Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto pokračuje v načatej investícií z minulého roka. Oprava a uzávierka komunikácie Ul. Kremnická a zmena v MHD. POZOR! Podjazd pod železničnou traťou bude uzavretý!Vytlačiť
 

Ilustračné foto - cesta

Mesto pokračuje v načatej investícii z minulého roka. Oprava a uzávierka komunikácie Ul. Kremnická a zmena v MHD. POZOR! Podjazd pod železničnou traťou bude uzavretý!

Mesto Handlová a zmluvný dopravca SAD Prievidza, a.s. oznamujú, že z dôvodu opravy Ul. Kremnická (podjazd pod železničnou traťou), ktorá je plánovaná v termíne od 9. apríla do 18. mája 2018, nebude možné v čase realizácie prác nastupovať a vystupovať na zastávkach linky MHD 307202  - Handlová, Gagarina, Sadová, Ul. Hurbanova. Trasa autobusu bude začínať a končiť na zastávke Ul. Kremnická (otočka k Ul. Školská, pri garážach). 

Mesto Handlová oznamuje, že  z dôvodu opravy komunikácie Ul. Kremnická povedie obchádzková trasa pre ulice Hurbanova, Jilemnického, Pionierov, Mládežnícka, Gagarina, Sadová, Kunešovská po miestnych komunikáciách Cintorínska a Kunešovská (podjazd pod železničnou traťou smerom na cintorín). 

Zvoz odpadu sa bude realizovať v plánovaných termínoch bez zmeny režimu zvozu.

Mesto Handlová, SAD Prievidza a.s., zhotoviteľ stavby ďakujú za pochopenie, dodržovanie usmernení zhotoviteľom a dočasného dopravného značenia. Oznam Handlová 4.4.2018. www.handlova.sk

V roku 2018 sa pokračuje s realizáciou chodníka na Ul. kpt. Nálepku. Pozor! ZMENA v MHD.

Mesto Handlová a zmluvný dopravca SAD Prievidza, a.s. oznamujú, že z dôvodu realizácie chodníka na Ul. kpt. Nálepku (od križovatky s Ul. Novomeského po križovatku s Ul. Robotnícka), ktorá je plánovaná v termíne od 12. marca do 15. apríla 2018, nebude možné v čase realizácie nastupovať a vystupovať na zastávke linky MHD 307202  - Handlová, Kpt. Nálepku. Trasa autobusu nebude pokračovať po Ul. kpt. Nálepku, ale sa bude vracať po Ul. Hviezdoslavova a Ul. Novomeského späť. Mesto Handlová oznamuje motoristom, že z dôvodu realizácie chodníka bude uzavretá komunikácia Ul. kpt. Nálepku. Zvoz odpadu na Ul. kpt. Nálepku sa bude realizovať v plánovaných termínoch bez zmeny režimu zvozu. Mesto Handlová, SAD Prievidza a.s., zhotoviteľ stavby ďakujú za pochopenie, dodržovanie usmernení zhotoviteľom a dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli realizácia stavby chodníka. Oznam Handlová 9.3.2018

ZMENA v MHD súvisiaca s realizáciou chodníka na Ul. kpt. Nálepku a uzavretá komunikácia 6.11 -30.11.2017

Mesto Handlová a zmluvný dopravca SAD Prievidza, a.s. oznamujú, že z dôvodu realizácie chodníka na Ul. kpt. Nálepku (od križovatky s Ul. Novomeského po križovatku s Ul. Robotnícka), ktorá je plánovaná v termíne od 6. novembra do 30. novembra 2017, nebude možné v čase realizácie nastupovať a vystupovať na zastávke linky MHD 307202  - Handlová, Kpt. Nálepku.Trasa autobusu nebude pokračovať po Ul. kpt. Nálepku, ale sa bude vracať po Ul. Hviezdoslavova a Ul. Novomeského späť. Mesto Handlová oznamuje motoristom, že z dôvodu realizácie chodníka bude uzavretá komunikácia Ul. kpt. Nálepku.

Zvoz odpadu na Ul. kpt. Nálepku sa bude realizovať v plánovaných termínoch bez zmeny režimu zvozu.

Mesto Handlová, SAD Prievidza a.s.,zhotoviteľ stavby ďakujú za pochopenie,dodržovanie usmernení zhotoviteľom a dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli realizácia stavby chodníka. Oznam Handlová 31.10.2017

Opravy komunikácií v Handlovej pokračujú opravami Ul. Kunešovská, Kvetná,  parkoviskom pri cintoríne, 2. etapou parkoviska za DK. Buduje sa nový chodník na Ul. kpt. Nálepku

Mesto Handlová na základe informácií od zhotoviteľa informuje o termínoch realizácie opráv komunikácií a žiada obyvateľov o súčinnosť.

Oprava komunikácie na  Ul. Kunešovská potrvá od 17.10 do 31.10.2017. Oprava komunikácie začína 17.10.2017 frézovaním jestvujúceho krytu. V stredu 19.10. 2017 bude ulica Ul. Kunešovská z dôvodu pokládky vyrovnávacej vrstvy  uzavretá  a neprejazdná. Ulica bude uzavretá aj v prípade pokládky krytu vozovky. Doprava v prípade uzavretia komunikácie bude riadená poverenými osobami. Komunikácia bude odovzdaná do užívania 31.10.2017.

Oprava havarijného stavu Ul. Kvetná. Celková oprava komunikácie Ul. Kvetná, ktorá začala v auguste t.r. bude dokončená do 22.10.2017.

Opravuje sa parkoviska a komunikácie pri mestskom cintoríne. V termíne do 18.10.2017 budú plochy a komunikácie neprístupné.

Parkovisko za Domom kultúry je opravené, prístupné je z Ul. Potočná. Prvá etapa opravy parkoviska za Domom kultúry mesta Handlová (DK) bola dokončená 16.10.2017. Od 17.10.2017 je možné parkovať aj za DK, pričom parkovisko je prístupné len z jednej strany, nakoľko 17.10.2017 začala 2. etapa opravy spevnených plôch za obchodným reťazcom a za podnikateľským inkubátorom. Stavebník predpokladá dokončenie prác do 31.10.2017

Chodník na ul. kpt. Nálepku. V utorok 18.10 .2017 sa začína výstavba chodníka na Ul. Kpt nálepku (popri bývalej Slovenke). Predpokladaná dĺžka výstavby je 30 dní

V prípade nepriaznivých klimatických podmienok môže dôjsť k posunom realizácie opráv. Oznam Handlová 16.10.2017

Začalo sa s opravou parkoviska a priľahlých komunikácií za Domom kultúry 21.9.2017

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že v súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácií, ktoré sa realizujú v Handlovej od apríla 2017, sa od pondelka 25.9.2017 s predpokladaným ukončením prác do 30.10.2017 začína v prvej etape s opravou prístupovej komunikácie od Ul. Potočná smerom k parkovisku za DKMH a v druhej sa bude realizovať oprava komunikácie od križovatky medzi OD Jednota a budovou bývalého nábytku (dnes predajňa Halierik) smerom k parkovisku za DKMH v celom rozsahu. Práce sa budú realizovať za čiastočnej  uzávierky komunikácie. Mesto Handlová vopred ďakuje za spoluprácu obyvateľom, ohľaduplnosť majiteľov motorových vozidiel a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli priebeh opráv. 

Zmeny v MHD a osobnej doprave v súvislosti s opravou komunikácií na Ul. Mládežnícka a Ul. Sadová

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že v súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácií na týchto uliciach, ktorá sa realizuje od 7.8. 2017 do konca septembra 2017 budú v pondelok 18.9.2017 a v piatok 22.9.2017 z dôvodu asfaltovania komunikácií (v prípade priaznivých klimatických podmienok) v čase od 6.00 h do 18.00 h uzavreté komunikácie pre MHD a osobnú dopravu. MHD bude premávať podľa platného CP s tým, že autobus bude končiť a začínať na zastávke Kremnická (pod garážami, začiatok Ul. Školská) t.j. nebude možné nastúpiť a vystúpiť na zastávkach Ul. Gagarina, Ul. Sadová a Ul. Hurbanova. Osobná doprava bude regulovaná zhotoviteľom stavby. Mesto Handlová ďakuje za pochopenie.

Začalo sa s opravou komunikácie na Ul. Kunešovská, 11.9.2017

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že v súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácií, ktoré sa realizujú v Handlovej od apríla 2017 za celkovú sumu 1,34 mil. Eur sa od 11.9.2017 zašína s opravu Ul. Kunešovská s predpokladaným ukončením prác do 30.10.2017. Oprava sa bude realizovať za čiastočnej  uzávierky komunikácie.Mesto Handlová vopred ďakuje za spoluprácu obyvateľom dotknutej lokality, ohľaduplnosť majiteľov motorových vozidiel a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli priebeh opráv. 

Začína sa s opravou komunikácie v mestskej časti Morovno, 15.8.2017

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že od utorka 15.8.2017 začína oprava komunikácie v mestskej časti Morovno. Predpokladaná doba realizácie je do 31.8.2017. Práce sa budú realizovať za čiastočnej uzávierky, striedavo v jednom jazdnom pruhu. Počas celej doby rekonštrukcie bude osadené prenosné dopravné značenie, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať. Oznam mesta Handlová 11.8.2017

Skončilo obmedzenie v MHD súvisiace s opravou Ul. Ligetská. Autobusy MHD jazdia podľa platného cestovného poriadku a zastavujú na všetkých zastávkach Ul. Ligetská

Mesto Handlová a zmluvný dopravca SAD Prievidza, a.s. oznamujú, že sa skončilo obmedzenie súvisiace s opravou komunikácie Ul. Ligetská. Od 4.8.2017 autobusy MHD zastavujú na všetkých zastávkach opravenej komunikácie. Mesto Handlová a SAD Prievidza a.s. ďakujú obyvateľom za pochopenie a trpezlivosť pri realizácii tejto rozsiahlej opravy.

Oprava chodníka na Ul. Údernícka, oprava komunikácie na Ul. Pionierov a v mestskej časti Nová Lehota od 1.8.2017

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že v súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácií, ktoré sa realizujú v Handlovej od apríla 2017 za celkovú sumu 1,34 mil. Eur  je predpokladaný harmonogram opráv a s tým súvisiace trvalé a čiastočné uzávierky miestnych komunikácií nasledovné:

 • Oprava chodníka na Ul. Údernícka  od 1.8.2017 do 31.8.2017 od križovatky Ul. Dimitrovova po križovatku Ul. 1. mája

 • Oprava Ul. Pionierov od 7.8 do 31.8.2017. Oprava bude realizovaná za čiastočnej uzávierky komunikácie.

 • Oprava komunikácie Nová Lehota od 7.8 do 20.8.2017. Oprava bude realizovaná za čiastočnej uzávierky komunikácie.

Mesto Handlová žiada o súčinnosť. Počas celej doby opráv bude na komunikáciách osadené prenosné dopravné značenie, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať. Mesto Handlová vopred ďakuje za spoluprácu obyvateľom dotknutej lokality, ohľaduplnosť majiteľov motorových vozidiel a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli priebeh opráv. Oznam Handlová 28.7.2017

 

Začala sa 3.etapa opravy na Ul. Ligetská,19.7.2017

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že v súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácií sa začala  3. etapy opravy na Ul. Ligetská, od 19.júla 2017 s predpokladaným ukončením do 30 dní. Oprava prebieha na úseku od mostového telesa s križovatkou s Ul. Jánošikova po Pekáreň HRC SK, s.r.o. (Pekáreň Ligeta).  Oprava bude realizovaná za úplnej uzávierky tejto časti komunikácie. Počas celej doby opráv bude na komunikácii osadené prenosné dopravné značenie, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať. Mesto Handlová vopred ďakuje za spoluprácu obyvateľom dotknutej lokality a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli priebeh opráv. 

 

Pokračuje oprava komunikácií na Ul. M. Krššáková, Ul. Športová, Ul. M. Vladovej a Ul. Savina

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že v súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácií oznamuje, že od stredy 19. júla 2017 sa začína s frézovaním vrchného povrchu na Ul. Brigádnická, Ul. M. Vladovej a Ul. Savina v úseku od križovatky Ul. M. Krššákovej po križovatku Ul. Kvetná. Úplná uzávierka Ul. M.Vladovej pokračuje.

Mesto Handlová vopred ďakuje za spoluprácu obyvateľom dotknutej lokality a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli priebeh opráv.
Oznam Handlová 14.7.2017

Začína oprava Ul. P. Jilemnického, 13.7.2017

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že v súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácií oznamuje, že dnešným dňom (štvrtok 13.7.2017) začala rekonštrukcia Ul.P. Jilemnického.

Mesto Handlová vopred ďakuje za spoluprácu obyvateľom dotknutej lokality a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli priebeh opráv.
Oznam Handlová 14.7.2017

Oprava komunikácií v Handlovej pokračuje od 7. júla 2017 na Ul. J. Gagarina a postupne na Ul. P. Jilemnického, Ul. Sadová, Ul. Pionierov, Ul. Mládežnícka.

Mesto Handlová informuje, že na základe informácií od zhotoviteľa bude pokračovať ďalšia etapa opráv mestských komunikácií v Handlovej od piatka 7. júla 2017 na Ul. J. Gagarina s predpokladaným termínom ukončenia prác 31.augusta 2017. Oprava bude realizovaná za  úplnej uzávierky tejto komunikácie. V priebehu 3 mesiacov bude rekonštrukcia pokračovať aj na priľahlých uliciach:

 • Ul. Jilemnického
 • Ul. Sadová
 • Ul. Pionierov
 • Ul. Mládežnícka

s predpokladaným termínom ukončenia prác do 30. septembra 2017.

(Podrobný plán rekonštrukcie sa obyvatelia rodinných domov v týchto uliciach dozvedia vopred.) Parkovanie osobných automobilov bude možné v priľahlých uliciach, mesto žiada o dodržovanie dočasného dopravného značenia. 

POZOR! Zmenený režim zvozu odpadu

Mesto Handlová a spoločnosť Hater Handlová spol. s r.o. oznamujú, že počas prebiehajúcich opráv komunikácii v tejto lokalite, je potrebné aby obyvatelia komunálny odpad vynášali ku pripraveným kontajnerom, ktoré budú aktuálne dostupné na križovatke s ulicou, ktorá bude opravovaná s Ul. Kremnická. Separovaný odpad je potrebné doniesť v čase plánovaného zvozu taktiež na križovatku s Ul. Kremnická.

Mesto Handlová vopred ďakuje za spoluprácu obyvateľom dotknutej lokality a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli priebeh opráv.
Oznam Handlová 6.7.2017

Začala sa 2.etapa opravy na ul. Ligetská

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že v súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácií sa začala  2. etapy opravy na Ul. Ligetská, od 19.júna 2017 s predpokladaným ukončením do 30 dní. Oprava prebieha na úseku od mostového telesa na Ul. Ligetskej s Ul. Robotnícka a s Ul. Jánošíkova.  Oprava bude realizovaná za úplnej uzávierky tejto časti komunikácie. Počas celej doby opráv bude na komunikácii osadené prenosné dopravné značenie, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať. Mesto Handlová vopred ďakuje za spoluprácu obyvateľom dotknutej lokality a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli priebeh opráv. 

 

Umiestnenie kontajnerov na odpad pre Ul. M. Krššákovej, Ul. M. Vladovej, Ul. Športovej a Ul. Ligestskej z dôvodu opravy

V súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácií mesto Handlová a spoločnosť Hater Handlová spol. s r.o. oznamuje dotknutým obyvateľom, že  náhradné stanoviská (veľkoobjemové kontajnery) sú  umiestnené nasledovne: dva kontajnery na Ul. Kvetná a dva kontajnery na Ul. M. Krššákovej (oproti Senior centru) až do ukončenia rekonštrukcie tohto úseku cesty.

V súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácie na Ul. Ligetská sú náhradné stanoviská (veľkoobjemové kontajnery) umiestnené nad bytovými domami v zelenom páse, až do ukončenia rekonštrukcie tohto úseku cesty.

Začína Oprava chodníka na Ul. 1. mája od 8.6.2017

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že v súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácií je predpokladaný začiatok opravy chodníka na Ul. 1. Mája (od križovatky Ul. Lipová po križovatku po Ul. Pstruhárska) naplánovaný na štvrtok 8. júna 2017 s predpokladným ukončením prác do 7. júla 2017. Mesto Handlová ďakuje chodcom a všetkým účastníkom cestnej premávky za toleraciu a spoluprácu.

Začína sa s opravou 2. časti Ul. Ligetská od 7.6.2017

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že v súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácií je predpokladaný začiatok opravy 2. etapy Ul. Ligetská od 7.júna 2017 s predpokladaným ukončením do 7.júla 2017. Oprava bude realizovaná za úplnej uzávierky tejto časti komunikácie. Počas celej doby opráv bude na komunikácii osadené prenosné dopravné značenie, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať. Mesto Handlová vopred ďakuje za spoluprácu obyvateľom dotknutej lokality a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli priebeh opráv. 

Oprava chodníka na Ul. Hurbanova od 29.5.2017

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že v súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácií je predpokladaný začiatok opravy chodníka na Ul. Hurbanova naplánovaný na pondelok 29. mája 2017. Mesto Handlová ďakuje chodcom a všetkým účastníkom cestnej premávky za toleraciu a spoluprácu.

Predpokladané termíny opráv komunikácií v Handlovej na ul. Krššáková, ul. Športová, ul. M. Vladovej a ul. Savina

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že v súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácií je predpokladaný harmonogram opráv a s tým súvisiace trvalé a čiastočné uzávierky miestnych komunikácií nasledovné: 

Opravy, ktoré budú realizované za čiastočnej uzávierky komunikácie v termíne 25.5. - 10.7.2017 (45 dní):

 • ul. M. Krššákovej (časť od križovatky medzi ul. M. R. Štefánika a ul. Savina)
 • ul. Športová (I. časť medzi ul. Švermová ul. Kvetná, II. časť medzi ul. M. Krššákovej a ul. Majerníkova) 

Opravy, ktoré budú realizované za úplnej uzávierky jednotlivých častí komunikácie:

 • v termíne 29.5. - 10.7.2017 (41 dní) ul. M. Krššákovej  (časť od križovatky medzi ul. Savina po ul. Športová) a ul. Športová (časť od križovatky ul. Kvetná po ul. M. Krššákovej)
 • v termíne 1.7. - 15.8.2017 (45 dní) ul. M. Vladovej (od ul. M.R. Štefánika po ul. Športová)
 • v termíne 1.8. - 15.9.2017 (45 dní) ul. Savina (od ul. Kvetná po ul. M. Krššákovej)

Mesto Handlová žiada o súčinnosť

Počas celej doby opráv bude na komunikáciách osadené prenosné dopravné značenie, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať. Zároveň pri celkovej uzávierke komunikácií mesto Handlová odporúča parkovanie na priľahlých uliciach s rešpektovaním pravidiel cestnej premávky, najmä dodržovanie vzdialeností potrebných na plynulý prechod ulíc. Mesto Handlová vopred ďakuje za spoluprácu obyvateľom dotknutej lokality, ohľaduplnosť majiteľov motorových vozidiel a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli priebeh opráv. (Oznam Handlová 23.5.2017)

ZMENA v MHD súvisiaca s opravou komunikácie Ul. Ligetská

Mesto Handlová a zmluvný dopravca SAD Prievidza, a.s. oznamujú, že z dôvodu opravy komunikácie Ul. Ligetská, ktorá je plánovaná v termíne od 2. mája 2017 do 31. júla 2017 (tri mesiace) nebude možné v čase jej opravy nastupovať a vystupovať na zastávkach linky MHD 307202, t.j. zastávky: Handlová Chemika; Handlová Chemika, bytovky; Handlová VII. rad. Zastávky budú dočasne zrušené. Najbližšie je možné využiť zastávky: Handlová nemocnica a Handlová baňa. Mesto Handlová a SAD Prievidza a.s. ďakujú za pochopenie.

Oprava komunikácie v Handlovej Ul. Ligetská od 9.5.2017

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že v termíne od 9. mája 2017 (z technických príčin sa avizovaný začiatok 2.5.2017 posúva o týždeň neskôr) do 31. júla 2017 (tri mesiace) bude prebiehať oprava komunikácie na Ul. Ligetská. Oprava bude realizovaná na etapy za úplnej uzávierky jednotlivých častí komunikácie. Počas celej doby opráv bude na komunikáciách osadené prenosné dopravné značenie, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať. Mesto Handlová vopred ďakuje za spoluprácu obyvateľom dotknutej lokality a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli priebeh opráv.

Oprava komunikácie v Handlovej Ul. Hlboká od 24.4.2017

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že v termíne od 24. apríla 2017 do 23. júna 2017 (dva mesiace) bude prebiehať oprava  komunikácie na Ul. Hlboká. Práce sa budú realizovať za úplnej uzávierky komunikácie. Počas celej doby opráv bude na komunikáciách osadené prenosné dopravné značenie, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať. Mesto Handlová vopred ďakuje za spoluprácu obyvateľom dotknutej lokality a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli priebeh opráv.

Oprava komunikácií v Handlovej začína na Ul. Kpt. Nálepku a Ul. Odbojárov 19.4.2017

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že v stredu 19. apríla 2017 sa začína s opravou komunikácií na Ul. Kpt. Nálepku a Ul. Odbojárov. Predpokladaná doba realizácie je 14 dní. Práce sa budú realizovať za čiastkovej uzávierky ulíc striedavo v  jednom jazdnom pruhu, druhý jazdný pruh bude pre verejnú premávku prejazdný. Počas pracovných dní od 6:30 h do 18:30 h nebude možné parkovať motorové vozidla na týchto uliciach. Počas celej doby výstavby bude na komunikáciách osadené prenosné dopravné značenie, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať. Mesto Handlová vopred ďakuje za spoluprácu obyvateľom dotknutej lokality a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli priebeh opráv.
 

Tlačová sráva z 11.4.2017

Primátor mesta Handlová Rudolf Podoba podpísal v pondelok 10.4.2017 zmluvu o dielo 
so zhotoviteľom STRABAG, s.r.o., ktorej predmetom je oprava mestských komunikácií v Handlovej. Celková investícia, viac ako 1,3 mil. €, bude v Handlovej použitá na opravu takmer 6 km mestských komunikácií a viac ako 1,5 km chodníkov v meste. S opravami sa začne už budúci mesiac.

Podpis zmluvy 10.4.2017 cesty Handlová

Koncom minulého roka handlovskí poslanci odsúhlasili zámer na opravu mestských komunikácií, pričom schválili model financovania na tri roky v celkovej predpokladanej 
výške 2,8 mil. €. Verejné obstarávanie bolo úspešne ukončené v apríli 2017, pričom oproti plánovanému rozpočtu verejným obstarávaním mesto ušetrilo 1,5 mil. € a zároveň bude možné realizovať opravy skôr. „Verejne obstarávanie je v zmysle zákona právoplatné a opravy sa budú robiť v tomto roku na tri etapy. Mesto bude čerpať úver vo výške 1 mil. €  a ostatné zdroje vo výške 300 tis. € vyčlení z vlastného rozpočtu“, uviedol primátor mesta Handlová Rudolf Podoba.

Celkovo sa bude v Handlovej opravovať 19 ciest v dĺžke takmer 6 km (plocha približne 31 tis. m2) a chodníky v dĺžke 1,1 km (plocha približne 1,8 tis. m2) asfaltovou zmesou,  zámková dlažba bude položená na chodníkoch v celkovej dĺžke viac ako 420 m (plocha približne 1 tis. m2).   

Oprava komunikácií by mala byť dokončená tento rok a v Handlovej sa budú vykonávať opravy aj v mestských častiach Morovno a Nová Lehota. Zoznam ulíc a lokalít:  Ul. Kpt. Nálepku, Ul. Odbojárov, Ul. Hlboká, Ul. Savina, Ul., Športová, Ul. Márie Krššákovej, Ul. Márie Vladovej, Ul. Mládežnícka a Ul. Sadová, Ul. Kunešovská cesta, Ul. Pionierov, Ul. Jilemnického, Ul. Gagarina, Ul. Kremnická, Ul. 1 mája – chodník, Ul. Hurbanova – chodník, Ul. Mostná – chodník, asfaltovanie, Ul. Ligetská, Nová Lehota – od hlavnej cesty pri kultúrnom dome a miestna komunikácia v mestskej časti Morovno.
Prioritu opráv dostali tie komunikácie, ktoré boli v zlom technickom stave a zároveň po nich jazdí mestská hromadná doprava, a kde žije najviac obyvateľov. Možnosť pripomienkovať či dopĺňať zoznam mali aj mestskí poslanci. 

Samospráva mesta žiada obyvateľov o súčinnosť a trpezlivosť pri realizácii opráv komunikácií a chodníkov. Mesto bude postupne informovať, kde sa budú opravy realizovať a vopred ďakuje za spoluprácu. 

Spracovala: Mgr. Jana Paulínyová, Odd. komunikácie MsÚ Handlová, tel: 0908 342 616, jana.paulinyova@handlova.sk, www.handlova.sk

Mapka dočasného dopravného značenia - Opravy komunikácií Handlová 2017 DOCASNE_DOPRAVNE_ZNACENIE_HANDLOVA_OPRAVA_KOMUNIKACII_2017.pdf DOCASNE_DOPRAVNE_ZNACENIE_HANDLOVA_OPRAVA_KOMUNIKACII_2017.pdf (991.7 kB)

 
 

dnes je: 14.12.2018

meniny má: Branislava, Bronislava

webygroup

English version
Úvodná stránka