Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Senior centrum - PROJEKT

 

„SENIOR CENTRUM – komplex sociálnych služieb v Handlovej“


Tento projekt mesta Handlová je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
 

  

 

Viac info o prvotnej prevádzke projektu nájdete po kliknutí sem

 

Viac info o aktuálnej prevádzke nájdete po kliknutí sem

 

OBJEKT REALIZÁCIE: bývalá ZŠ M. Krššákovej 1107/1
TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI o NFP: 13/05/2010
TERMÍN SCHVÁLENIA ŽIADOSTI o NFP: 18/06/2010
ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU:
a) stavebné práce: 10/2011 - 12/2012
b) vybavenie: 08/2011 - 01/2013
c) riadenie projektu a finančný manažment: 09/2011 - 07/2013
SCHVÁLENÁ VÝŠKA NFP: 2 561 425,23 €
SPOLUFINANCOVANIE: 134 811,85 €
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY: 2 696 237,08 €
SCHVALENA VÝŠKA NFP PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ: 2 542 938,42 €
SPOLUFINANCOVANIE K NFP PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ: 133 838,86 €
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ: 2 676 777,28 €
NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ: 19 604,75 €
CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY NA PROJEKT PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ: 2 696 382 €
KÓD VÝZVY: ROP-2.1c-2010/02
RIADIACI ORGÁN: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (pôvodne Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR)
OPERAČNÝ PROGRAM: Regionálny operačný program
PRIORITNÁ OS: 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
OPATRENIE: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
CIEĽ PROJEKTU: Zlepšenie dostupnosti a kvality poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom vybudovania sociálnych služieb, vrátane obstarania jeho vybavenia. Prestavba budovy bývalej ZŠ M. Krššákovej na domov sociálnych služieb s kapacitou 100 klientov a obstaranie vnútorného vybavenia za účelom skvalitnenia dostupnosti sociálnych služieb v Handlovej. Daný objekt je nevyhnutné komplexne zrekonštruovať, zatepliť, odstrániť bariéry, vystavať nový výťah a celkovo uspôsobiť pre účely domova sociálnych služieb. Po ukončení projektu sa vytvoria pracovné príležitosti pre 50 zamestnancov.

 

Vzhľadom na viacero dopytov na tému zamestnania sa v takomto centre, kde je predpoklad vytvorenie približne 50 tich pracovných príležitostí (z toho 60 % odborní zamestnanci), mesto Handlová prostredníctvom personálneho odd. MsÚ Handlová vytvorilo evidenciu žiadostí o zamestnanie v budúcom Senior centre.

V prípade záujmu o zaslanie žiadosti, bolo potrebné ju zaslať s profesijným životopisom na adresu MsÚ Handlová, personálne oddelenie, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová. Obálku viditeľne označiť - Zamestnanie - Senior centrum, a takýto text bolo potrebné vpísať aj do žiadosti. Po kolaudácii Senior centra, mesto vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa/ riaditeľku, príspevkovej resp. neziskovej organizácie. Vybraný riaditeľ/ka následne riešila personálne obsadenie a celá evidencia žiadostí jej bola priamo postúpená.

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE: V súlade s časovým harmonogramom prebehlo verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení niektorých zmien a doplnkov. Zazmluvnil sa verejný obstarávateľ, dodávateľ IKT vybavenia a dodávateľ interiérového vybavenia. Kompletný spis verejného obstarávania bol predložený na kontrolu Riadiacemu orgánu, ktorý ho odobril a pripravil Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP. Stavenisko bolo odovzdané v polovici októbra 2011 zhotoviteľovi, ktorý ho dokončil v roku 2013. Následne bol objekt vybavený novými informačno-komunikančnými technológiami a interiérovým nábytkom. Projekt bol finančne uzavretý v roku 2014 a po jeho riadnom ukončení prebieha monitorovanie výsledkov projektu minimálne po dobu trvalej udržateľnosti, t.j. 5 rokov.

 

Vizualizácie k projektu nájdete nižšie.

 

VIAC INFORMÁCIÍ: Ref.reg.rozvoja a strateg. plánovania

MsÚ Handlová 046/ 38 10 585


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka