Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpad trieď, neušetríš iba smeť!

Pridajte sa k tým, čo triedia odpad!

billboardNové polopodzemné kontajnery na sídliskách Mostná a Okružná v Handlovej v plnej prevádzke od 12. novembra 2018. Vznikli nové parkovacie miesta! Vytriedené smeti patria už len do polopodzemných kontajnerov!

polopodzmené kontajnery Handlová Okružná

Už ich nebudú stovky

V marci 2017 bol v Handlovej na sídlisku Mostná spustený pilotný projekt zvozu komunálneho a triedeného odpadu – VERTIKÁLNY SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU. V októbri 2018 na sídlisku pribudlo ďalšie nové stojisko so šiestimi kontajnermi, jeden kontajner pribudol počas leta na jestvujúcom stojisku na základe lokálnych zistení a potrieb. Projekt sa rozrástol na sídlisko Okružná, kde boli v októbri 2018 vybudované tri nové stojiská s osemnástimi kontajnermi a v budúcom roku pribudne päť stojísk s tridsiatkou kontajnerov. Investícia mesta Handlová na vybudovanie tohto systému na sídlisku Mostná a za dve etapy na sídlisku Okružná je vo výške takmer 250 tis. €. Na sídlisku Mostná bolo odstránených spolu 82 kusov 1100 litrových kontajnerov na komunálny odpad a jeho triedené zložky, na sídlisku Okružná po dobudovaní všetkých plánovaných ôsmich stojísk s 30 kontajnermi bude odstránených 117 ks 1100 litrových kontajnerov, ktoré nahradí 48 polopodzemných. Prejdite sa k nim.

Trieďme, bude to lacnejšie

Legislatíva sprísňuje pravidlá pre samosprávy a obyvateľov v oblasti ukladania komunálneho odpadu na skládku. Ak nebudeme triediť odpad vo vyššom percente, enormnému nárastu poplatkov sa nevyhneme. Ročná produkcia odpadov na jedného obyvateľa na Slovensku je 391 kg, v našom meste 424 kg. Celkovo je produkcia odpadu v Handlovej 7174 ton ročne, z toho končí na skládke v Handlovej 74,7 % a vytriedi sa 25,3 %. Každý Handlovčan vytriedil a zrecykloval 107 kg odpadu a na skládku odpadov vyprodukoval 317 kg odpadu. Priemer triedenia na Slovensku je 29,1 %. Vývoj nárastu sadzby poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládku, v závislosti od úrovne vytriedenia, je alarmujúci. Pri súčasnej úrovni triedenia v Handlovej (25,3 %) sadzba za uloženie 1 tony odpadu na skládku je 5 €, v roku 2019 to bude 10 €, v roku 2020 sa zvýši na 22 € a v roku 2021 je to čiastka vo výške 27 €. Riešením je zvýšenie percenta vytriedeného odpadu. Napríklad, ak sa Handlovej podarí vytriediť 60% odpadu, poplatok narastie za štyri roky z 5 € na 11 €. (Zdroj štatistických údajov: Branislav Moňok, Priatelia Zeme, október 2018, Deň otvorených dverí v samospráve mesta)

Triedenie odpadu a poriadok v meste je našou spoločnou témou

Motivácia môže byť ekonomická i morálna. Môžu byť stanovené výhody pre tých, ktorí triedia. V súčasnej dobe sa mesto rozhodlo investovať do miliónového projektu kompostárne (projekt EÚ) a inštalácie nových polopodzemných kontajnerov, ktorých je vrátane sídliska Mostná a Morovnianska cesta v Handlovej už 44. Otázka finančnej motivácie je v tejto chvíli otvorená. V oblasti implementácie veľkého projektu mesta Kompostáreň Handlová sme vo fáze, kedy je vybudovaná Kompostovacia plocha, technické zázemie je dodané, nastavuje sa systém zvozu a triedenia ďalšej zložky - biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Projekt Kompostáreň Handlová bude finančne ukončený do konca roku 2018, triedenie BRKO sa začne v spolupráci s obyvateľmi v  prvom štvrťroku 2019. V prípade produkcie kvalitného kompostu by tento mohli následne Handlovčania využiť. Spolu sú na sídlisku Mostná v Handlovej 4 stojiská s 25 polopodzemnými kontajnermi.

Mapa rozmiestnenia kontajnerov Handlová Okružná

Na sídlisku Okružná sú vybudované tri stojiská č.1,2,3 s 18 kontajnermi a v roku 2019 bude dobudovaných ďalších 5 stojísk s 30 kontajnermi č.4,5,6,7,8.Kapacita nových kontajnerov je dostačujúca, prejdite k nim pár krokov a vhoďte vytriedený odpad do nádob. Ďakujeme! Odpad trieď, neušetríš iba smeť! Okrem toho, že zvýšením percenta vytriedeného odpadu spoločne zabránime enormnému zvyšovaniu platieb za uloženie komunálneho odpadu na skládku, platiť môžete aj za uloženie odpadu mimo nádob.

Priestupku podľa § 47 ods. 1 písm. d) z.č. 372/1990 Zb. priestupkoch sa dopustí ten, kto znečistí verejné priestranstvo. Za tento priestupok je možné uložiť blokovú pokutu vo výške 33 €. MsP Handlová, volajte 24 hodín denne tel: +421(0) 905 499 384 a ak ste svedkom protiprávnej činnosti, oznámte to hneď! 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka