Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Pilotný projekt zberu komunálneho odpadu na sídlisku Mostná v Handlovej bude slávnostne odovzdaný verejnosti 20.11.2017 o 10.00 h. Príďte sa pozrieť!Vytlačiť
 

Z realizácie polopodzemných kontajnerovMesto Handlová pozýva na Slávnostné odovzdanie polopodzemných kontajnerov -
VERTIKÁLNEHO SYSTÉMU ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU - do užívania verejnosti,
ktoré sa bude konať v pondelok, 20.11. 2017o 10.00 h, na sídlisku Mostná v Handlovej.
S realizáciou pilotného projektu zameraného na čistejšie, krajšie a ekologickejšie životné
prostredie sa začalo v meste Handlová 11. septembra 2017. Slávnostné odovzdanie nového
systému obyvateľom Handlovej bude spojené s prezentáciou vyprázdnenia a manipulácie
s vakmi polopodzemných kontajnerov za účasti primátora mesta Handlová Ing. Rudolfa
Podobu, zamestnancov realizátora REDOX – ENEX a spoločnosti HATER-HANDLOVÁ
spol. s.r.o.
Tešíme sa na stretnutie!


Kontakt pre médiá: Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie a marketingu MsÚ Handlová,
0908 342 616, jana.paulinyova@handlova.sk.
 

STOJISKA_POLOPODZEMNE_KONTAJNERY_08092017....jpg

Handlová 8.9.2017  V Handlovej na sídlisku Mostná začína realizácia pilotného projektu na zber komunálneho a separovaného odpadu – vertikálny systém zberu odpadu

V marci 2017 handlovská samospráva informovala o pláne zrealizovať pilotný a efektívny spôsob spravovania odpadového hospodárstva na sídlisku Mostná (1200 obyvateľov). Po prípravách počas letných mesiacov sa v pondelok 11. septembra 2017 začína s realizáciou projektu VERTIKÁLNY SYSTÉM ZBERU ODPADU. Pôvodný letný termín realizácie sa posunul z dôvodu, že niektoré inžinierske siete križovali plánované uloženie polopodzemných kontajnerov na jednom zo stojísk. Preto jedno stojisko zmenilo oproti avizovanému o pár metrov svoje umiestnenie.

Osadzovanie kontajnerov bude ukončené do konca septembra

Od pondelka 11. septembra 2017 sa v Handlovej začína s osadzovaním 19 ks polopodzemných kontajnerov na TROCH miestach.

Realizačná fáza bude prebiehať podľa nasledujúceho harmonogramu (pozri obrázok):

11.9.2017 realizácia prípravných prác na stojisku č.4 -5

12.9.2017 realizácia osadzovania na stojiskách č.1 a č. 4-5  

18.9.2017 realizácia osadzovania na stojisku č. 2-3.

Termíny osadzovania sú plánované. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok môže dôjsť k ich posunu.

Drobné obmedzenia pre obyvateľov na sídlisku Mostná počas osadzovania kontajnerov a žiadosť o spoluprácu

Mesto Handlová ďakuje za trpezlivosť a ohľaduplnosť pri realizácii tohto efektívneho spôsobu zvozu komunálneho a separovaného odpadu, nakoľko dočasne bude potrebné využiť pre súčasné kontajnery ako stojiská priľahlé parkovacie miesta. Mesto žiada o rešpektovanie pokynov zamestnancov, ktorí budú kontajnery osadzovať z dôvodu bezpečnosti, ale aj plynulosti realizácie projektu za pomoci ťažkej techniky.

Výhody, ktoré prinesie nový spôsob zvozu odpadu v Handlovej

Neustále sa zvyšujúca produkcia odpadov a celosvetová potreba ho triediť nám prináša so sebou skutočnosť, že na našich sídliskách sa stretávame s nadmerným počtom nádob na komunálny odpad. Na sídlisku Mostná je k začiatku septembra 2017 jedenásť stojísk s celkovým počtom osemdesiatdva kusov 1100 litrových kontajnerov na komunálny odpad a jeho triedené zložky.

VERTIKÁLNY SYSTÉM ZBERU ODPADU spočíva vo vybudovaní polopodzemných kontajnerov, ktoré majú objem 3000 až 5000 litrov. Zberná nádoba je umiestnená z dvoch tretín pod zemou,

vo svojej nadzemnej časti je estetická a dobre dostupná. Takéto riešenie pre uloženie odpadov umožňuje predĺženie frekvencie vývozu, úsporu miesta pre parkovanie (možnosť vzniku približne 15 nových parkovacích miest na tomto sídlisku), podporuje udržiavanie čistoty v okolí stojísk kontajnerov. Vďaka stálej podzemnej teplote a spomaleniu rozkladu baktérií kontajnery nezapáchajú ani v letných mesiacoch, v zime naopak odpad nezamŕza. Polopodzemné kontajnery sú vybavené senzormi merajúcimi výšku naplnenosti.

Tie sú napojené na dispečing, čím je možné efektívne plánovanie zvozovej trasy správcom. Nemenej podstatnou je možnosť jednoduchšieho narábania s odpadom pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov. Systém je vo svete odskúšaný a využívaný viac ako 25 rokov.

Množstvo výhod uvedených vyššie má aj pár krokov naviac. Ku svojim novým kontajnerom budú musieť niektorí obyvatelia urobiť s odpadom zo svojich bytov pár krokov naviac.Stojiská sú však umiestnené tak, aby maximálna vzdialenosť z  domova ku stojisku nepresiahla približne 100 m.

Z pôvodných jedenástich stojísk vzniknú na sídlisku Mostná tri, počet kontajnerov z 82 ks klesne na 19 ks, čo je približne o 40 % menej kontajnerov v estetickom prevedení a s výhodami popísanými vyššie.  Na vybudovanie takéhoto systému  mesto Handlová vyčlenilo zo svojho rozpočtu takmer 75 tis. EUR. Mesto zaplatí sumu na dve časti, pričom dodávateľ REDOX-ENEX s.r.o  garantuje záruku na obdobie 10 rokov na pevné časti kontajnera (telo šachty, opláštenie) a 2 roky na pohyblivé časti kontajnera (veko, plniaci otvor, rýchloupínací systém a zberné vrece).

Na sídlisku Mostná sa od septembra 2017 realizuje pilotný projekt zameraný na čistejšie, krajšie a ekologickejšie prostredie VERTIKÁLNY SYSTÉM ZBERU ODPADU.

V roku 2017 mesto Handlová investovalo na sídlisku Mostná aj do výstavby dvoch multifunkčných ihrísk zo svojho rozpočtu čiastku 36 tis. EUR

a v pláne je oprava chodníka a časti cesty.  

Popis k obrázkom: Realizácia projektu v mestách Nitra, Trenčín a Zvolen.

Ilustračné foto - Vertikálne polopodzemné kontajneryInfomácie k projektu z konca marca 2017

V súčasnej dobe pripravuje mesto  Handlová zásadnú zmenu, týkajúcu sa zvozu komunálneho a triedeného odpadu – VERTIKÁLNY SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU na sídlisku Mostná.

Neustále sa zvyšujúca produkcia odpadov a celosvetová potreba ho triediť nám prinášajú so sebou skutočnosť, že na našich sídliskách sa stretávame s nadmerným počtom nádob na komunálny odpad. Na sídlisku Mostná je dovedna jedenásť stojísk s celkovým počtom osemdesiatdva kusov 1100 litrových kontajnerov na komunálny odpad a jeho triedené zložky.

VERTIKÁLNY SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU spočíva vo vybudovaní polopodzemných kontajnerov, ktoré majú objem 3000 až 5000 litrov. Zberná nádoba je umiestnená z dvoch tretín pod zemou, vo svojej nadzemnej časti je estetická a dobre dostupná. Takéto riešenie pre uloženie odpadov umožňuje predĺženie frekvencie vývozu, úsporu miesta pre parkovanie (možnosť vzniku približne 15 nových parkovacích miest na sídlisku), podporuje udržiavanie čistoty v okolí stojísk kontajnerov. Vďaka stálej podzemnej teplote a spomaleniu rozkladu baktérií kontajnery nezapáchajú ani v letných mesiacoch, v zime naopak odpad nezamŕza. Polopodzemné kontajnery sú vybavené senzormi merajúcimi výšku naplnenosti. Tie sú napojené na dispečing, čím je možné efektívne plánovanie zvozovej trasy správcom. Nemenej podstatnou je možnosť jednoduchšieho narábania s odpadom pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov.

Oproti množstvu výhod uvedených vyššie, stojí jedna nevýhoda. Ku svojim novým kontajnerom budú musieť niektorí obyvatelia urobiť pár krokov naviac. Mesto dôsledne zvažovalo, kde budú stojiská umiestnené tak, aby maximálna vzdialenosť z domova ku stojisku nepresiahla 100 m. Čo za to mesto ponúka?

Z pôvodných jedenástich stojísk vzniknú na sídlisku tri s počtom devätnásť kusov polopodzemných kontajnerov, čo je približne o 40 % menej kontajnerov na síslisku v estetickom prevedení a s výhodami popísanými vyššie. Predbežný cenový odhad na vybudovanie takéhoto systému je sedemdesiat tisíc eur a mesto  vyčlenilo finančné prostriedky na jeho realizáciu zo svojho rozpočtu.

Mapka plánovaného umiestnenia:

Plánované stojiská - polopodzemné kontajnery na sídlisku Mostná - Handlová. ZDROJ mapy: mapy.cz

Na sídlisku Mostná bude spustený pilotný projekt zameraný na čistejšie, krajšie a ekologickejšie prostredie  -VERTIKÁLNY SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU, ktorý by sa mal začať realizovať už v letnom období tohto roku.

Realizácia projektu VERTIKÁLNY SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU prebehla na Slovensku v mestách Nitra, Trenčín a Zvolen. Systém je vo svete odskúšaný a využívaný viac ako 25 rokov. Viac informácií si prečítajte v súbore na stiahnutie nižšie, informujte sa na tel. 046 519 25 36, resp. - 39, otázky môžete zasielať na handlova@handlova.sk, predmet správy: Kontajnery Mostná.


 
 

dnes je: 20.7.2018

meniny má: Iľja, Eliáš

webygroup

English version
Úvodná stránka