Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Zasadanie zo dňa 30.10.2008

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo 30.10.2008

PRIMÁTOR MESTA HANDLOVÁ
Ing. Rudolf Podoba

P O Z V Á N K A
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
zvolávam
19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová, ktoré sa bude konať
vo štvrtok 30. októbra 2008 o 14,00 hodine

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--
vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Handlovej,
s nasledovným programom :

1. Otvorenie
Vykoná : Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

2. Správa majetku mesta
Predkladá : písomne – Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

3. Úprava rozpočtu Mestskej knižnice Handlová na rok 2008
Predkladá: písomne – Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka MsK

4. Úprava rozpočtu Domu kultúry Mesta Handlová na rok 2008
Predkladá: písomne – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka DK
5.
A/ Zmena zloženia Komisie správy majetku mesta pri MsZ Mesta Handlová
B/ Zmena zloženia Komisie ekonomickej pri MsZ Mesta Handlová
C/ Delegovanie zástupcu mesta do správnej rady Asterion, n. o.
Predkladá: písomne – Dušan Klas, zástupca primátora mesta

6. Nominácie na udelenie ocenení mesta - Handlovské Katarínske dni 2008
Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

7. Voľba členov nástupníckeho Detského a mládežníckeho parlamentu
Predkladá: písomne – Mgr. Mária Schwarczová, riaditeľka CVČ Relax Handlová

8. Informatívna správa konateľa MsBP Handlová, s. r. o. a primátora mesta o prideľovaní bytových a nebytových priestorov za III. štvrťrok 2008
Predkladá : písomne - Ing. Rudolf Vlk, konateľ MsBP, Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol za III. štvrťrok 2008
Predkladá : písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta

10. Diskusia
11. Interpelácia poslancov
12. Záver

Ing. Rudolf Podoba, v. r.
primátor mesta


dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka