Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do NR SR 2012

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

10. marec 2012

Vljak Slovenskej republiky Štátny znak Slovenskej republiky

 

Stručný kalendár volieb do NR SR 2012

Piatok 20. január 2012

Do tohto dňa bolo možné zaslať žiadosť o voľbu poštou.

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

musí požiadať o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštou musí zaslať na adresu obecného (mestského, miestneho) úradu v mieste svojho trvalého pobytu tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, t.j. 20. 1. 2012. Obec (mesto, mestská časť) na adresu v cudzine, ktorú volič uviedol v žiadosti, najneskôr 35 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 4. 2. 2012) zašle obálku.

V meste Handlová je možnosť zaslať žiadosť aj na emailovú adresu: madlena.poliakova@handlova.sk. V predmete správy uveďte: Voľba poštou - žiadosť.

Poučenie pre voliča k voľbe poštou - trvalý pobyt SR, si pozrite tu.

Žiadosť pre voliča k voľbe poštou - trvalý pobyt SR, si stiahnutie tu.

Volič s  trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky musí požiadať o zapísanie do osobitného zoznamu voličov.

Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov musí zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie organizačných vecí, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, t.j. 20. 1. 2012.

Poučenie pre voliča k voľbe poštou - trvalý pobyt mimo SR, si pozrite tu.

Žiadosť pre voliča k voľbe poštou - trvalý pobyt mimo SR, si stiahnuite tu.

V stredu 25. januára 2012 zložili do rúk primátora mesta Handlová Ing. Rudolfa Podobu sľub všetci členovia okrskových volebných komisii. Počet členov okrskových volebných komisii je v tomto roku v Handlovej 280.

Utorok 14. februára 2012

Do tohto termínu občania mesta Handlová obdržia do svojich schránok oznámenia o čase a mieste konania volieb.  V prípade ak sa tak nestane, je potrebné kontaktovať Ing. Jozef Tonhauser, prednosta MsÚ, 046 519 25 32, jozef.tonhauser@handlova.sk, ktorý je zodpovedný za  organizačno -technické zabezpečenie volieb v meste Handlová.

Sobota 18. február 2012 Začína oficiálna volebná kampaň

Volebné plagáty mesto Handlová – Voľby do NR SR, 10.3.2012

 • V meste Handlová je schválené VZN č.1/2010 o vyhradených miestach pre umiestňovanie volebných plagátov (nájdete ho aj po kliknutí sem), ktoré
 • definuje max. rozmer plagátov na formát A3.
 • Mesto Handlová v ustanovení VZN vyhradilo plagátové plochy, ktoré budú graficky rozdelené na 26 častí a označené vylosovaným číslom kandidujúceho politického subjektu.
 • Tieto plochy budú dostupné v oficiálny začiatok volebnej kampane v zmysle zákona o voľbách do NR SR, od 18.2.2012.
 • Mesto Handlová z dôvodu informovanosti svojich obyvateľov poskytuje plochy bezodplatne,
 • kandidujúce politické subjekty majú možnosť si ich vylepiť svojpomocne,
 • avšak musia dodržať povinnosť, nezasahovať do plochy iného kandidujúceho subjektu.
 • Vyhradené plagátové plochy v meste Handlová (nájdete v § 3 VZN):  na Ul. SNP pred Obchodným domom COOP Jednota, na Poštovej ulici vedľa pošty, na Prievidzskej ulici oproti predajni Mototechna, na Ul. Morovnianska cesta, na Partizánskej ulici, na Ul. 29. augusta pod vežičkou, na Mostnej ulici, na autobusovej zástavke Horný koniec pri kaplnke, na autobusovej zástavke Nová Lehota Pod lipami, na autobusovej zástavke v mestskej časti Morovno pri kostole.
 • Na ostatných miestach verejných priestranstiev, či verejných zariadení na území mesta (napr.oplotenia domov a pozemkov, stĺpy verejného osvetlenia, zastávky autobusov) je umiestňovanie volebných plagátov zakázané.

Piatok 8. marec 2012 - posledný deň na podanie žiadosti o voličský preukaz

Ako požiadať o voličský preukaz

Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu, v období od 9.2.2012 do 8.3.2012

Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva v meste Handlová  volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu:

 • najskôr 30 dní pred dňom volieb (t.j. 9. februára 2012)
 • najneskôr 2 dni pred dňom volieb (t.j. 8. marca 2012) v úradných hodinách.
 • V meste Handlová žiadosti preberá Madlena Poliaková, MsÚ Handlová, prízemie vľavo č. d. 13, tel: 046 519 25 21, madlena.poliakova@handlova.sk.

Mesto Handlová vydá voličovi na jeho žiadosť voličský preukaz v deň podania žiadosti.

Sobota 10. marec 2012

Voľby budú v meste Handlová prebiehať v 18 okrskoch a volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.

Zabezpečenie volieb v meste Handlová

Za organizačnotechniské zabezpečenie volieb je zodpovedný v meste Handlová Ing. Jozef Tonhauser, prednosta MsÚ, 046 519 25 32, jozef.tonhauser@handlova.sk

Harmonogram  - technickoorganizačného zabezpečenia Volieb do NR SR 2012

v meste Handlová si pozrite tu

Zoznam zamestancov mesta Handlová zodpovedných za technickoorganizačné zabezpečenie Volieb do NR SR 2012 vymenovaných primátorom mesta si pozrite tu.

Volebné okrsky v meste Handlová - Voľby do NR SR 2012 si pozrite tu

Poučenie pre voliča si pozrite tu

Zoznam všetkých zaregitrovaných kandidátov a politických strán do Volieb NR SR 10.3.2012, si pozrite tu.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. októbra 2011 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v y h l a s u j e m voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 330/2011 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky v y k o n a j ú  v sobotu 10. marca 2012. Pavol Hrušovský v. r.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka