Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová 30.5.2019. Záverečný účet za rok 2018 k verejnému pripomienkovaniuVytlačiť
 

Erba mesta HandlováPRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ, Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022, ktoré sa bude konať vo štvrtok 30. mája 2019 o 14,00 hodine, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová.

O Z N Á M E N I E
mesto Handlová zverejňuje v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Návrh Záverečného účtu mesta Handlová za rok 2018

ktorý bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva
mesta Handlová dňa 30.5.2019 Svoje pripomienky k Záverečnému účtu mesta Handlová môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 26. mája 2019 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Handlovej. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. 

Vzhľadom na veľký rozsah dokumentov je Dôvodová správa k Záverečnému účtu mesta Handlová, Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Handlová a Čerpanie rozpočtu mesta Handlová za rok
2018 zverejnené na internetovej stránke mesta Handlová www.handlova.sk.
Kontakt : Mestský úrad Handlová, ekonomické oddelenie
Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
e-mail: financne@handlova.sk
Zverejnené dňa 15. 5. 2019

O Z N Á M E N I E

Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí dňa 30.05.2019 bude na základe odporučenia Mestskej rady: predaj nehnuteľností – stavby a pozemku v k.ú. Handlová v nasledovnom rozsahu:

  • Stavba súp. č. 3935 – OÚNZ – postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 488/1 a parcela C-KN č. 489/1
  • parcela C-KN č. 489/1 – zastavaná plocha o výmere 223 m2 

Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

Zverejnené 17.5.2019

 

Sledujte handlovské mestské zastupiteľstvo ON-LINE. Začíname dnes 30. mája 2019 o 14.00 h! Mestské zastupiteľstvo môžete sledovať po kliknutí sem.

 


 
 

dnes je: 27.6.2019

meniny má: Ladislav, Ladislava

webygroup

English version
Úvodná stránka