Prechod na navigáciu Hlavné menu
mesto Handlová

Referát odpadového hospodárstva

Referát odpadového hospodárstva

Mgr. Alena Hozlárová
Kontakt: Tel:046/ 519 25 15, Mestský úrad, prízemie č.d. 2, alena.hozlarova@handlova.sk

Referát zabezpečuje:

  • vydávanie stanoviska o prevádzkovaní zariadenia na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov,
  • vydávanie stanoviska k nakladaniu s nebezpečným odpadom, vrátane ich prepravy s väčším množstvom ako 100 kg.

 

 

Mesto Handlová

Program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015

Oznámenie o startegickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis

Formuláre na stiahnutie


 

 

 

Odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP - Referát OŽP

MZZO - oznámenie údajov na určenie výšky poplatku
MZZO - oznámenie údajov na určenie výšky poplatku
aktualizované 30.1.2012

 
MZZO - Žiadosť o udelenie súhlasu k umiestneniu
MZZO - Žiadosť o udelenie súhlasu k umiestneniu
aktualizované 30.1.2012

 
MZZO - Žiadosť o udelenie súhlasu k užívaniu
MZZO - Žiadosť o udelenie súhlasu k užívaniu
aktualizované 30.1.2012

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - súkromný pozemok
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - súkromný pozemok
aktualizované 30.1.2012

 
Oznámenie výrubu drevín - zdravotný stav, obnova
Oznámenie výrubu drevín - zdravotný stav, obnova
aktualizované 30.1.2012

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - verejná zeleň
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - verejná zeleň
aktualizované 30.1.2012

 
Oznámenie výrubu drevín - osobitý predpis
Oznámenie výrubu drevín - osobitý predpis
aktualizované 30.1.2012

 
Žiadosť o povolenie na odber pozemných vôd -  studne
Žiadosť o povolenie na odber pozemných vôd - studne
aktualizované 30.1.2012

 
Žiadosť o povolenie na zriadenie vodnej stavby - jazierko
Žiadosť o povolenie na zriadenie vodnej stavby - jazierko
aktualizované 30.1.2012

 
Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
aktualizované 30.1.2012

 

webygroup

dnes je: 25.1.2015

meniny má: Gejza

Veľký detský karneval

8. 2. 2015 v Centre voľného času v Handlovej

Informácia o podaní žiadosti - Krajník Peter

Správne konanie - žiadosť o výrub drevín

ZŠ Morovnianska cesta

Vás pozýva na Deň otvorených dverí dňa 28.1.2015 od 8.00 do 16.00 hodiny.

Kalendár zvozu druhotných surovín 2015

v meste Handlová - Horný koniec - Nová Lehota

ZŠ Školská

čo môže dať vašim deťom

Zmena organizácie dopravy - informácia

Trvalé dopravné značenie na ulici Lipová v Handlovej

Oceňovanie športovcov, kolektívov, trénerov, funkcionárov mesta

18. 2. 2015 o 18. 00 h. v Športovej hale Handlová

Prihlášky na Vynikajúceho pedagóga

zasielajte do 14.2.2015 skolskyurad@handlova.sk

Výberové konanie na obsadenie troch pracovných miest v Komunitnom centre

Žiadosti posielajte do 9.2.2015

Trvalé dopravné značenie na ulici Lipová v Handlovej – zmena organizácie dopravy – informácia

Zmena organizácie dopravy na ulici Lipová v Handlovej - oznam pre občanov mesta Handlová

Zápis prvákov do všetkých handlovských základných škôl

2. februára 2015

Karpaty Art Gallery

www.karpatyartgallery.sk

OZNÁMENIE STREDOSLOVENSKEJ ENERGETIKY – DISTRIBÚCIA A.S.

Orezávanie stromov a iných porastov pod elektrickým vedením.

Verejná vyhláška

Vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu ul. Okružná 11, 972 51 Handlová


English version

45971793

Úvodná stránka