Prechod na navigáciu Hlavné menu
mesto Handlová
webygroup

dnes je: 3.9.2014

meniny má: Belo

Spomienky na SNP očami Handlovčanky Ľudmily Kalvastrovej

PRIAMY PREDAJ

PRIAMY PREDAJ na prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Handlová - záhrada.

Handlová - úprava toku Mlynský potok - zámer

Informácia o zámere činnosti navrhovateľa SVP, š. p. OZ Piešťany

Verejná vyhláška

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : " 11_F-F2BTS_PD_HND_Stožiar TMO_Vodáreň", na pozemkoch v katastrálnom území Handlová

Regionálne oslavy Dňa baníkov a tradičný banícky jarmok

5. a 6. septembra 2014 ZMENA PROGRAMU

Verejná vyhláška

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : " Handlová – stabilizačné opatrenia na toku Handlovka

Handlovský túlavý objektív 2014

Fotografická súťaž

Predpredaj predajných miest

Banícky jarmok v dňoch 5. - 6. septembra 2014

SOREA informuje

ponuka pobytov pre dôchodcov

Handlovský hasičský horský duatlon

13. septembra 2014

Plaváreň mesta Handlová

otvorená od 16. septembra 2014.

Strelecká súťaž o cenu M. R. Štefánika

28. septembra 2014 od 9. 00 hod.

Ak poznáte skvelého Handlovčana, nominujte ho na Cenu mesta

Aj v tomto roku môže získať ocenenie na váš návrh, ktorý zašlite do 30. 9. 2014.

Medzinárodné majstrovstvá v country cross

20. - 21. 9. 2014 - letisko Morovno

Súťaž v tvrobe videa pre žiakov ZŠ a SŠ

II. svetová vojna očami pamätníkov

Odstávka elektrickej energie 9. 9. od 8.:00 do 14:00 h a 17. 9. od 7:30 do 15:30 h

podľa rozpisu

Voľby do orgánov samosprávy obcí

sa uskutočnia 15. novembra 2014. Kandidáti na post poslancov, starostu a primátora majú termín do 21. septembra 2014.

Štatistické zisťovanie v domácnostiach

od 1. júla do 31. decembra 2014

Verejná vyhláška

Vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu ul. Okružná 11, 972 51 Handlová

Buď pánom svojich peňazí - dokážeš to s nami!

Bezplatné vzdelávanie.

Mesto Handlová pre rok 2014 stanovuje termíny predajných akcií

príležitostných trhov v prenajatých priestoroch. Termíny na rok 2014

Skúšanie sirény v meste Handlová 2014

Harmonogram


English version

34911182

Úvodná stránka