Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Pozvánka na Urbanský jarmokVytlačiť
 

Urbanský jarmok sa bude konať len v centrálnej mestskej zóne a pešej zóne na Námestí baníkov.

Mesto Handlová ako organizátor jarmoku si vyhradzuje právo výberu a regulácie predajcov podľa ponúkaného sortimentu tovaru.

 

 

 

velky-erb-s-nazvom-mesta-farba-handlova-web.jpg

 

Oddelenie majetku mesta, miestnych daní a podnikateľskej činnosti 

 

Vybavuje: Jaššová                                                                                  

č.t. 046/5192553, e-mail: eva.jassova@handlova.sk                                                                             

                      

                       P O Z V Á N K A   pre predajcov rozličného tovaru          

 

Mesto Handlová organizuje v dňoch 26. - 27. mája 2017 Urbanský  jarmok,  na ktorý Vás srdečne pozývame a zároveň Vám oznamujeme,  že predpredaj predajných miest a pridelenia ich čísiel sa uskutoční v období  od  15. 5. 2017 do 25. 5. 2017 na MsÚ Handlová, č. dverí 6 každý pracovný deň v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod. , v  stredu od 8.00 – 14.00 hod.

Od 22. 5. 2017 budeme prideľovať voľné predajné miesta aj telefonicky po zaplatení stanoveného poplatku na účet mesta. Presné informácie o takomto spôsobe poskytneme na tel. č.: 046/5192553 od tohto termínu.       

Zakúpené predajné miesto rezervujeme do 26. 5. 2017  do 8.00 hod. !!!  

     Elektrickú energiu a pitnú vodu poskytujeme len predajcom veľkého občerstvenia.

 Všetci predajcovia potravinárskeho tovaru sú povinní predložiť organizátorovi jarmoku platné rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva  na  ambulantný predaj.

Organizátor jarmoku nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok predajcov i ostatných účastníkov jarmoku. Predávajúci je povinný zaujať len pridelené miesto, udržiavať ho v čistote a po skončení predaja tento odovzdať vyčistený.

     V súlade s § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 178/1998 Z.z. je predávajúci povinný organizátorovi predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladne, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Šírka jedného predajného miesta je 2 m.         

P o p l a t k y  za  jedno predajné miesto  na celé trvanie jarmoku sú:                                                                                                                                                                                                                                                              

15,- €   potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení, cukrovinky, varená kukurica, syrové korbáčiky, jadierka,

            ovocie, zelenina, koláče...

25,- €   trdelník, langoše, hot-dog, kebab, palacinky, cukrová vata, pukance, nakladané syry, holandské syry,

            mäsové výrobky, údeniny, čapovaná medovina...

25,- €   textilné, odevné, kožené výrobky, obuv, domáce potreby, hračky, elektronické výrobky, kozmetika,

            drogériový tovar, bižutéria...

  7,- €   drobné ľudovoumelecké výrobky z dreva, kovu, keramiky, skla a textílií (vlastná výroba)

 

Pri predaji viacerých sortimentov v jednom stánku sa berie do výpočtu poplatku najvyššia sadzba.   

Čas predaja:     26. 5. 2017 od 10.00 hod. – 20.00 hod.                27. 5. 2017 od 8.00 hod. – 20.00 hod.                                 

UPOZORNENIE:

Predávajúcim sa počas jarmoku zakazuje vo svojich predajných stánkoch púšťať reprodukovanú hudbu. V prípade porušenia tohto zákazu, úhradu poplatkov za používanie hudobných diel bude znášať predávajúci sám prostredníctvom SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský ).

 

Ubytovanie poskytuje  hotel Baník, č.t. 046/5475422, Hutira Relax club, č.t.: 046/5426142, turistická ubytovňa – SOŠ, č.t.: 046/5476071

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                             Ing. Tatiana Molnárová

                                                                                                                 vedúca oddelenia

                                                                              


 
 

webygroup

English version
Úvodná stránka