Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania

Oddelenie mimo hlavného sídla MsÚ na Námestí baníkov

Kontakty:

 • Sídlo: Námestie baníkov 8, 972 51 Handlová
 • Ing. Peter Cagáň, projektový manažér, tel. +421 (0)46 38 10 585, email: peter.cagan#handlova.sk 
 • Mgr. Martin Podoba, referent, +421 (0)46 38 10 585, email: martin.podoba#handlova.sk
 • Znak @ je nahradený z dôvodu ochrany #. Pri zasielaní je potrebné ho prepísať.

Referát zabezpečuje:

 • prípravu a predkladanie projektov v nadväznosti na možnosti získania nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a iných mimorozpočtových zdrojov
 • sledovanie informácií o možnostiach získavania nenávratných finančných prostriedkov z EÚ, grantových schém a iných mimorozpočtových zdrojov
 • prípravu stanovísk resp. vyjadruje sa k projektom podporujúcich regionálny rozvoj,
 • spracovávanie sociálno-ekonomických analýz a štúdií
 • manažovanie, koordinovanie a monitoring činností/prác pri realizácií projektov v úzkej súčinnosti s projektovým finančným manažérom v prípade interného manažmentu projektov, spolupráca s externým manažmentom projektov a externými odborníkmi v projektovom cykle, 
 • činnosti súvisiace s monitoringom a evaluáciou projektov vo vzťahu k donorovi finančných prostriedkov
 • spolupodieľanie sa na workshopoch a odborných seminároch organizovaných mestom Handlová pre rôzne cieľové skupiny v oblasti regionálneho rozvoja,
 • prezentácie mesta Handlová na pracovných stretnutiach a výstavách
 • plnenie ďalších úloh a pokynov nadriadeného
 • koordinovanie činností pri tvorbe, realizácii a aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR), vrátane pravidelného vyhodnocovania plnenia PHSR
 • súčinnosť na príprave a uskutočňovaní PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja so zreteľom na výstupy PHSR mesta.

 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka