmere 101 m2 v k.ú. Handlová
  • parcela C-KN č. 247/2 – záhrada o výmere 274 m2 v k.ú. Handlová
  • parcela C-KN č. 4296/7 – zastavaná plocha o výmere 23 m2 v k.ú. Handlová
  • parcela C-KN č. 3369/7 – zastavaná plocha výmere 237 m2 v k.ú. Handlová

Pozvánku s programom na rokovanie MsZ mesta Handlová 26.9.2018 nájdete po kliknutí sem


 
 

dnes je: 23.10.2018

meniny má: Alojzia

webygroup

English version
Úvodná stránka