Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zriadenie Obecnej školskej rady - členovia, zápisnice

Z činnosti samosprávneho orgánu obecnej rady školy (OŠR) v meste Handlová

 

Obecná školská rada v Handlovej

 • Funkčné obdobie: 2019 - 2023

Členovia OŠR:

 1. Mgr. Elena Šoltysová (riaditeľka ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová) – zástupca riaditeľov - predsedníčka OŠR
 2. Mgr. Iveta Jakubová (riaditeľka ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová) -zástupca riaditeľov
 3. Mgr. Ľudmila Pogádlová (riaditeľka ZŠ, Školská 526/53, Handlová) – zástupca riaditeľov
 4. DiS art. Katarína Bundová (riaditeľka ZUŠ Handlová, Poštová 58, Handlová) - zástupca riaditeľov
 5. Arpád Koszta (predseda RŠ,  CVČ, Námestie baníkov 3,Handlová) – zástupca predsedov RŠ
 6. PaedDr. Andrea Bajánová (predsedníčka RŠ ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová) - zástupca predsedov RŠ
 7. Mgr. Ladislav Hozlár (predseda RŠ MŠ, Ul. SNP 27, Handlová) - zástupca predsedov RŠ
 8. Danica Baranovičová  - zástupca mesta Handlová
 9. Monika Galbavá -  zástupca rodičov

Termín konania volieb: 20.2.2019

Delegovaní zástupcovia mesta Handlová:

 1. Jaroslav Daubner - poslanec MsZ Handlová
 2. Mgr. Jozef Juríček - poslanec MsZ Handlová

Termín delegovania: zasadnutie MsZ 29.1.2019

Zápisnice zo zasadnutí OŠR v Handlovej a správy o činnosti nájdete po kliknutí na odkazy nižšie - súbory na stiahnutie

 1. Zápisnica z OŠR 3. zasadnutia dňa 15052019
 2. Zápisnica z OŠR 2. zasadnutia dňa 04042019
 3. Zápisnica z OŠR z ustanovujúceho zasadnutia konaného 27.2.2019
 4. Správa o činnosti OŠR za rok 2018
 5. zápisnica z OŠR 20.zasadnutie 17012019
 6. zápisnica z OŠR 19. zasadnutie 13122018
 7. Zápisnica z OŠR 18. zasadnutie 08102018
 8. Zápisnica  z OŠR 17._zasadnutie 09042018
 9. Zápisnica z OŠR Handlová 16. zasadnutie 22.01.2018
 10. Správa o činnosti OŠR za rok 2017
 11. Zápisnica z OŠR Handlová 15. zasadnutie 27.11.2017
 12. Zápisnica z OŠR Handlová 14. zasadnutie 9.10.2017
 13. Zápisnica z OŠR Handlová 13. zasadnutie 22.5.2017
 14. Zápisnica z OŠR Handlová 12. zasadnutie 20.3.2017
 15. Správa o činnosti OŠR Handlová za rok 2016
 16. Zápisnica z 11. zasadnutia OŠR Handlová, 23.1.2017
 17. Zápisnica z 10. zasadnuia OŠR Handlová, 21.11.2016
 18. Zápisnica z 9. zasadnutie OŠR Handlová, 3.10.2016
 19. Zápisnica z 8. zasadnutia OŠR Handlová, 10.5.2016
 20. Zápisnica zo 7. zasadnutia OŠR Handlová, 7.3.2016
 21. Zápisnica zo 6. zasadnutia OŠR Handlová, 26.1.2016
 22. Správa o činnosti OŠR Handlová za rok 2015
 23. Zápisnica z 5. zasadnutia OŠR Handlová, 30.11.2015
 24. Zápisnica z 4. zasadnutia OŠR Handlová, 21.9.2015
 25. Zápisnica z 3. zasadnutia OŠR Handlová, 11.5.2015
 26. Zápisnica z 2. zasadnutia OŠR Handlová, 31.3.2015
 27. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OŠR Handlová, 2. 3. 2015
 28. Zápisnica z 15. zasadnutia OŠR Handlová, 3. 2. 2015
 29. Zápisnica z 14. zasadnutia OŠR Handlová, 26.11.2014
 30. Zápisnica z 13. zasadnutia OŠR Handlová, 15.5.2014
 31. Zápisnica z 12. zasadnutia OŠR Handlová, 4.2.2014
 32. Zápisnica z 11. zasadnutia OŠR Handlová, 10.12.2013
 33. Zápisnica z 10. zasadnutia OŠR Handlová, 14.5.2013
 34. Zápisnica z 9. zasadnutia OŠR Handlová, 19.2.2013
 35. Zápisnica z 8. zasadnutia OŠR Handlová, 20.11.2012
 36. Zápisnica zo 7. zasadnutia OŠR Handlová, 22.5.2012
 37. Správa o činnosti OŠR Handlová za rok 2011
 38. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OŠR Handlová, 7.3.2012
 39. Zápisnica zo 6. zasadnutia OŠR Handlová, 18.1.2012
 40. Zápisnica z 5. zasadnutia OŠR Handlová, 30.11.2011
 41. Zápisnica zo 4. zasadnutia OŠR Handlová, 7.6.2011
 42. Zápisnica z 3. zasadnutia OŠR Handlová, 3. 5. 2011
 43. Zápisnica z 2. zasadnutia OŠR Handlová, 30.3.2011
 44. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OŠR Handlová, 2.3.2011

 

Z legislatívného rámca pôsobnosti obecnej školskej rady

 Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podľa § 24, Odsek 1

Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogic-kých zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

Odsek 6

Obecná školská rada sa zriaďuje v obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské obvody alebo je zriadených najmenej desať škôl a školských zariadení, ktoré nie sú súčasťou školy, zriadených na území obce. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva môže byť zriadená obecná školská rada aj pri počte škôl a školských zariadení najmenej päť alebo pri dvoch školských obvodoch.

Odsek 7

Obecná školská rada sa vyjadruje:

 1. k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,
 2. ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
 3. k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zria-deným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou,
 4. k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
 5. k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno - vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
 6. k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce.

 

dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka