Prechod na navigáciu Hlavné menu
mesto Handlová
webygroup

dnes je: 1.2.2015

meniny má: Tatiana

Informácia o podaní žiadosti - Viera Chrenovská

Správne konanie - žiadosť o výrub drevín

Polícia upozorňuje

rodičov a ich deti

Oceňovanie športovcov, kolektívov, trénerov, funkcionárov mesta

18. 2. 2015 o 18. 00 h. v Športovej hale Handlová

Zápis prvákov do všetkých handlovských základných škôl

2. februára 2015

Zmena organizácie dopravy - informácia

Trvalé dopravné značenie na ulici Lipová v Handlovej

Veľký detský karneval

8. 2. 2015 v Centre voľného času v Handlovej

PRIAMY PREDAJ

  mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová vyhlasuje podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov PRIAMY PREDAJ na prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Handlová. Termín predkladania návrhov 02.02.2015  - 16.02.2015 do 15,0

Fašiangy budú v Handlovej 17.2.2015

o 18.00 hod. v DK Handlová

Kalendár zvozu druhotných surovín 2015

v meste Handlová - Horný koniec - Nová Lehota

Jarmoky v Handlovej v roku 2015

Jarmoky v Handlovej v roku 2015   Urbanský jarmok                                       22. – 23. mája 2015   RODB                              /Banícky jarmok/                                          4. – 5. septembra 2015                                                                         Handlovské katarínske dni

ZŠ Školská

čo môže dať vašim deťom

Karpaty Art Gallery

www.karpatyartgallery.sk

Prihlášky na Vynikajúceho pedagóga

zasielajte do 14.2.2015 skolskyurad@handlova.sk

Deti v predškolskom veku a 1. a 2. ročníka

- tešíme sa na Vás vo výtvarnom odbore ZUŠ

OZNÁMENIE STREDOSLOVENSKEJ ENERGETIKY – DISTRIBÚCIA A.S.

Orezávanie stromov a iných porastov pod elektrickým vedením.

ZŠ Mierové námestie

Vás pozýva na zápis prvákov 2.2.2015

Výberové konanie na obsadenie troch pracovných miest v Komunitnom centre

Žiadosti posielajte do 9.2.2015

Občania, ojazdené pneumatiky z osobných aut

odovzdajte do areálu skládky

Verejná vyhláška

Vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu ul. Okružná 11, 972 51 Handlová


English version

46179599

Úvodná stránka