Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Aktuálne z Handlovej

Všeobecné

Pilotný projekt zberu komunálneho odpadu na sídlisku Mostná v Handlovej bude slávnostne odovzdaný verejnosti 20.11.2017 o 10.00 h. Príďte sa pozrieť!

Z realizácie polopodzemných kontajnerov

Mesto Handlová pozýva na Slávnostné odovzdanie polopodzemných kontajnerov -
VERTIKÁLNEHO SYSTÉM ...viac...

Zverejnené 4.4.2017 -JP-
Aktualizované: 16.11.2017 -JP-


 

Handlovskí plavci sa vrátili domov s desiatkami medailí

Úspešní handlovskí plavci

Dňa 11. – 12.11.2017 sa v Rimavskej Sobote konali Jesenné majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v pl ...viac...

Zverejnené 15.11.2017 -JP-


 

Plaváreň mesta Handlová otvorená aj počas sviatku - v piatok 17.11.2017 do 19.00 h. 21.11.2017 otvorené od 15:30 h.

Logo Plaváreň mesta Handlová


 
Plaváreň mesta Handlová oznamuje, že počas sviatku v piatok 17. novembra 2017 bude ...viac...

Zverejnené 30.8.2017 -JP-
Aktualizované: 14.11.2017 -JP-


 

Mesto Handlová zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia k pripomienkovaniu do 20.11.2017

Erb mesta Handlová


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ...viac...

Zverejnené 10.5.2017 -JP-
Aktualizované: 12.11.2017 -JP-


 

Hlasujte za handlovský projekt. Dostal sa do finále! Projekt Zelená spája komunity je v rukách verejnosti!

Ilustračné foto

Hlasujte za handlovský projekt Zelená spája komunity. Dostal sa do finále a môže vyhrať vďaka vám! . ...viac...

Zverejnené 6.11.2017 -JP-


 

V Handlovej sa opravujú cesty a chodníky. Aktuálne oznamy o lokalitách, dopravnej situácii a harmonogram. Od 6.11.2017 je uzavretá komunikácia Ul. Kpt. Nálepku a zmenený režim MHD

Ilustračné foto - cesta

ZMENA v MHD súvisiaca s realizáciou chodníka na Ul. kpt. Nálepku a uzavretá komunikácia 6.11 -30 ...viac...

Zverejnené 11.4.2017 -JP-
Aktualizované: 2.11.2017 -JP-


 

Zmena vstupného na filmy do Kina Baník v Handlovej od 1.11.2017

Plagát zmena vstupného v DKMH

Vážení milovníci kina, Dom kultúry mesta Handlová infomuje, že od 1.11.2017 dve distribučné spoločno ...viac...

Zverejnené 31.10.2017 -JP-


 

Podujatia

Pozvánka na podujatia v mesiaci november 2017

Erb Handlova_web.png


Infolist alebo podujatia na mesiac november 2017 Mesto Handlová a Karpaty Art Gallery ...viac...

Zverejnené 8.11.2017 -JO-
Aktualizované: 12.11.2017 -JP-


 

NAJLEPŠIE SVETOVÉ FILMY O EKOLÓGII V HANDLOVEJ si môžete pozrieť 14.11.2017 v rámci Dňa otvorených dverí v samospráve mesta.

Plagát Ekotopfilm Handlová

Handlová, 3. november 2017 – Mesto Handlová sa stala partnerom regionálnej Tour Ekotopfilm - Envirof ...viac...

Zverejnené 3.11.2017 -JP-


 

Nová výstava V KAG. Handlovčan z Tomska.

plagat tomsky.jpg

Handlovčan z Tomska Mesto Handlová a KAG Handlová vás pozýva v utorok 7.11.2017 o 16.30 h na vern ...viac...

Zverejnené 2.11.2017 -JO-


 

 

Výberové konanie na riadteľa/riaditeľku Základnej umeleckej školy v Handlovej. Prihlášky do 28. júla 2017Vytlačiť
 

Mesto Handlová so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

V ý b e r o v é   k o n a n i e 

na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy, Poštová 58, Handlová

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky:

 1. stupeň vzdelania a odbor vzdelania pre uvedený druh školy stanovené vyhláškou MŠ SR        č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 2. najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
 3. vykonanie prvej atestácie,
 4. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 5. občianska bezúhonnosť,
 6. zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť),
 7. ovládanie štátneho jazyka,
 8. predloženie návrhu koncepcie rozvoja ZUŠ, Poštová 58, Handlová,
 9. riaditeľ školy musí najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy absolvovať funkčné vzdelávanie.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania,  vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
 • doklad o vykonaní 1. atestácie,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre výkon pozície riaditeľa – potvrdenie,
 • profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy z dôvodov uvedených v § 3 ods. 7 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.).
 • Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) posielajte alebo osobne doručte najneskôr do 28. júla 2017 do 13.00 hod. na adresu Mestský úrad – Školský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová. Obálku označte heslom VÝBEROVÉ KONANIE ZUŠ.
 • Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná rada školy tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.

V Handlovej, dňa 06.07.2017

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

Vyhlásenie VK na riaditeľku/riaditeľa ZUŠ Handlová VYHLASENIE_VK_2017_ZUS_06072017.pdf VYHLASENIE_VK_2017_ZUS_06072017.pdf (70.1 kB)

 
 

dnes je: 19.11.2017

meniny má: Alžbeta

webygroup

English version
Úvodná stránka