Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Zasadanie zo dňa 25.4.2013

Nakladenie s majetkom mesta - Oznámenie 10.4.2013

O Z N Á M E N I E

Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že

predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva na zasadnutí dňa 25.04.2013 bude na základe odporučenia Mestskej rady prevod vlastníctva nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Nová Lehota ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to :

  • parcela C-KN č. 312/3 – záhrada o výmere 416 m2,
  • parcela E-KN č. 162 – zastavaná plocha o výmere 75 m2.

oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti


dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka