Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Zasadanie zo dňa 25.4.2013

Pozvánka na MsZ mesta Handlová 25.4.2013

PRIMÁTOR  MESTA  HANDLOVÁ

Ing. Rudolf Podoba

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová,
ktoré sa bude konať

vo štvrtok 25. apríla 2013 o 14,00 h.

vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová, s nasledovným programom:

  1. Otvorenie, Vykoná: Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
  2. Nakladanie s majetkom mesta, Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta, Ing. Tatiana Molnárová, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti
  3. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol za I. štvrťrok 2013, Predkladá: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta Handlová
  4. Diskusia
  5. Interpelácia
  6. Záver

Ing. Rudolf PODOBA, v. r., primátor mesta

Za správnosť : Jana Grenčíková ml., sekretariát primátora mesta
V Handlovej dňa: 10.4.2013


dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka