Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

14. ročník Dňa otvorených dverí v samospráve a EKOTOPFILM 2018

Z Dňa otvorených dverí 2018 v samospráve mesta Handlová alebo: 
Odpad? Triedim! a Ekotopfilm.

ilustračné foto dodo 2018 HANDLOVÁ

Fotogalériu nájdete po kliknutí sem alebo na obrázok

Predchádzajúce ročníky Dňa otvorených dverí (DOD)v samospráve Handlovej potvrdili svoje opodstatnenie. 14 ročníkov sa môže spolu pýšiť desiatkou tisícok návštevníkov, zväčša z radov žiakov handlovských škôl. Dvere do organizácií zriadených mestom sa opäť v Handlovej otvorili v utorok 16. októbra 2018 v čase od 8.30 h, kedy sa začal v Handlovej po druhýkrát EKOTOPFILM v Dome kultúry mesta Handlová, spojený s Junior festivalom pre školy, ktorý navštívilo spolu 860 školákov z handlovských základných a stredných škôl. Mestské organizácie pripravili prezentácie svojej činnosti a témou tohto ročníka bolo triedenie odpadu. Novinkou bola návšteva rodiny Gričovcov a na diskusii v dome kultúry odzneli zaujímavé informácie o triedení -netriedení odpadu v meste, ktoré by ste mali poznať.

DOD v Handlovej otvoril primátor mesta Rudolf Podoba otvorením filmového festivalu EKOTOPFILM v dome kultúry. Podľa jeho slov sa vďaka spojeniu DOD a osvety darí v Handlovej postupne napĺňať víziu čistejšieho mesta: ,,Keď sme minulý rok v rámci Dňa otvorených dverí v samospráve otvorili

dvere EKOTOPFILMU bol to dobrý krok. Sme stále iba pioniermi, ale zároveň vidím, že Handlovčania sú všímavejší k tým, ktorí netriedia odpad, vyhadzujú odpad mimo napríklad našich polopodzemných kontajnerov, ktoré budú mať koncom novembra za sebou rok fungovania a pribudli na ďalšom našom sídlisku. Sme opäť ďalej aj v realizácii projektu kompostárne, projektu za takmer milión eur. Už máme techniku, kompostovaciu plochu a tento rok je opäť EKOTOPFILM našim pomocníkom v šírení osvety. Som rád, že sa nám spoluprácou so spoločnosťou HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o., ktorá má v meste na starosti odpadové hospodárstvo, darí odovzdávať posolstvo o tom, že to ide inak, šetrnejšie k prírode a teda k nám samým“.

Minulý ročník DOD v samospráve mesta odštartoval jeho smerovanie k predstaveniu Handlovej, ako miesta vhodného na prechádzky prírodou. Tento ročník pokračoval v tejto myšlienke a predstavil  turisticko-cyklistickú mapu okolia Handlovej, ako stálu exteriérovú tabuľu, ktorá bude na troch miestach v meste a po prvýkrát ste si ju mohli pozrieť na DOD v Handlovej.

V programe 14. ročníka Dňa otvorených dverí v samospráve bol od rána  EKOTOPFILM Junior festival pre všetkých žiakov v DK Handlová, slávnostné otvorenie DOD 2018  sa konalo vo veľkej zasadacej miestnosť MsÚ za účasti primátora mesta, poslancov MsZ a žiakov škôl. V kultúrnom programe sa predstavila handlovská základná umelecká škola, zahrali flautisti, vystúpila Adelka Gazdíková a Slavomír Dobrotka - talentovaní handlovskí speváci. Krátkou scénkou vystúpili Gričovci, rodinka, ktorá triedi odpad. Rodinka Gričovcov vznikla v literárno-dramatickom odbore ZUŠ Handlová pod vedením Kataríny Dupkalovej a stala sa nositeľkou myšlienky „triedi celá rodina“. S Gričovcami ste sa mohli stretnúť počas DOD na Námestí baníkov, kde rozdávali letáky, aký odpad sa triedi do akých nádob.

Diskusia na MsÚ s handlovskými poslancami bola z rôznych oblastí a deti si mohli aj zasúťažiť. Keď prišla na rad téma, čo by deti uvítali v našom meste, jednoznačne prevládalo kúpalisko s tobogánmi a plaváreň, ale i túžba po čistejšom meste, väčšom množstve smetných košov, nových bránkach pre futbal, skateparku, semaforoch a ZOO. Úspech malo dopravné ihrisko na Námestí baníkov, kde členovia Automotoklubu Baník Handlová hravou formou učili naše deti ako sa správať na bicykli, keď sa stanú účastníkmi cestnej premávky. Tradične  boli pripravené obrady pre najmenších v obradnej miestnosti MsÚ Handlová. Tabuľa MIESTO (MESTO) HANDLOVÁ PRE VÁS vo vestibule MsÚ sa naplnila odkazmi z každého súdka. Potešujúce sú odkazy detí, ktorým sa na úrade páčilo, poďakovania z pier učiteliek za organizáciu DOD ale i celkom súkromné priania hračiek. 

Vo švíkoch v utorok praskali priestory Mestskej polície Handlová. Podľa slov náčelníka MsP je DOD výborná akcia pre deti, ktoré neustále kladú zaujímavé otázky. Spolu 10 tried zo základnej školy sa oboznámilo s monitorovacím systémom a prácou príslušníkov mestskej polície, ktorá je rozmanitá a náročná zároveň. Mestskú knižnicu navštívilo takmer 130 detí z materskej školy, základných škôl a gymnázia a do knižnice sa zapísalo bezplatne 13 nových čitateľov. Návštevníci si prostredníctvom filmu osviežili obdobie rekonštrukcie knižnice, zhovárali sa o tom, ako je potrebné sa postarať o knihy a hlavne ich čítať. Asterion, n.o. sa na tento deň stal fotoateliérom.

EKOTOPFILM v DK Handlová ponúkal zaujímavé filmy aj pre širokú verejnosť. Pozrieť ste si mohli Medvede z Kamčatky, Zrod života, Po záruke, Pytliacke podsvetie, Slamky, Biele šálky už netreba. Vstup na festival bol aj tento rok, vďaka sponzorom, pre verejnosť voľný a posledný film sa premietal o 20.30 h.

Šokujúce informácie na verejnej diskusii v rámci DOD na tému ODPAD AKO CENNÝ ZDROJ

Aj tento rok mala verejnosť možnosť diskutovať v rámci DOD na horúcu tému spracovania odpadov. V kinosále DK sa zišla približne dvadsiatka diskutujúcich. Legislatíva sprísňuje pravidlá pre samosprávy a obyvateľov. Ak nebudeme triediť odpad vo vyššom percente, enormnému nárastu poplatkov sa nevyhneme. Branislav Moňok, ako hosť z občianskeho združenia Priatelia Zeme (SPZ), predstavil v diskusii ako to je s triedením odpadov v Handlovej. Ročná produkcia odpadov na jedného obyvateľa na Slovensku je 391 kg, v našom meste 424 kg. Celkovo je produkcia odpadu v Handlovej 7174 ton ročne, z toho končí na skládke v Handlovej 74,7 % a vytriedi sa 25,3 %. Každý Handlovčan vytriedil a zrecykloval 107 kg odpadu a na skládku odpadov vyprodukoval 317 kg odpadu. Priemer triedenia na Slovensku je 29,1 %. Ak sa pozrieme na súčasnú situáciu prostredníctvom tabuľky znázorňujúcej vývoj nárastu sadzby poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládku v závislosti od úrovne vytriedenia, pri súčasnej úrovni triedenia v Handlovej (25,3 %) sadzba za uloženie 1 tony odpadu na skládku je 5 €, v roku 2019 to bude 10 €, v roku 2020  22 € a v roku 2021 je to čiastka vo výške 27 €. Riešením je zvýšenie percenta vytriedeného odpadu, napríklad, ak sa Handlovej podarí vytriediť 60% odpadu, poplatok narastie za štyri roky z 5 € na 11 €. Na diskusii odzneli informácie, že mesto by malo pridať v oblasti motivácie obyvateľov. Motivácia môže byť ekonomická  a morálna. Môžu byť stanovené výhody pre tých, ktorí triedia. V súčasnej dobe sa mesto rozhodlo investovať do projektu kompostárne a inštalácie nových polopodzemných kontajnerov, ktorých je vrátane sídliska Mostná a Morovnianska cesta v Handlovej už 43. Otázka finančnej motivácie  je v tejto chvíli otvorená. Pozvanie do diskusie prijal aj Blažej Litva, konateľ spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o.. Predstavil súčasnú situáciu v oblasti implementácie veľkého projektu mesta Kompostáreň Handlová. Kompostovacia plocha je vybudovaná, technické zázemie je dodané, nastavuje sa systém zvozu a triedenia ďalšej zložky - biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Projekt bude finančne ukončený do konca roku 2018, jeho implementácia sa začne v spolupráci s obyvateľmi v  prvom štvrťroku 2019. V prípade produkcie kvalitného kompostu by tento mohli následne Handlovčania využiť.

 

Poďakovanie

Základnej umeleckej škole ďakujeme za umelecké doplnenie slávnostného otvorenia, AMK Baník Handlová za dopravné ihrisko, spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o. za ukážku časti strojového vybavenia na spracovanie kompostu v rámci projektu Kompostáreň a podporu filmového festivalu, MsBP, s.r.o. za inštaláciu bannerov našich handlovských kopcov, kde ste sa mohli odfotiť, CVČ, mestskej knižnici a mestskej polícii, DaMpákom, domu kultúry za spoluorganizáciu celého dňa.Vďaka patrí poslancom nášho zastupiteľstva, ktorí si našli čas na diskusiu so školákmi, neváhali sa pustiť do malých vedomostných súťaží a vtiahli ich do našej samosprávy: Eduardovi Strakovi, Jozefovi Stopkovi, Jozefovi Juríčkovi, Blažejovi Litvovi, Jaroslavovi Daubnerovi, Arpádovi Kosztovi a našim školám za návštevu. V dome kultúry Centrum voľného času organizovalo tvorivé dielne,  mohli ste si pozrieť prezentáciu Slovenského banského múzea v spolupráci s rezbárom Jankom Procnerom a panely s prezentáciami činnosti troch handlovských škôl. Na všetkých návštevníkov čakali malé pozornosti od mesta. Tento rok zdravé jabĺčko zo Slovenska a drobnosti v podobe tričiek a malých omaľovánok s erbom mesta, informačnými letákmi o triedených zložkách odpadu a odznaky Odpad? Triedim!. Veríme, že nás navštívite aj na budúcom okrúhlom 15. ročníku. Všetci organizátori prispeli k tomu, že na slovo Odpad? ...budeme viacerí reagovať slovom Triedim!

Sponzor Ekotopfilmu 2018: HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o.

Ako sme váa pozývali nájdete po klinutí na jednu šipku v pravom dolnom rohu.


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka