Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
mesto Handlová

Referát odpadového hospodárstva

Referát odpadového hospodárstva

Mgr. Alena Hozlárová
Kontakt: Tel:046/ 519 25 15, Mestský úrad, prízemie č.d. 2, alena.hozlarova@handlova.sk

Referát zabezpečuje:

  • vydávanie stanoviska o prevádzkovaní zariadenia na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov,
  • vydávanie stanoviska k nakladaniu s nebezpečným odpadom, vrátane ich prepravy s väčším množstvom ako 100 kg.

 

 

Mesto Handlová

Program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015

Oznámenie o startegickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis

Formuláre na stiahnutie


 

Odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP - Referát OŽP

MZZO - oznámenie údajov na určenie výšky poplatku
aktualizované 30.1.2012
 03_MZZO_oznamenie_udajov_na_urcenie_vysky_poplatku.rtf (160 kB) (160 kB)

 
MZZO - Žiadosť o udelenie súhlasu k umiestneniu
aktualizované 30.1.2012
 01_Ziadost_o_udelenie_suhlasu_k_umiestneniu_MZZO.rtf (84 kB) (84 kB)

 
MZZO - Žiadosť o udelenie súhlasu k užívaniu
aktualizované 30.1.2012
 02_Ziadost_o_udelenie_suhlasu_k_uzivaniu_MZZO.rtf (87.1 kB) (87.1 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - súkromný pozemok
aktualizované 30.1.2012
 04_Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny_sukromna_zelen.rtf (131.9 kB) (131.9 kB)

 
Oznámenie výrubu drevín - zdravotný stav, obnova
aktualizované 30.1.2012
 06_Oznamenie_vyrubu_drevin_z_dovodu_obnovy_alebo_zdravotneho_stavu.rtf (113.1 kB) (113.1 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - verejná zeleň
aktualizované 30.1.2012
 05_Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny_verejna_zelen.rtf (130.2 kB) (130.2 kB)

 
Oznámenie výrubu drevín - osobitý predpis
aktualizované 30.1.2012
 07_Oznamenie_vyrubu_drevin_na_zaklade_osobitneho_predpisu.rtf (88.5 kB) (88.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odber pozemných vôd - studne
aktualizované 30.1.2012
 08_Ziadost_o_povolenie_na_odbernych_podzemnych_vod_a_zriadenie_vodnej_stavby_studne.rtf (109.1 kB) (109.1 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zriadenie vodnej stavby - jazierko
aktualizované 30.1.2012
 09_Ziadost_o_povolenie_na_zriadenie_vodnej_stavby_bazen_jazierko.rtf (84.8 kB) (84.8 kB)

 
Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
aktualizované 30.1.2012
 10_Ziadost_o_vyjadrenie_k_zameru_stavby_z_hladiska_ochrany_vodnych_pomerov.rtf (85.6 kB) (85.6 kB)

 

webygroup

dnes je: 7.2.2016

meniny má: Vanda


English version

58947298

Úvodná stránka