Prechod na navigáciu Hlavné menu
mesto Handlová
webygroup

dnes je: 20.11.2014

meniny má: Félix

Handlovské katarínske dni 2014

28.-29. novembra 2014

Návrh rozpočtu mesta Handlová

na roky 2015,2016,2017

Rozšírenie skládky odpadov Handlová

Záverečné stanovisko v procese EIA - informácia pre verejnosť

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu pojednávaniu a miestnemu zisťovaniu.

FLAIR BATTLE (celoslovenská súťaže barmanov)

29. 11. 2014 - PEOPLE restaurant and coctail bar

Zverejnenie zámeru mesta Handlová prenajať svoj majetok

mestskej organizácii SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

Verejná vyhláška

Rozhodnutie - vydanie súhlasu ku zmeny stavby pred dokončením : Čerpacia stanica pohonných hmôt Handlová, Prievidzská - výdaj LPG a oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie k miestnemu šetreniu : „ Čerpacia stanica pohonných hmôt Handlová- Prievidzská, výdaj LPG.

Verejna vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Od 24. 11. 2014 prideľujeme miesta na Katarínsky jarmok

Vybavuje: Jaššová 046/519 25 53

Mestská polícia upozorňuje

na nekalé praktiky

INFORMÁCIA

verejnosti o zámere činnosti - „Opatrenia na prítokoch Handlovky – Račí potok“

Európsky týždeň programovania

Workshop o programovaní absolvovala Stredná odborná škola Handlová

Ponuka do nájmu

nebytový priestor s rozmermi 18 m2 (drevený stánok )

Karpaty Art Gallery

www.karpatyartgallery.sk

Senior centrum- voľné pracovné miesto

sestra, zdravotná asistentka

Občania, ojazdené pneumatiky z osobných aut

odovzdajte do areálu skládky

VZN č. 5/2014

o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych druhov služieb na území mesta Handlová

Štatistické zisťovanie v domácnostiach

od 1. júla do 31. decembra 2014

Verejná vyhláška

Vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu ul. Okružná 11, 972 51 Handlová

Mesto Handlová pre rok 2014 stanovuje termíny predajných akcií

príležitostných trhov v prenajatých priestoroch. Termíny na rok 2014

Skúšanie sirény v meste Handlová 2014

Harmonogram


English version

38822746

Úvodná stránka